MENU:

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość:
  (87) 568 30 29

  "INKA" patronką Szkoły Podstawowej w Jeleniewie. Danuta Siedzikówna.ppsx

PREZENTACJA - Uroczystość nadania imienia i sztandaru.ppsx

Jednym z elementów przygotowań do uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Jeleniewie imienia i przyjęcia sztandaru
dnia 16 grudnia 2016 r. było opracowanie Historii Szkoły w Jeleniewie najpierw w formie papierowej, a następnie w programie
PowerPoint. Z kart historii Szkoły w Jeleniewie.ppsx


   Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
ul. Suwalska 51,   16-404 Jeleniewo

e-mail:   spjeleniewo@onet.pl  
tel. sekretariat: (87) 568 30 33  lub  500 112 994;    tel. księgowość: (87) 568 30 29


Zachowałam się, jak trzeba!  

Wiadomości

 • Turnus Rekolekcyjny

  wspierający i uzupełniający kształcenie, połączone z jednoczesnym wspieraniem fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienie ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowanie zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych organizowany przez

  Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Anny w Smolnikach

  dla uczniów Szkół Podstawowych 19 – 25 sierpnia 2024 roku

  Drodzy rodzice. Chciałbym zaprosić wasze dzieci do wzięcia udziału w Turnusie Rekolekcyjnym realizowanym w Domu Wczasów Dziecięcych w Rajczy Nickulinie prowadzonym przez Fundację Edukacji Przyrodniczej „POZNAJ BESKIDY” w Rajczy, w Beskidzie Żywieckim.

 • W dniu 28.05.2024 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali gimnastycznej, odbędzie się spotkanie autorskie z p. Zofią Piłasiewicz.

  W spotkaniu wezmą udział uczniowie klas VI-VIII.

  Organizator spotkania:

  Nauczyciel bibliotekarz – A. Falecka

 • 8 maja obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Biblioteki. Święto to zostało zainicjowane w 1985 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

  W związku z tym, dzieci z oddziału przedszkolnego naszej szkoły wzięły udział w konkursie plastycznym „Laurka dla bibliotekarza”, organizowanym przez nauczyciela bibliotekarza i wychowawczynię oddziału przedszkolnego. Wszystkie prace zostały nagrodzone.

  Wykonane laurki można było podziwiać na wystawie, na korytarzu szkolnym przy bibliotece.

 • Harmonogram dotyczy klasy ósmej i oddziału przedszkolnego, pozostałe klasy w tych dniach mają dni wolne od zajęć.

  Dowozy_i_odjazdy_podczas_egzaminu_osmoklasisty.pdf

 • REKRUTACJA

  DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLASY PIERWSZEJ

  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

  W JELENIEWIE W ROKU SZKOLNY 2024/2025

  Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo:

  Zarzadzenie_Nr_467.2024_Wojta_Gminy_Jeleniewo.pdf

  1. Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego dla dzieci 5-letnich, urodzonych w roku 2019, odbywa się na podstawie:

 • "Jak co roku, przed Dniem Ziemi Suwalski Park Krajobrazowy ogłasza konkurs plastyczny. W tym roku tematem przewodnim był krajobraz kulturowy Parku. Na konkurs pod tytułem „Doceń swoją okolicę – krajobraz kulturowy Suwalskiego Parku Krajobrazowego” wpłynęło 28 prac wykonanych przez uczniów z pięciu szkół podstawowych z Wiżajn, Jeleniewa, Przerośli, Rutki-Tartak i Prudziszk. Prace przedstawiały m.in. molennę w Wodziłkach, Turtul czy Górę Cisową. Nie zabrakło również typowego dla Parku krajobrazu polodowcowego. Komisja konkursowa oceniając prace zwracała uwagę na zgodność z tematyką konkursu, ujęcie tematu, estetykę i samodzielność wykonania."

 • W dniu 07.05.2024 r. uczniowie klasy I i II wzięli udział w zajęciach organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

  Klasa I uczestniczyła w zajęciach „Od ziarenka do bochenka, czyli proces powstawania chleba”. Na podstawie opowiadania Anny, Barbary i Tomasza Piątkowskich „Mądra kurka” uczniowie zapoznali się z etapami powstawania chleba. Zajęcia miały na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i powiązane były z zabawą edukacyjną.

  Klasa II uczestniczyła w zajęciach „Bądźmy dla siebie dobrzy”, które związane były z prezentacją literatury pełnej dobroci. Dzieci poprzez zabawy dydaktyczne przedstawiały pomysły na pomaganie i tworzyły „drzewko dobroci”.

 • Serdecznie zapraszamy Państwa na uroczystości dnia bohatera hufca, które odbędą się 26 maja (niedziela) o godzinie 11:00 w Parku Konstytucji 3 Maja.

  Podczas wydarzenia odbędzie się:

  - inauguracja nowego sztandaru hufca,

  - XIII edycja konkursu piosenki „Garbasiowa Sosenka”,

  - dookoła parku będzie wystawionych dużo interesujących stoisk.

  Oczywiście będzie miejsce, aby przysiąść i porozmawiać - przy stoisku firmy GEDEON, gdzie czekać będą na Państwa potrawy z grilla.

  Jeśli chcieliby Państwo wesprzeć hufiec finansowo w zakupie sztandaru i nagród na konkurs piosenki, datki prosimy przesyłać na poniżej podany numer konta:

 • 22 kwietnia każdego roku obchodzony jest Dzień Ziemi. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym na wykonanie plakatu propagującego to święto lub działania proekologiczne. Celem konkursu było kształtowanie przyjaznych postaw wobec środowiska, podniesienie świadomości związanej z zanieczyszczeniami środowiska oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych.


  Do konkursu zgłoszono 20 prac plastycznych. Rywalizacja odbywała się w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VIII.

  Oto lista zwycięzców:

  I miejsce:
  Aneszko Aleksandra, Pawłowska Aleksandra, Putra Zofia - klasa II

 • Informujemy, że Gmina Jeleniewo złożyła wniosek do Wojewody Podlaskiego o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 z zamierzeniem poprawy warunków spożywania posiłków w jadalni szkolnej.

  Oczekujemy na pozytywną weryfikację wniosku, by podjąć konkretne działania.

 • Szanowni Państwo!

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców podczas opracowywania projektu arkusza organizacji pracy Szkoły na rok szkolny 2024/2025 zwiększono czas pracy oddziałów przedszkolnych i świetlicy szkolnej (o 0,5 godz. dziennie), do której uczęszczają uczniowie klas 1-8.

  Zarówno oddziały przedszkolne, jak i świetlica będą funkcjonowały od godz. 6.30 do godz. 16.00.

  Dziękujemy Panu Wójtowi za wsparcie i podjęcie decyzji w sprawie wydłużenia czasu pracy Szkoły celem umożliwienia rodzicom odbioru swoich dzieci po zakończonej przez nich pracy.

 • Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

  Nasza Szkoła zakwalifikowana została do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dot. wspierania szkoły oraz biblioteki w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży oraz promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

  Udział w programie wiąże się między innymi z możliwością zakupu nowych książek do biblioteki szkolnej, dlatego zwracam się z prośbą do Państwa o dopisanie swoich propozycji. Każda propozycja będzie dla mnie bardzo cenna. Państwo znacie najlepiej swoje dziecko, jego zainteresowania, dlatego zapraszam do współpracy, byśmy mogli wspólnie wzbudzić w dzieciach większą motywację do czytania.

 • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie i Dzieci!

  W 2023 roku Pan Wójt złożył wniosek o wsparcie finansowe naszej Szkoły w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" i w bieżącym roku Gmina Jeleniewo otrzymała 14.500 zł, w tym:

  - 2.500 zł na oddziały przedszkolne,

  - 12.000 zł - szkoła podstawowa.

  Wkład własny Gminy wynosi:

  - 625 zł - oddziały przedszkolne,

  - 3.000 zł - szkoła podstawowa.

  Środki finansowe zostaną przeznaczone na potrzeby biblioteki szkolnej, tj. zakup książek i mebli, organizację wydarzeń promujących czytelnictwo m.in. konkursów i spotkań z autorami książek.

 • Uczniowie klasy VIIa i VIIb wezmą udział w przedsięwzięciu pn. „Edukacja z wojskiem”. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w dniu 11 czerwca 2024 r. (wtorek) od godz. 09:05 do godz. 11:55 w hali sportowej. Jego realizacja będzie polegała na przeprowadzeniu zajęć przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej, w obecności nauczyciela odpowiedzialnego w tym czasie za uczniów. Zajęcia będą przeprowadzone w formie teoretycznej w wymiarze 45 minut oraz w formie praktycznej w wymiarze 90 minut. Więcej informacji o przedsięwzięciu znajduje się w poniżej przedstawionym Komunikacie Ministra Edukacji.

 • Przypominamy, iż 30 kwietnia (wtorek) i 2 maja (czwartek) są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Oddziały przedszkolne również w tych dniach nie będą pracować z uwagi na zaplanowane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego urlopy wypoczynkowe.

 • Dnia 11 maja br. (sobota) organizowana jest wycieczka do Częstochowy na Jasną Górę (autokarem lub busem w zależności od liczby uczestników), dla chętnych osób z naszej Gminy. Mogą wziąć w niej udział również rodzice z dziećmi bądź uczniowie bez opiekuna prawnego / rodzica. Koszt. ok. 200 zł. Chętnych prosimy o kontakt ze szkołą.

 • W dniu 26.04.2024 r. delegacja szkolna wraz z pocztem sztandarowym weźmie udział w uroczystości patriotycznej. Wyjazd spod szkoły o godz. 08:20, powrót około 11:00. Uczniów z pocztu sztandarowego obowiązuje pisemna zgoda rodziców na udział w obchodach. Opiekunami wyjazdu będą p. Bożena Sobieszczańska i p. Agnieszka Jasielon. Szczegółowe informacje dotyczące programu uroczystości znajdują się w dołączonym poniżej zaproszeniu.

 • Poniższa prezentacja przedstawia ofertę edukacyjną wraz z terminami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

  1_Prezentacja_03.04.2024_r..pdf

 • Wyniki konkursu:

  JELENIEWO_SP_-_Wyniki_Ogolnopolskiego_Konkursu_J_Angielskiego_Forget-Me-Not_-_Wiosna_2024.pdf

  Przypominam o wiosennej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego: Forget-me-not (Filotimo).

  Konkurs przeprowadzony zostanie wyjątkowo w formie tradycyjnej (papierowej), 16 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 11:00 w hali sportowej.

  Zapraszam wszystkich zainteresowanych uczniów (zgłosiło się 25). Życzę owocnego przygotowywania się do konkursu oraz wspaniałej zabawy językiem, wszakże metody przyswajania języka angielskiego w tym zakresie są bardzo ciekawe. Kto zgłosił się, ten wie.

 • W dniu 18.04.2024 r. (czwartek) w Jeleniewie został zgubiony złoty kolczyk (prezent pierwszokomunijny). Znalazcę bardzo prosimy o zwrot. Zwrotu można dokonać kontaktując się ze szkołą. W załączeniu zdjęcie kolczyka. Z góry dziękujemy.

Niedziela 26.05.2024

Licznik

liczba odwiedzin: 3791073

Login

Nazwa użytkownika:
Hasło:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać

Galeria zdjęć

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć