MENU:

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

  "INKA" patronką Szkoły Podstawowej w Jeleniewie. Danuta Siedzikówna.ppsx

PREZENTACJA - Uroczystość nadania imienia i sztandaru.ppsx

Jednym z elementów przygotowań do uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Jeleniewie imienia i przyjęcia sztandaru
dnia 16 grudnia 2016 r. było opracowanie Historii Szkoły w Jeleniewie najpierw w formie papierowej, a następnie w programie
PowerPoint. Z kart historii Szkoły w Jeleniewie.ppsx


   Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
ul. Suwalska 51,   16-404 Jeleniewo

e-mail:   spjeleniewo@onet.pl  
tel. sekretariat: (87) 568 30 33  lub  500 112 994;    tel. księgowość: (87) 568 30 29


Zachowałam się, jak trzeba!  

Wiadomości

 • W DNIU 22.09.2022 R. (CZWARTEK) NIE KURSUJE AUTOSAN

  DOWOZY I ODWOZY BĘDĄ WYGLĄDAŁY NASTĘPUJĄCO:

  Przyjazdy_i_odjazdy_ze_szkoly_w_dniu_22.09.2022_r._-_czwartek.pdf

 • 29.09.2022 r. (czwartek), godz. 15.30, sala nr 8

  Porządek zebrania:

  1. Powitanie zebranych.
  2. Wybór Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023.
  3. Zaopiniowanie harmonogramu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023.
  4. Zaopiniowanie Planu pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023.
  5. Uchwalenie Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły na rok szkolny 2022/2023.
  6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok szkolny 2021/2022.
  7. Sprawy różne.

 • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

  Dożywianie w naszej Szkole rozpocznie się od 21 września 2022 r. (środa).

  Firmą obsługującą dożywianie będzie Restauracja "Pod Jelonkiem" w Jeleniewie. Prosimy Rodziców o składanie wymaganej dokumentacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniewie (dotyczy osób, które jeszcze tego nie uczyniły).

  W przypadku chęci wykupu posiłku indywidualnie koszt wynosi 10,50 zł za osobę za jeden dzień, w tym celu prosimy o bezpośredni kontakt z Restauracją tel. 606 633 511 (p. Krzysztof Juśkiewicz).

 • Dnia 11 października 2022 r. (wtorek) o godz. 11.15 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie odbędzie się spektakl teatralny pt. „Wilk i siedem koźlątek”.

  Spektakl wykonają artyści Studia Artystycznego Arena z Białegostoku.

  Spektakl adresowany jest do dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

  Koszt: 5 zł od osoby.

 • Drodzy Rodzice!

  Apeluję do Państwa o przestrzeganie znaku zakazu wjazdu na plac szkolny, zarówno przed zajęciami, jak i w godzinach popołudniowych.

  Wjazd Państwa na plac utrudnia poruszanie się środków transportu dowożących/odwożących dzieci i stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo pieszym (dzieciom, rodzicom, pracownikom szkoły).

  Plac szkolny nie jest duży, a ruch wzmożony nawet przez środki transportu, których zakaz nie dotyczy (autobusy szkolne, samochody pracowników, instruktorzy zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla dzieci, w przyszłości - catering, stomatolog).

 • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

  Jeśli Państwa dziecko zrezygnowało z lekcji religii w roku szkolnym 2021/2022, ale wyraża chęć uczestnictwa w tych zajęciach w bieżącym roku szkolnym, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek na początku nauki. Wnioski złożone w późniejszym terminie nie zostaną pozytywnie rozpatrzone.

  Bożena Sobieszczańska
  Dyrektor Szkoły

 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie w dniu 01.09.2021 r. dokonała wyboru firmy ubezpieczeniowej, która w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 obejmie ubezpieczeniem dzieci i uczniów naszej szkoły.

  Firma ubezpieczeniowa: INTERRISK

  Wariant ubezpieczenia : II

  Wybrana oferta ubezpieczenia: Oferta_ubezpieczenia.pdf

  Ogólne warunki ubezpieczenia: 1.owu_edu_plus_2020_od_01.06.2020.pdf

  Ważność ubezpieczenia: od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

  Składka na dziecko/ucznia (OP 5-6-latki i kl. I - VIII SP): 40 zł

 • W zakładce PLAN LEKCJI został zamieszczony plan zajęć na nowy rok szkolny.

  https://spjeleniewo.edupage.org/timetable/

 • Nie możemy chwilowo zamieśćić planu zajęć z powodów technicznych w zakładce plan lekcji.. Zamieszczamy plan w wiadomościach w postaci pliku doc.

 • Aktualizacja 29.08.2022 r.

  Uwaga!

  Uroczystości związane z początkiem roku szkolnego 2022/2023 dotyczą również dzieci 5- i 6-letnich z oddziału przedszkolnego. Oddział przedszkolny w tym dniu będzie jednak czynny tak jak każdego innego dnia w tygodniu nauki - w godz. 6.30 - 15.30 (dowóz i odbiór dzieci we własnym zakresie w przypadku niemożliwości skorzystania z gminnych środków transportu - dotyczy tylko dzieci 6-letnich, ponieważ 5-latków dowożą rodzice). Podczas spotkania z wychowawcą zostanie między innymi omówiona organizacja całodniowego dożywiania dzieci przez Restaurację pod Jelonkiem (wstępnie do 20 września br.). Obecność wszystkich rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego jest niezbędna w celu dokonania istotnych ustaleń. Uczestnictwo dziecka we mszy świętej tylko pod opieką rodzica.

 • 05.07.2022 r.

  1/ Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023:

  Szkolny_zestaw_podrecznikow_2022-2023.doc

  Szkolny_zestaw_podrecznikow_2022-2023.pdf

  2/ Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych do zakupienia przez rodziców. Wykazy zostały zamieszczone również w gablotach zewnętrznych przy drzwiach wejściowych do budynku szkolnego. Prosimy o uważne zapoznanie się z informacją zawartą na 2. i 3. stronie dokumentu.

  Szkolny_zestaw_podrecznikow_i_materialow_cwiczeniowych_2022-2023_-_do_zakupienia_przez_rodzicow(1).docx

 • Drodzy Rodzice!

  Od 1 września do 31 grudnia 2022 r. oddział przedszkolny grupa 5-6-latków będzie funkcjonował w godzinach 6.30 - 15.30, natomiast świetlica szkolna dla uczniów klas 1-8 w godz. 6.30 - 15.35 (4 razy w tygodniu) i w godz. 6.30 - 15.30 (1 raz w tygodniu).

  Funkcjonowanie w wyżej wymienionych godzinach oddziału przedszkolnego i świetlicy szkolnej w nowym roku budżetowym, tj. od stycznia do grudnia 2023 r., będzie uzależnione od zapotrzebowania rodziców.

 • Wzięliśmy udział zarówno 9 jak i 10 lipca.

  Relacja z 10 lipca na stronie:

  https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/216036

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Serdecznie zapraszamy Poczet Sztandarowy, harcerzy, uczniów, rodziców, pracowników Szkoły do wzięcia udziału w uroczystości w sobotę 9 lipca br.

  Wyjazd gminnym środkiem transportu - Iveco lub Autosanem - w zależności od liczby chętnych, z placu szkolnego o godz. 15.00. Powrót około godz. 19.30.

 • Kochani Ósmoklasiści wraz z Rodzicami.

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty będziecie mogli sprawdzić już 1 lipca br. (piątek) na stronie OKE w Łomży od godz. 10.00.

  Chcąc uzyskać do nich dostęp, należy zalogować się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży korzystając z hasła do swojego konta i loginu, którym jest numer PESEL. Otrzymaliście je wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

  https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=409&Itemid=124

  Poniżej link do sprawdzania swoich wyników:

 • Drodzy Uczniowie!

  Ze względu na panujące upały i czas wakacyjny, zaplanowany piknik Szkolnego Koła PCK, który miał odbyć się 1 lipca został przeniesiony na wrzesień. Dokładną datę podamy po rozpoczęciu roku szkolnego 2022/2023.

  Opiekunowie SK PCK:

  Elżbieta Jurewicz

  Brygida Konikowska

  Justyna Walendzik

  Anna Jabłońska

 • 21 czerwca 2022 roku w klasie IV odbył się konkurs czytelniczy z języka rosyjskiego. Najmłodsi uczący się tego języka mogli wykazać się podczas klasowych rozgrywek umiejętnością czytania, która na początku nauki do najprostszych nie należy. I miejsce zdobyła Zuzanna Pawłowska, II – Magdalena Fałtynowicz , III – Karolina Burba. Tuż pod podium, na miejscu IV uplasował się Igor Mielziuk. Uczestnikom i wygranym serdecznie gratulujemy! Należy dodać, iż klasa IV zapoczątkowała w Naszej Szkole cykl lekcji poduszkowych, Подушка время / Pillow time. Każdy uczeń posiada swoją poduszkę. W każdym miesiącu były prowadzone 2 – 3 lekcje na poduszkach, na podłodze. Jest to działanie terapeutyczne, relaksacyjne, prozdrowotne w edukacji dzieci.

 • 24 czerwca br. (piątek):

  1/ godz. 08:00 - Msza Święta wraz z procesją w kościele pw. NSPJ w Jeleniewie z udziałem szkolnego Pocztu Sztandarowego,

  2/ godz. 09:30:

  - spotkanie uczniów klas I-VIII w hali sportowej z dyrektorem szkoły, rodzicami, wychowawcami klas i zaproszonymi gośćmi;

  - spotkania uczniów klas I-VIII z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

  Pierwsze odwozy uczniów do domu zaplanowano na godz. 11:15.

 • 14 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Sportu. Głównym celem było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej, integrowanie się klasy, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości. Wszyscy tego dnia stosowali się do zasady fair play. Dzieci z klas IIb i IIa pod opieką swoich wychowawczyń miały szansę wykazać się sprawnością fizyczną w różnych konkurencjach: biegu z piłką, przekładaniu hula hop na pachołki, skakaniu na skakance czy strzelaniu na bramkę. Były również lody! Na zakończenie uczniowie zorganizowali piknik z kocami, słodyczami i grami planszowymi. Wprawdzie piknik odbył się w szkolnej świetlicy (z uwagi na brzydką pogodę), ale też było fajnie!

 • Uczeń kl. VII A - Filip Jasionowski zajął III miejsce w kategorii uczniów 9 - 13 lat w konkursie plastyczno-przyrodniczym za poklatkową animację filmową pod tytułem "Energia z lasu" zorganizowanym przez Wigierski Park Narodowy. Komisja obradowała w formie elektronicznej. W dniu 6 czerwca 2022 r. odbyło się podsumowanie konkursu.

  Nagrodzone filmiki będzie można obejrzeć od 1 lipca 2022 r. na wystawie przyrodniczej w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem.

  Gratuluję Filipowi i życzę tworzenia ciekawych tematycznie filmów animowanych.

 • Piątek - 17 czerwca 2022 r. - ze względu na potrzeby społeczności lokalnej, jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć.

  Do szkoły wracamy w poniedziałek, 20 czerwca 2022 r.

Niedziela 25.09.2022

Licznik

liczba odwiedzin: 3380572

Login

Nazwa użytkownika:
Hasło:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać

Galeria zdjęć

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć