MENU:

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

  "INKA" patronką Szkoły Podstawowej w Jeleniewie. Danuta Siedzikówna.ppsx

PREZENTACJA - Uroczystość nadania imienia i sztandaru.ppsx

Jednym z elementów przygotowań do uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Jeleniewie imienia i przyjęcia sztandaru
dnia 16 grudnia 2016 r. było opracowanie Historii Szkoły w Jeleniewie najpierw w formie papierowej, a następnie w programie
PowerPoint. Z kart historii Szkoły w Jeleniewie.ppsx


   Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
ul. Suwalska 51,   16-404 Jeleniewo

e-mail:   spjeleniewo@onet.pl  
tel. sekretariat: (87) 568 30 33  lub  500 112 994;    tel. księgowość: (87) 568 30 29


Zachowałam się, jak trzeba!  

Wiadomości

 • Poniżej zamieszczamy Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2020/2021:

  Szkolny_zestaw_podrecznikow_i_materialow_cwiczeniowych_na_rok_szkolny_2020-2021-1.docx

  Poniżej - wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych do ZAKUPU PRZEZ RODZICÓW:

  Wykaz_podrecznikow_obowiazujacych_w_roku_szkolnym_2020-2021_do_zakupu_przez_rodzicow.docx

 • Szanowni uczniowie klasy VIII - jak wiecie, już od 15 czerwca 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

  Poniżej znajdziecie:

  1. Informator opracowany przez Urząd Miejski w Suwałkach, w których znajdziecie:

  a) terminy rekrutacji do szkół;

  b) ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych

  Terminy_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych.pdf

  2. Informację o sposobie przeliczania wyników: egzaminu ósmoklasisty, ocen z zajęć edukacyjnych, konkursów i zawodów:

 • UWAGA, Drodzy Rodzice i Uczniowie!

  Poszukiwana jest osoba (bądź osoby), która wczoraj 30.06.2020 r. (wtorek) znalazła plecak przy grocie naprzeciw kościoła w Jeleniewie i odpowiednio zareagowała.

  Bardzo proszę o pilny kontakt w celu odebrania nagrody. Pochwała już jest, niespodzianka czeka!

  Bożena Sobieszczańska
  Dyrektor Szkoły

 • Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie melduje wykonanie zadania w dniu 30 czerwca br., potwierdzeniem czego jest poniższy filmik:

  GASZYNCHALLENGE_-_RADA_PEDAGOGICZNA_SP_JELENIEWO.mp4

  Przekazujemy pałeczkę z zadaniem Sąsiadom naszej Szkoły:
  1) Księdzu Proboszczowi Parafii pw. NSPJ w Jeleniewie wraz z Radą Parafialną i Sołtysami Gminy Jeleniewo,
  2) Firmie "EKO" z Jeleniewa,
  3) Sklepowi "Centrum" z Jeleniewa.

  Szanowni Nominowani, proponujemy wspomóc Hanię Poczobut z Ełku, która pilnie potrzebuje pomocy. Akcja trwa do 10 lipca br.

 • Poniżej zamieszczamy harmonogram dowozu uczniów klasy VIII na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

  Harmonogram_przyjazdow_i_odjazow_uczniow_klasy_VIII-_26.06.2020_r..docx

 • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 tradycyjnie rozpocznie się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. NSPJ w Jeleniewie w dniu 26 czerwca (piątek) o godz. 8.00. Podczas pobytu w kościele należy zachować środki ostrożności (maseczka).

  Rozdanie świadectw odbędzie się w Szkole zgodnie z harmonogramem i zasadami:

  - najpierw pożegnamy klasę VIII, po czym świadectwa w ustalonych godzinach będą odbierać kolejne klasy zgodnie z ustalonym porządkiem Harmonogram_zakonczenia_roku_szkolnego.pdf

  - na oddział przeznaczamy 30 min, z wyjątkiem klasy VIII, której poświęcamy 1 godz. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. (piątek). Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 • Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz pozostałe ważne dokumenty dotyczące ubezpieczenia znajdują się w załączeniu poniżej:

  Zakres_ubezpieczenia_-_35_zl.pdf

  formularz_zgloszenia_szkody_Edu_Plus.pdf

  Instrukcja_zgloszenia_szkody.pdf

  OWU__Edu_Plus_2019_05.pdf

 • 1. Czas trwania egzaminu 90 min, tj. 1 godz. 30 min, dla uczniów z przedłużonym czasem do 135 min, tj. 2 godz. 15 min.

  2. Arkusze egzaminacyjne z języka angielskiego składają się z 2 części:

  - zeszyt zadań egzaminacyjnych,

  - karta odpowiedzi (nie odrywamy jej od zeszytu zadań egzaminacyjnych).

  3. Arkusze rozdajemy dokładnie o godz. 9.00.

  4. Czas pracy z arkuszem jest liczony od momentu zakończenia czynności organizacyjnych.

  5. Uczniowie bez dysfunkcji mają obowiązek samodzielnego:

  - kodowania arkusza (zapisania kodu ucznia i numeru PESEL) i umieszczania naklejek z kodem w wyznaczonych miejscach (strona tytułowa zeszytu zadań egzaminacyjnych, karta odpowiedzi);

 • 1. Czas trwania egzaminu 100 min, tj. 1 godz. 40 min, dla uczniów z przedłużonym czasem do 150 min, tj. 2 godz. 30 min.

  2. Arkusze egzaminacyjne z matematyki składają się z 3 części:

  - zeszyt zadań egzaminacyjnych,

  - karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych (należy wyrwać ze środka arkusza, bez odrywania od niej karty odpowiedzi),

  - karta odpowiedzi (nie odrywamy jej od karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych).

  3. Arkusze rozdajemy dokładnie o godz. 9.00.

  4. Czas pracy z arkuszem jest liczony od momentu zakończenia czynności organizacyjnych.

 • 1. Czas trwania egzaminu 120 min, tj. 2 godz., dla uczniów z przedłużonym czasem do 180 min, tj. 3 godz.

  2. Arkusze egzaminacyjne rozdajemy dokładnie o godz. 9.00.

  3. Czas pracy z arkuszem jest liczony od momentu zakończenia czynności organizacyjnych.

  4. Uczniowie bez dysfukncji mają obowiązek samodzielnego:

  - kodowania arkusza (zapisania kodu ucznia i numeru PESEL na pierwszej stronie arkusza i karcie odpowiedzi),

  - umieszczania naklejek na pierwszej stronie arkusza i karcie odpowiedzi,

  - przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 • Drodzy Uczniowie klasy ósmej!

  Od jutra do czwartku włącznie będziecie przystępować do egzaminów z: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

  Powinniście posiadać:

  - legitymację,

  - długopis lub pióro z czarnym atramentem,

  - linijkę (na matematykę),

  - małą butelkę wody niegazowanej (podczas egzaminu umieszczacie ją przy nodze stolika).

  Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa:

  - zachowujemy odległość minimum 1,5 metra od drugiej osoby,

  - zasłaniamy usta i nos maseczką,

  - bezpośrednio po wejściu do budynku dezynfekujemy ręce środkiem do dezynfekcji,

 • Szanowni uczniowie klasy VIII powoli zbliżamy się do egzaminu ósmoklasisty. W tym roku, w związku z pandemią koronawirusa będzie on "wyjątkowy". Oprócz procedur egzaminacyjnych uczniowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni muszą dodatkowo przestrzegać procedur bezpieczeństwa. Poniżej przekazujemy Wam informację dotyczącą organizacji i przebiegu egzaminu. Serdecznie prosimy o zapoznanie się z nią i przestrzeganie.

  Wytyczne_dotyczace_organizacji_i_przebiegu_egzaminu_osmoklasisty_dla_ucznia.docx

 • Kochani uczniowie klasy ósmej od dnia dzisiejszego, tj. 15.06.2020 r. rozpoczyna się nabór do szkół ponadpodstawowych. Poniżej znajduje się link do strony elektronicznego naboru:

  https://suwalki.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

 • Poniżej harmonogram zastępstw za Panią Martę Paciorkowską w terminie 08 - 26 czerwca 2020 r.

  Zastepstwa_za_p._M._Paciorkowska_od_dnia_08-10.06.2020_r..docx

  Zastepstwa_za_p._M._Paciorkowska_w_dniu_15.06.2020_r..docx

  Zastepstwa_za_p._M._Paciorkowska_od_dnia_22-25.06.2020_r..docx

  Nauka zdalna będzie prezentowana na stronie nauczyciela zastępującego nieobecnego pedagoga.

 • Poniżej harmonogram nauki zdalnej dzieci i uczniów naszej Szkoły w terminie 05 - 26 czerwca 2020 r.:

  - 5 (piątek)

  - 8 - 10 (poniedziałek - środa)

  - 15 (poniedziałek)

  - 22 - 25 (poniedziałek - czwartek)

  W pozostałe dni nauka zdalna nie będzie się odbywać z uwagi na:

  - 11 (czwartek) - Boże Ciało

  - 12 (piątek) - dodatkowy dzień wolny od zajęć, który został ustalony we wrześniu 2019 r.

  - 16 - 18 (wtorek - czwartek) - egzamin ósmoklasisty

  - 19 (piątek) - dodatkowy dzień wolny od nauki ustalony we wrześniu 2019 r.

 • Drodzy Uczniowie i Rodzice!

  W terminie 08 - 10 czerwca br. w Szkole będą odbywały się konsultacje uczniów klas I-VIII z nauczycielami, na które serdecznie zapraszamy.

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie swoich zapotrzebowań do sekretariatu Szkoły (tel. 87-568 30 33).

  Harmonogram konsultacji znajduje się w poniższych załącznikach. Proszę o zapoznanie się z nimi oraz o dostarczenie w dniu konsultacji stosownych oświadczeń podpisanych przez rodziców.

  Na konsultacje w najbliższy poniedziałek proszę umówić się telefonicznie najpóźniej w piątek 06 czerwca.

 • Szanowni Państwo. Drodzy Uczniowie.

  Na terenie budynku szkolnego obowiązuje maseczka i rękawiczki. W przypadku braku rękawiczek, ręce należy zdezynfekować środkiem do dezynfekcji, który znajduje się w bezdotykowym dozowniku ściennym umieszczonym naprzeciw drzwi wejściowych.

  Prosimy wszystkich wchodzących do budynku szkolnego o przestrzeganie powyższych zasad.

  Bożena Sobieszczańska
  Dyrektor Szkoły

 • Szanowni uczniowie od dnia 22 czerwca 2020 roku rozpoczynamy zwrot książek i podręczników do biblioteki szkolnej. Prosimy Was o to, byście dokonywali zwrotu według załączonego harmonogramu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

  Harmonogram_zwrotu_ksiazek(1).docx

 • Szanowni Państwo - Nauczyciele i Rodzice! Kochane Dzieci i Kochani Uczniowie!

  Dzisiaj, 01 czerwca br., nauczanie zdalne zostało przedłużone przez Rząd Polski do 26 czerwca br.

  W naszej Szkole od dziś odbywają się stacjonarne konsultacje z nauczycielami wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów klas I-VIII, po wcześniejszym zgłoszeniu w szkolnym sekretariacie.

  Nauczycielom, Rodzicom, Uczniom i Dzieciom życzę zachowania cierpliwości i wytrwałości w dalszej pracy i nauce na odległość.

  Z całego serca dziękuję wszystkim za dotychczasowy wysiłek, który z pewnością zostanie nagrodzony. Jesteście WIELCY!

 • Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice!

  Chwilowo, począwszy od 01 czerwca br., Pani Marta Paciorkowska nie może prowadzić z Wami zdalnego nauczania.

  Zostały ustalone zastępstwa, które znajdują się w zamieszczonym poniżej pliku.

  Zastepstwa_za_p._M._Paciorkowska_01-05.06.2020_r..docx

  Tematyka zajęć na poszczególne dni w poszczególnych klasach będzie zamieszczana na stronach nauczycieli zastępujących nieobecnego pedagoga.

  Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.

  Bożena Sobieszczańska
  Dyrektor Szkoły

 • RADOSNEGO DNIA DZIECKA

  Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Niepedagogiczni naszej Szkoły składają Wam, Kochane Dzieci i Kochana Młodzieży, najserdeczniejsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

  Bądźcie zdrowi, radośni, szczęśliwi, miejcie wspaniałych kolegów i koleżanki. Na świadectwach życzymy Wam samych wspaniałych ocen, a klasie ósmej najwyższych wyników z egzaminu i trafnego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

  Pozdrawiamy Was wszystkich bardzo gorąco i z utęsknieniem czekamy na Wasz powrót do tych pustych murów szkolnych. Bez Was jest tutaj smutno, nudno i stanowczo za cicho!

 • Drodzy Uczniowie i Rodzice!

  W terminie 01 - 05 czerwca br. w Szkole będą odbywały się konsultacje uczniów klas I-VIII z nauczycielami, na które serdecznie zapraszamy.

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie swoich zapotrzebowań do sekretariatu Szkoły (tel. 87-568 30 33).

  Harmonogram konsultacji znajduje się w poniższych załącznikach. Proszę o zapoznanie się z nimi oraz o dostarczenie w dniu konsultacji stosownych oświadczeń podpisanych przez rodziców.

  Na konsultacje w najbliższy poniedziałek proszę umówić się telefonicznie najpóźniej w piątek 29 maja.

 • DRODZY UCZNIOWIE!

  Dopytujecie się już nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów, jaką ocenę otrzymacie na koniec roku szkolnego 2019/2020.

  W Statucie naszej Szkoły obowiązującym od 01 września 2019 r. istnieje zapis:
  "§ 243.1.
  Na czternaście dni przed śródrocznym i rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy informuje Rodziców/opiekunów prawnych ucznia o przewidywanych dla niego śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych i odnotowuje ten fakt w dzienniku wychowawcy.".

 • SZANOWNI RODZICE!

  W nauczaniu zdalnym nasi nauczyciele stosują oprogramowanie Microsoft Office. Oprogramowanie to jest komercyjne, natomiast bardzo podobnym oprogramowaniem w wersji darmowej jest pakiet biurowy o nazwie LibreOffice, który możemy pobrać ze strony https://pl.libreoffice.org/pobieranie/stabilna/ Korzystając z tego oprogramowania uczniowie wykonają zlecone zadania.

  Tomasz Sawicki

 • Do klasy I na rok szkolny 2020/2021 zostało zapisanych 26 dzieci.

  Będą funkcjonowały dwa oddziały klasy pierwszej.

  Przydział dzieci do klasy IA i IB odbędzie się w czerwcu br. szkolnego.

  Bożena Sobieszczańska
  Dyrektor Szkoły

 • Na rok szkolny 2020/2021 do oddziału przedszkolnego grupa 4-5-latków zostało zapisanych 12 dzieci, natomiast do grupy 6-latków - 13 dzieci. W związku z powyższym obie grupy zostają połączone w jedną. Tym samym rekrutacja uzupełniająca nie odbędzie się.

  Tygodniowa liczba godzin zajęć w oddziale przedszkolnym będzie przedstawiała się następująco:
  a) liczba godzin realizowanych wspólnie z grupą dzieci 4-5-letnich i 6-letnich
  - 21 godz. - wychowanie przedszkolne,
  - 1 godz. (2 x 0,5 godz.) - język angielski,
  - 1 godz. (2 x 0,5 godz.) - religia;
  b) liczba godzin realizowanych osobno, tj. tylko z dziećmi 4-5-letnimi
  - 3 godz. - wychowanie przedszkolne.

 • W związku z tym, że w klasach I-III tylko bardzo nieliczni rodzice zgłosili chęć czy potrzebę uczestnictwa swoich dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki od dnia 25 maja br., którzy w ostateczności zrezygnowali, zajęcia szkolne zostają zawieszone do dnia 07 czerwca br.


  Od poniedziałku 25 maja br. (poniedziałek) w budynku szkolnym umożliwiamy uczniom klasy ósmej uczestnictwo w konsultacjach z naszymi nauczycielami w celu przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty i poprawy ocen z poszczególnych przedmiotów nauczania.

 • Drodzy uczniowie klasy VIII, w dniu wczorajszym tj. 19.05 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej podało do publicznej wiadomości nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

  Znajdziecie go poniżej oraz w zakładce poświęconej rekrutacji:

  Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021.pdf

 • Bardzo prosimy o kontakt rodziców uczniów biorących udział w konkursie Kangur Matematyczny 2020 z koordynatorem konkursu p. Agnieszką Hołubowicz do dnia 19 maja 2020 r. (wtorek), e-mail kontaktowy agnieszkaholubowicz1@wp.pl W tytule wiadomości proszę wpisać KANGUR MATEMATYCZNY. Kontakt z p. Agnieszką Hołubowicz posłuży do uzyskania informacji o dokładnej godzinie, loginie, haśle i instrukcji użytkownika.


  KANGUR MATEMATYCZNY 2020 – PRZEZ INTERNET

  W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

 • Drodzy uczniowie, zgodnie z informacją, która otrzymaliście w odpowiedzi na swoje zapytania odnośnie możliwości napisania zaległych kartkówek przypominam, iż ta możliwość jest właśnie dzisiaj, tj. 15.05.2020 r. - o godz. 8:50 w poszczególnych zakładkach przedmiotowych pojawią się kody i linki do poszczególnych kartkówek.

  W przypadku trudności z logowaniem pozostaję do waszej dyspozycji poprzez kontakt e-mailowy.

  KOLEJNE I ostatnie "podejście" do wyżej wymienionych kartkówek to: 22.05.2020 r.

 • Witamy Was wszystkich ze szkolnego ogródka 12 maja 2020 roku.

 • W dniach 18 i 19 maja 2020 r. (poniedziałek i wtorek) będziemy informować Rodziców, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności przed koronawirusem, o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi dziecka na koniec roku szkolnego 2019/2020.

  Bożena Sobieszczańska
  Dyrektor Szkoły

 • Kochane Dzieci, Kochani Uczniowie, Szanowni Państwo - Nauczyciele, Pracownicy Niepedagogiczni i Rodzice naszej Szkoły!

  Informuję, iż od dzisiaj 06 maja 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie została podłączona do OSE - Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zapewniającej na potrzeby edukacyjne szybki, bezpieczny i bezpłatny Internet.

  https://ose.gov.pl/lista-szkol (na stronie proszę wpisać nazwę gminy - Jeleniewo)

  Od nowego roku szkolnego 2020/2021 w naszej Szkole zostanie wprowadzony dziennik elektroniczny.

 • Drodzy Rodzice dzieci 4-5-6-letnich!

  W związku z brakiem zapotrzebowania od dnia 06 maja br. na zapewnienie opieki dzieciom 4-5-6-letnim w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w naszej Szkole, zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych zostaje przedłużone do dnia 24 maja 2020 r.

  O wznowieniu działalności naszej Szkoły, z uwzględnieniem oddziałów przedszkolnych, będziemy informować Państwa na bieżąco.


  Z poważaniem,

  Bożena Sobieszczańska
  Dyrektor Szkoły

 • 02.05.2020 r.

  W_Kruszynie_Chleba.mp4


  KOCHANE DZIECI!

  W tym szczególnym w Waszym życiu Dniu kierujemy do Was zaledwie parę słów,
  słów, które niech staną się drogowskazem do dalszego życia i powołania.

  Życzymy Wam wytrwałości w postanowieniach pierwszokomunijnych,
  aby Wasze serca zawsze były czyste i wolne od grzechu.

  Podążajcie za Jezusem, bo tylko z Nim życie jest prostsze i łatwiejsze.

  Jeśli Chrystus w Waszym życiu będzie na pierwszym miejscu,
  wszystko będzie na swoim miejscu.


  Szczęść Boże
  Wam Kochane Dzieci, Waszym Rodzicom i Chrzestnym oraz Dziadkom

 • DRODZY RODZICE!

  Od środy 06 maja br. będzie istniała możliwość udziału dziecka 4-5-6-letniego w zajęciach opiekuńczych w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w naszej Szkole.

  Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i personelu szkolnego, jak również Państwa, grupa dzieci uczestniczących w zajęciach powinna być małoliczna, a dzieci w pełni zdrowe.

  Zaleca się, aby z zajęć korzystały tylko te dzieci, których oboje rodziców pracuje zawodowo i nie mają możliwości pozostawienia w domu dziecka pod opieką dorosłej osoby.

 • Kochane Dzieci i Kochani Uczniowie!

  Zapraszamy do udziału w zorganizowanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie konkursie plastycznym "Co to znaczy być uczciwym?".

  Technika pracy jest dowolna, format do wyboru A4 lub A3. Praca powinna być wykonana w formie plakatu.

  Należy ją przekazać do Szkoły najpóźniej do dnia 12 maja 2020 r. (wtorek).

  Spośród wszystkich prac wybierzemy i nagrodzimy 3 najciekawsze. Nagrody ufundowało CBA.

  Po wyrażeniu zgody przez rodziców, interesujące prace zostaną przesłane do CBA.

 • 29 kwietnia br. Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie przekazało Gminie Jeleniewo 20 zestawów komputerowych, które niebawem zostaną użyczone między innymi uczniom naszej Szkoły na potrzeby nauki zdalnej.

  Gmina Jeleniewo również złożyła wniosek i podpisała umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie na zakup sprzętu komputerowego z przeznaczeniem do nauki zdalnej uczniów.

  Więcej informacji na stronie Gminy Jeleniewo:

  http://www.jeleniewo.i-gmina.pl/aktualnosci---ug

 • Drodzy Uczniowie klasy ósmej. Przestawiamy Wam harmonogram tegorocznych egzaminów - zwróćcie uwagę na terminy egzaminu ósmoklasisty.

  Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty - od 7 do 9 lipca (wtorek - czwartek).

  Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.

  Szkoły otrzymają zaświadczenia z egzaminu również do 31 lipca.

 • Kochane Dzieci i Kochani Uczniowie!
  Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Niepedagogiczni Szkoły i Rodzice!

  W dniu dzisiejszym (piątek 24.04.2020 r.) odbyła się konferencja prasowa Rządu Polski dotycząca m. in. dalszego funkcjonowania żłobków, przedszkoli i szkół w dobie pandemii koronawirusa.

  Minister Edukacji Narodowej Pan Dariusz Piontkowski poinformował, iż zajęcia w placówkach oświatowych zostają zawieszone na kolejny okres od dnia 27 kwietnia (poniedziałek) do dnia 24 maja br. (niedziela).

  W związku z tym nauka zdalna będzie nadal kontynuowana i jest obowiązkowa, zarówno dla dzieci, jak i uczniów.

 • Kochane Dzieci i Uczniowie!

  Mam dla Was pewną ciekawostkę.

  Wiecie już, że Pan Dariusz Piontkowski jest Ministrem Edukacji Narodowej (dokładnie od 04 czerwca 2019 r.), ale czy wszyscy wiecie o tym, że Pan Minister (wówczas jako Poseł na Sejm RP) był w naszej Szkole?

  Miało to miejsce 21 września 2018 r. w uroczystość 82. rocznicy utworzenia Junackich Hufców Pracy.

  Zdjęcia z uroczystości na stronie internetowej naszej Szkoły w zakładkach ALBUMU FOTO:

  https://spjeleniewo.edupage.org/album/#gallery/328

 • Na stronie https://ose.gov.pl/lista-szkol nasza Szkoła posiada status "Umowa podpisana / Szkoła w trakcie podłączenia" do światłowodu.

  W okresie zawieszenia zajęć szkolnych z powodu pandemii koronawirusa NASK wykonał przedostatnie prace tuż przed uruchomieniem Internetu w ramach OSE. Wprawdzie bez dzieci, ale Szkoła każdego dnia funkcjonuje i oczekuje na ostatnią czynność - sygnał internetowy. Najlepiej, aby odbyło się to w obecności dzieci i uczniów, gdyż na potrzeby edukacyjne ma służyć szybki, bezpieczny i bezpłatny Internet.

Wtorek 07.07.2020

Licznik

liczba odwiedzin: 2519872

Login

Nazwa użytkownika:
Hasło:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać

Galeria zdjęć

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć