MENU:

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

  "INKA" patronką Szkoły Podstawowej w Jeleniewie. Danuta Siedzikówna.ppsx

PREZENTACJA - Uroczystość nadania imienia i sztandaru.ppsx

Jednym z elementów przygotowań do uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Jeleniewie imienia i przyjęcia sztandaru
dnia 16 grudnia 2016 r. było opracowanie Historii Szkoły w Jeleniewie najpierw w formie papierowej, a następnie w programie
PowerPoint. Z kart historii Szkoły w Jeleniewie.ppsx


   Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
ul. Suwalska 51,   16-404 Jeleniewo

e-mail:   spjeleniewo@onet.pl  
tel. sekretariat: (87) 568 30 33  lub  500 112 994;    tel. księgowość: (87) 568 30 29


Zachowałam się, jak trzeba!  

Wiadomości

 • Szanowni Nauczyciele!

  Istnieje możliwość wykonania nowej legitymacji służbowej nauczyciela. Zainteresowanych pedagogów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły do dnia 27.01.2021 r. (środa).

  Z poważaniem

  Bożena Sobieszczańska
  Dyrektor Szkoły

 • Organizacja egzaminu próbnego ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego w dniu 21.01.2021 r.

  Rozmieszczenie zdających w salach:

  Egzamin_probny._Jezyk_angielski__jezyk_rosyjski.pdf

  Egzamin próbny z języka obcego nowożytnego - języka angielskiego lub języka rosyjskiego - trwa 90 minut, tj. 1,5 godz., dla uczniów z przedłużonym czasem pracy - 135 minut, czyli 2 godz. 15 minut.

  Na egzamin przynosimy: długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, legitymację szkolną, karteczkę z zapisanym numerem PESEL.

 • Organizacja egzaminu próbnego ósmoklasisty z matematyki w dniu 20.01.2021 r.

  Egzamin_probny._GWO._Matematyka.pdf

  Egzamin próbny z matematyki trwa 100 minut, tj. 1 godz 40 minut, dla uczniów z przedłużonym czasem pracy - 150 minut, czyli 2,5 godz.

  Na egzamin przynosimy: długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, legitymację szkolną, karteczkę z zapisanym numerem PESEL i dodatkowo linijkę.

  Podczas egzaminu próbnego z matematyki żaden z uczniów nie używa komputera.

  Pozostałe wytyczne dotyczące organizacji egzaminu próbnego z matematyki są tożsame z organizacją egzaminu próbnego z języka polskiego przeprowadzonego w dniu 19.01.2021 r.

 • 18.01.2021

  Moduł DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI został zmodyfikowany

 • Wykaz sal lekcyjnych na egzamin próbny z GWO dla uczniów klas VIII A i VIII B - 19 stycznia 2021 r. - język polski

  Egzamin_z_GWO.pdf

  Czynności organizacyjne, w tym kodowanie arkusza ezaminacyjnego

  1. Kodowanie arkusza egzaminacyjnego

  20190405_Egzamin_osmoklasisty_2019_kodowanie_arkusza(1).pdf

  Uczeń wpisuje swój trzycyfrowy kod na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego i na karcie odpowiedzi:

  a) z klasy 8a:

  pierwszy numer z dziennika - kod ucznia A01

  drugi numer z dziennika - A02

 • Drodzy Uczniowie klas ósmych i Rodzice!

  Egzamin próbny z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym (w oparciu o płatne arkusze) odbędzie się w budynku szkolnym.

  Obowiązek wprowadzenia wyników na stronie GWO przez naszą Szkołę najpóźniej do 10 lutego, więc termin egzaminu próbnego ustalony wcześniej pozostaje bez zmian:

  - 19 stycznia (wtorek) - j. polski,

  - 20 stycznia (środa) - matematyka,

  - 21 stycznia (czwartek) - j. angielski / j. rosyjski.

  Uczniowie zostaną rozmieszczeni w klasach w mniejszych grupach (harmonogram w opracowywaniu, do wiadomości opublikujemy na stronie internetowej Szkoły w poniedziałek). Uczniowie zdający egzamin z języka polskiego i języka angielskiego na komputerze zostaną rozmieszczeni w sali nr 16.

 • Drodzy Ósmoklasiści i Rodzice!

  Egzamin próbny z Nową Erą odbędzie się w oparciu o arkusze wydrukowane przez Szkołę.

  Ostateczny termin wprowadzania przez nauczycieli wyników na stronie Wydawnictwa przypada na 7 lutego 2021 r.

  Ustalony wcześniej w porozumieniu z uczniami klas ósmych i rodzicami egzamin z Nową Erą pozostaje bez zmian:

  - 26 stycznia (wtorek) - j. polski,

  - 27 stycznia (środa) - matematyka,

  - 28 stycznia (czwartek) - j. angielski / j. rosyjski.

  Egzamin odbędzie się w budynku szkolnym i zostanie zorganizowany na zasadach egzaminu z GWO.

 • Niech nadchodzący Nowy Rok 2021 będzie czasem pokoju, serdeczności i międzyludzkiej życzliwości. Życzymy wszelkiej pomyślności, twórczego zapału w realizacji nowych planów i wyzwań, aby te przynosiły zadowolenie i satysfakcję.

  Z najlepszymi życzeniami
  Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Jeleniewie

 • Zdrowych, radosnych, pełnych dobrych nowin, ...

  Świąt Bożego Narodzenia!

 • Najbliższe zebranie Rady Pedagogicznej (zdalne) odbędzie się w piątek 18 grudnia o godz. 14.35.

  Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

  Wszystkim życzę dużo zdrowia, do zobaczenia!

  Bożena Sobieszczańska
  Dyrektor Szkoły

 • 23-31 grudnia 2020 r. - zimowa przerwa świąteczna (zajęcia odbywają się do wtorku 22.12.2020 r. włącznie)

  4-17 stycznia 2021 r. - ferie zimowe

  7 lutego 2021 r. - zakończenie I semestru roku szkolnego 2020/2021

  8 lutego 2021 r. - początek II semestru

  TERMINARZ KLASYFIKACJI UCZNIÓW za I semestr roku szkolnego 2020/2021:

  1/ do 18 grudnia (piątek) - informacja nauczyciela do ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu, a wychowawcy - o zagrożeniu oceną nieodpowiednią lub naganną zachowania na koniec I semestru

 • Wielka koniunkcja Jowisza i Saturna 21.12.2020 r. (przesilenie zimowe) - pierwsza od 20 lat i największa od 1623 roku.

  Jowisz i Saturn pierwszy raz po prawie 400 latach znajdą się tak blisko siebie, że będziemy mogli to zobaczyć gołym okiem. Taka okazja obserwacji w naszym życiu już się nie zdarzy.

  Warto więc od dziś zgłębiać wiedzę i obserwować nocą niebo.

  https://www.youtube.com/watch?v=wk6IJA5MZQM

  https://www.youtube.com/watch?v=HUvtXggAfY0

 • Uczennica Marta Olszewska z klasy VIb (kategoria klas IV - VI) i uczennica Wiktoria Olszewska z klasy VIIa (kategoria klas VII - VIII) zajęły I miejsca w VII Przeglądzie dziecięcej twórczości plastycznej 2020 pn. "Znani i mniej znani ludzie Suwałk i Suwalszczyzny" zorganizowanym przez Suwalski Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Gratulacje. Alicja Malinowska

  Poniżej prezentujemy pracę uczennicy kl. VIb Marty Olszewskiej, która wykonała portret prof. A. Strumiłły i uczennicy kl. VIIa Wiktorii Olszewskiej, która wykonała portret M. Konopnickiej:

 • 25 listopada 2020 r. 16 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego "Forget-me-not". Konkurs polegał na rozwiązywaniu zadań online w języku angielskim.

  Za osiągnięcie wyniku powyżej 86% uczeń otrzymywał dyplom z wyróżnieniem.

  Uczniowie wyróżnieni:

  1. Nikola Domel, klasa VI B

  2. Katarzyna Latańska, klasa VII B

  3. Magda Pojawa, klasa VII B

  4. Magdalena Wysocka, klasa VII A

  5. Julian Mikołaj Bobrowski, klasa VIII A

  Opiekun p. Anna Wasilewska i p. Marta Paciorkowska

 • Kochane Dzieci i Uczniowie, Drodzy Rodzice!

  Jak wiecie, ferie zimowe w tym roku szkolnym będą trwały od 4 do 17 stycznia. Do Świąt Bożego Narodzenia zostało niewiele czasu. Pogoda też staje się coraz bardziej mroźna i przyczynia się do częstszych infekcji dróg oddechowych.

  Wznowienie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole (taekwodno, taniec, gra w piłkę nożną i siatkową i inne) planujemy w okresie ferii zimowych.

  A tymczasem, w oczekiwaniu na pozalekcyjne zajęcia sportowe organizowane w szkole, hartujcie swoje młode ciała i umysły poprzez ruch na świeżym powietrzu na własnych podwórkach, w parku, lasach itp.

 • Konsultacje_kl._8_-_02.12.2020-22.12.2020.docx

  Oswiadczenie__-_konsultacje_8.docx

  Drodzy Ósmoklasiści i Rodzice!

  Od jutra, tj. 02.12.2020 r. do dnia 22.12.2020 r. uczniowie klas ósmych będą mogli uczestniczyć w naszej szkole w konsultacjach z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z j. polskiego, matematyki, języka angielskiego i j. rosyjskiego (przedmioty objęte egzaminem ósmoklasisty).

  Na konsultacje mogą przyjść wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych, tj. gorączki, kaszlu, kataru itp. Ponadto należy mieć zabezpieczony nos i usta maseczką oraz pamiętać o zdezynfekowaniu rąk przy wejściu do budynku szkolnego.

 • DRODZY NAUCZYCIELE I RODZICE

  Znajdujemy się w wyjątkowej, trudnej sytuacji, nie czujemy się bezpiecznie. Wszyscy - uczniowie, rodzice, nauczyciele - mamy różne obawy, towarzyszą nam różne emocje. Emocje wpływają na procesy poznawcze, dlatego możemy czuć się bardziej zagubieni, czy przygnębieni oraz potrzebować dodatkowego wsparcia i pomocy.

  Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, nauczycieli i uczniów Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Suwałkach proponuje wsparcie pod nazwą „Zadaj pytanie specjaliście”.

 • Z dniem 23 listopada nastąpi zmiana loginów i haseł do Teamsa. Nowe dane do logowania będą w wiadomościach w dzienniku elektronicznym Librus (na koncie ucznia, nie rodzica). Proszę dzisiaj po południu zmienić loginy i hasło, a nowe hasła koniecznie sobie zapisać.

  Te zmiany są spowodowane przejściem szkoły na własną domenę.

 • Kochani Uczniowie, Szanowni Państwo - Nauczyciele i Rodzice!

  Z przykrością informuję, że nauka zdalna będzie kontynuowana aż do Świąt Bożego Narodzenia (do 23 grudnia br.).

  Ferie zimowe rozpoczną się 4 stycznia i będą trwać w całej Polsce do 17 stycznia.

  Wszystkim życzę dużo zdrowia i "stalowych nerwów"!


  Bożena Sobieszczańska
  Dyrektor Szkoły

 • Konkurs plastyczny zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego nt. "Kraina jezior i ryb - miejsce jak z bajki" został rozstrzygnięty. Na konkurs wpłynęło 150 prac. Laureatką konkursu w kategorii klas VII - VIII została Nina Kuprewicz z klasy VIII b. Jury w każdej kategorii przyznało po trzy równorzędne wyróżnienia. Uczeń z klasy VI a Mikołaj Zackiewicz w kategorii klas IV - VI otrzymał wyróżnienie. Gratulacje. Alicja Malinowska

  Poniżej prezentujemy pracę uczennicy klasy VIII b Niny Kuprewicz.

 • Dowozy realizowane przez IVECO I:

  Dojazdy do szkoły od 16.11.2020 r.:

  Poniedziałek - 7:40 - Bachanowo, Szurpiły

  Wtorek - 7:40 - Bachanowo, Szurpiły

  Środa - 7:40 - Bachanowo, Szurpiły

  Czwartek - 7:40 - Bachanowo, Szurpiły

  Piątek - 7:40 - Bachanowo, Szurpiły

  Odjazd ze szkoły od 16.11.2020 r.:

  Poniedziałek - 13:30 - Szurpiły, Bachanowo

  Wtorek - 13:10 - Szurpiły, Bachanowo

  Środa - 12:45 - Szurpiły, Bachanowo

  Czwartek - 12:10 - Szurpiły, Bachanowo

  Piątek - 12:10 - Szurpiły, Bachanowo

  Dowozy realizowane przez IVECO II:

Czwartek 21.01.2021

Licznik

liczba odwiedzin: 2830925

Login

Nazwa użytkownika:
Hasło:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać

Galeria zdjęć

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć