MENU:

Program "JA W INTERNECIE"

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców

https://jawinternecie.edu.pl/pomorskie-warminsko-mazurskie-podlaskie/

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

Koniec "starego" i zarazem początek "nowego" etapu życia naszej Szkoły, już w pełni ze zinformatyzowanym budynkiem szkolnym i wprowadzonym dziennikiem elektronicznym. Liczymy na to, że światłowód zostanie podłączony do końca ferii letnich 2019 i od 02 września br. tylko w oddziałach przedszkolnych będą obowiązywały dzienniki papierowe.

___________________________________________________________________________________________________________

 

30.05.2019 r.

 

Dziś w hali sportowej budynku naszej szkoły odbyło się podsumowanie projektu "Ja w internecie" i wręczenie certyfikatów uczestnikom szkoleń. Osoby, które nie były obecne na spotkaniu, proszone są o odbiór certyfikatów w sekretariacie naszej szkoły.

 

certyfikat.pdf

 

Wszystkim Państwu jeszcze raz serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji projektu "Ja w internecie" i udział w szkoleniach.

__________________________________________________________________________________________________________

 

21.05.2019 r.

 

 

30 maja (czwartek) o godz. ok. 16.00 w hali sportowej budynku naszej Szkoły na spotkaniu ogólnoszkolnym z rodzicami odbędzie się podsumowanie projektu "Ja w internecie", po czym uczestnikom szkoleń zostaną wręczone certyfikaty.

 

Serdecznie zapraszamy!

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

W Szkole trwają prace związane z rozliczaniem się z realizacji Projektu "Ja w internecie" z Fundacją "Legalna Kultura" w Warszawie.

__________________________________________________________________________________________________________

 

Podsumowanie Projektu "JA W INTERNECIE"

 
W lipcu 2018 roku Gmina Jeleniewo złożyła wniosek do Fundacji Legalna Kultura w Warszawie na udział w Projekcie „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

Projekt „Ja w Internecie” jest zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gmin.

 

Gmina Jeleniewo na realizację Projektu otrzymała dotację w kwocie 127.680 zł. W ramach otrzymanych środków finansowych zakupiono 25 szt. laptopów, które były wykorzystywane podczas realizacji szkoleń w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie.

 

Początkowo Projekt był skierowany do mieszkańców Gminy Jeleniewo, w wieku powyżej 25 lat. W późniejszym czasie mogli w nim uczestniczyć również mieszkańcy innych gmin.

 

Do wyboru były 4 tematy szkoleniowe:

- „Rodzic w internecie” – przeszkolono 5 grup, łącznie 60 osób,

- „Moje finanse i transakcje w sieci” – przeszkolono 4 grupy, łącznie 49 osób,

- „Tworzę własną stronę internetową (blog)” – przeszkolono 5 grup, łącznie 59 osób,

- „Rolnik w sieci” – przeszkolono 5 grup, łącznie 60 osób.

 

Do przeszkolenia zaplanowano 228 osób, tj. 19 grup 12-osobowych, co stanowi 100%. Czas trwania szkolenia dla jednej grupy wynosił 12 godzin (po 6 godzin realizowanych w sobotę i niedzielę). Szkolenia były całkowicie nieodpłatne, odbywały się w okresie listopad 2018 r. – kwiecień 2019 r. Wzięło w nich udział łącznie 228 osób (100%): 224 osoby to mieszkańcy Gminy Jeleniewo, 4 osoby - mieszkańcy Gminy Miasto Suwałki.

 

Liczba uczestników szkoleń z uwzględnieniem wieku przedstawia się następująco:

- 25 - 34 lata – 36 osób, co stanowi 50,00% (zaplanowano 72 osoby),

- 35 – 43 lata – 87 osób, co stanowi ok. 103,57% (zaplanowano 84 osoby),

- 44 – 64 lata – 77 osób, co stanowi ok. 128,33% (zaplanowano 60 osób),

- powyżej 65 lat – 28 osób, co stanowi ok. 233,33% (zaplanowano 12 osób).

 

Po zakończonym Projekcie w laptopy zostanie wyposażona każda sala lekcyjna w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie. W zakresie zaplanowanych w budżecie Placówki na rok 2019 środków finansowych w całym budynku szkolnym rozbudowano sieć internetową, co umożliwi nam wprowadzenie dziennika elektronicznego. Z niecierpliwością oczekujemy na podłączenie Szkoły do światłowodu w ramach Projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), czyli szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego internetu dla szkół.

 

Korzyści z realizacji Projektu „Ja w internecie”:

1/ wzrost kompetencji cyfrowych uczestników szkoleń w zakresie wybranych tematów szkoleniowych;

2/ wyposażenie Szkoły w:

- 25 szt. laptopów, umożliwiających wprowadzenie e-dziennika po uprzednim przyłączeniu Placówki do sieci OSE,

- tablicę korkową,

- 2 magnetyczne gabloty zewnętrzne,

- warnik do gotowania wody.

 

Wszystkim Kursantom serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w szkoleniach oraz pomoc w realizacji Projektu "Ja w internecie". Szczególne podziękowania przekazujemy tym wszystkim Państwu, którzy od początku do końca byli bardzo zaangażowani i wspierali nasze działania.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________
 

24.04.2019 r.

 

Szanowni Państwo!

27 kwietnia (sobota) w godz. 09.00 - 15.00 i 28 kwietnia (niedziela) w godz. 09.15 - 15.15 w szkole odbędzie się ostatnie już szkolenie o tematyce "Rodzic w internecie" (grupa 5).

 

Każdego dnia zapewnimy Państwu zimne i gorące napoje, "coś" słodkiego oraz obiad (godz. 12.00).

 

Wszystkim uczestnikom życzymy miłego odpoczynku od codziennych obowiązków oraz odczuwania przyjemności ze wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności.

 

Uczestników szkoleń bardzo prosimy o zabranie z sobą adresu email i nr PESEL, który będzie wymagany podczas rejestracji online oraz odnotowywania swojej obecności na liście. Dane uczestnika będą zbierane i przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji projektu "Ja w internecie". W tym celu na rozpoczęcie szkolenia otrzymacie Państwo do wypełnienia stosowne oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych. Osoby spoza gminy Jeleniewo wypełnią również oświadczenie o nieuczestnictwie w projekcie "Ja w internecie" w innych gminach.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie

wraz z Instruktorami szkoleń
_____________________________________________________________________________________________________________

25.03.2019 r.

 

Szanowni Państwo,
Otrzymaliśmy informację z Fundacji Legalna Kultura nt. uczestników szkoleń "Ja w internecie".
W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby zamieszkujące inne gminy pod warunkiem, iż oświadczą, że nie biorą udziału w analogicznych projektach w innych gminach. Oświadczenia będą znajdować się w szkole.

______________________________________________________________________________________________________________

 

25.03.2019 r.

 

Trwa nabór uczestników na ostatnie już szkolenie "Rodzic w internecie" (grupa 5). Odbędzie się po zebraniu pełnej 12-osobowej grupy. Istnieje zapotrzebowanie na 9 osób.

 

Zapraszamy!

__________________________________________________________________________________________________________

 

20.03.2019 r.

 

23 marca (sobota) w godz. 09.00 - 15.00 i 24 marca (niedziela) w godz. 09.15 - 15.15 w szkole odbędzie się szkolenie o tematyce "Moje finanse i transakcje w sieci" (grupa 4).

 

Każdego dnia zapewnimy Państwu zimne i gorące napoje, "coś" słodkiego oraz obiad (godz. 12.00).

 

Wszystkim uczestnikom życzymy miłego odpoczynku od codziennych obowiązków oraz odczuwania przyjemności ze wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności.

 

Uczestników szkoleń bardzo prosimy o zabranie z sobą adresu email i nr PESEL, który będzie wymagany podczas rejestracji online oraz odnotowywania swojej obecności na liście. Dane uczestnika będą zbierane i przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji projektu "Ja w internecie". W tym celu na rozpoczęcie szkolenia otrzymacie Państwo do wypełnienia stosowne oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie

wraz z Instruktorami szkoleń

___________________________________________________________________________________________________________

 

19.03.2019 r.

 

23 i 24 marca br. (sobota i niedziela) zaplanowano ostatnie już szkolenia. Odbędą się po zebraniu pełnych 12-osobowych grup.

 

Brakująca liczba uczestników szkoleń:

1/ "Moje finanse i transakcje w sieci" - 4 osoby,

2/ "Rodzic w internecie" - 12 osób.

 

Zapisy trwają do środy 20 marca.

 

Dotychczas w szkoleniach uczestniczyły 203 osoby (ok. 89%). Jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej!

___________________________________________________________________________________________________________

 

19.03.2019 r.

 

Zapotrzebowanie na uczestników ostatnich już bezpłatnych szkoleń w dniach 23 i 24 marca 2019 r. (sobota godz. 9.00 - 15.00 i niedziela godz. 9.15 - 15.15):

 

1/ RODZIC W INTERNECIE - zapotrzebowanie na 12 osób

Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Szkolenie „Rodzic w internecie” przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie.

Uczestnicy szkolenia poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu hate lub trolling. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i in.), a także z usług związanych ze zdrowiem. Szkolenie „Rodzic w internecie” posłuży podniesieniu kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie korzystania z kultury i edukacji w internecie, a jednocześnie umożliwi zmniejszenie bariery komunikacyjnej pomiędzy nimi a dziećmi, dla których rzeczywistość cyfrowa jest codziennością.


2/ MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI - zapotrzebowanie na 4 osoby

 

Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie. Ponadto udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier społecznych i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

 

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Jeleniewo, którzy ukończyli 25 lat.

 

Zapisy w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 lub telefonicznie (87) 568-30-33.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

19.03.2019 r.

 

Trwa nabór uczestników na niestety ale ostatnie już bezpłatne szkolenia w dniach 23 i 24 marca (sobota godz. 09.00-15.00 i niedziela godz. 09.15-15.15):

1/ "Rodzic w internecie" - zapotrzebowanie na 12 osób,

2/ "Moje finanse i transakcje w sieci" - zapotrzebowanie na 4 osoby.


Szkolenia są przeznaczone dla mieszkańców gminy Jeleniewo, którzy ukończyli 25 lat.

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy w sekretariacie szkoły lub telefonicznie 87-568-30-33.

Zapraszamy!

 

__________________________________________________________________________________________________________

19.03.2019 r.


Podsumowanie projektu "JA W INTERNECIE":

1/ w okresie 17.11.2018 r. - 10.03.2019 r. w szkoleniach wzięły udział 203 osoby (ok. 89%),

2/ do przeszkolenia pozostaje 25 osób (ok. 11%),

3/ istnieje zapotrzebowanie na 16 osób (ok. 7%).

_______________________________________________________________________________________________________________

 

07.03.2019 r.

 

09 marca (sobota) w godz. 09.00 - 15.00 i 10 marca (niedziela) w godz. 09.15 - 15.15 w szkole odbędzie się szkolenie o tematyce "Rolnik w sieci" (grupa 5).

 

Każdego dnia zapewnimy Państwu zimne i gorące napoje, "coś" słodkiego oraz obiad (godz. 12.00).

 

Wszystkim uczestnikom życzymy miłego odpoczynku od codziennych obowiązków oraz odczuwania przyjemności ze wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności.

 

Uczestników szkoleń bardzo prosimy o zabranie z sobą adresu email i nr PESEL, który będzie wymagany podczas rejestracji online oraz odnotowywania swojej obecności na liście. Dane uczestnika będą zbierane i przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji projektu "Ja w internecie". W tym celu na rozpoczęcie szkolenia otrzymacie Państwo do wypełnienia stosowne oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie

wraz z Instruktorami szkoleń

_____________________________________________________________________________________________________________

06.03.2019 r.

 

W związku z tym, że w parafii Jeleniewo w dniach 16 i 17 marca br. będą odbywać się Rekolekcje Wielkopostne oraz w dniu 16 marca Bierzmowanie uczniów naszej szkoły szkolenia w zakresie realizowanego projektu "Ja w internecie" o tematyce "Rodzic w internecie" (grupa 5) i "Moje finanse i transakcje w sieci" (grupa 4) zostają przełożone na termin 23 i 24 marca 2019 r.

Istnieje zapotrzebowanie na uczestników szkoleń w zakresie obu w/w tematów w liczbie po 12 osób w grupie.

Będą to już ostatnie szkolenia. Zapraszamy mieszkańców Gminy Jeleniewo do czynnego w nich udziału.

Zapisy w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 lub telefonicznie 87-568-30-33.

_____________________________________________________________________________________________________________

19.03.2019 r.

 

AKCJA

 

Mieszkańców
Gminy Jeleniewo
do udziału
w ostatnich szkoleniach.

 


Zapotrzebowanie poniżej:


1/ "Rodzic w internecie" (grupa 5)
23 i 24 marca - 12 osób


2/ "Moje finanse i transakcje w sieci" (grupa 4)
23 i 24 marca - 4 osoby

 

Serdecznie zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________________________________

24.02.2019 r.

 

 

Na zakończenie projektu "JA W INTERNECIE" zostanie zorganizowane jedno spotkanie z udziałem wszystkich uczestników i instruktorów szkoleń oraz koordynatora projektu, podczas którego nastąpi podsumowanie projektu i wręczenie certyfikatów kursantom.

 

Spotkanie planowane jest w miesiącu maju br. Już dziś serdecznie Państwa na nie zapraszamy!

__________________________________________________________________________________________________________

 

01.03.2019 r.

 

02 marca 2019 r. (sobota) w godz. 09.00 - 15.00 i 03 marca (niedziela) w godz. 09.15 - 15.15 w szkole odbędą się szkolenia o tematyce:

 

1/ "Tworzę własną stronę internetową (blog)" V grupa (ostatnia), sala nr 16 (piętro),

 

2/ "Rodzic w internecie" IV grupa, sala nr 17 (piętro).

 

Każdego dnia zapewnimy Państwu zimne i gorące napoje, "coś" słodkiego oraz obiad (godz. 12.00).

 

Wszystkim uczestnikom życzymy miłego odpoczynku od codziennych obowiązków oraz odczuwania przyjemności ze wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności.

 

Uczestników szkoleń bardzo prosimy o zabranie z sobą adresu email i nr PESEL, który będzie wymagany podczas rejestracji online oraz odnotowywania swojej obecności na liście. Dane uczestnika będą zbierane i przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji projektu "Ja w internecie". W tym celu na rozpoczęcie szkolenia otrzymacie Państwo do wypełnienia stosowne oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie

wraz z Instruktorami szkoleń

__________________________________________________________________________________________________________

 

06.03.2019 r.

 

ZAPOTRZEBOWANIE NA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ
W MARCU 2019 ROKU

 

L.p.

Tytuł szkolenia

Nr
12-osobowej grupy szkoleniowej

Data szkolenia

Liczba godzin
szkolenia

Uwagi o realizacji

1.

TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)

V
(ostatnia)

02.03.2019 r.
03.03.2019 r.

6
6

Odbyło się

2.

 

 

ROLNIK W SIECI

lub

MOJE FINANSE
I TRANSAKCJE
W SIECI

V

09.03.2019 r.
10.03.2019 r.

6
6

Odbędzie się

IV
(ostatnia dodana)

23.03.2019 r.
24.03.2019 r.

6
6

Zapotrzebowanie na 12 osób

3.

RODZIC
W INTERNECIE

IV

02.03.2019 r.
03.03.2019 r.

6
6

Odbyło się

V
(ostatnia)

23.03.2019 r.
24.03.2019 r.

6
6

Zapotrzebowanie na 12 osób


Szkolenia o w/w tematyce odbędą się

w wyznaczonych terminach pod warunkiem zebrania pełnej liczby uczestników (12 osób w grupie).

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

24.02.2019 r.


Szanowni Państwo!

W związku z tym, że szkolenie o tematyce "Rolnik w sieci" nie cieszy się już zainteresowaniem, wznawiamy nabór na szkolenie pt. "Moje finanse i transakcje w sieci". Bardzo prosimy o jak najszybsze zapisy w sekretariacie szkoły, aby można było zebrać pełną 12-osobową grupę i zorganizować szkolenie w dniach 09 i 10 marca br. Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

19.02.2019 r.

 

Szanowni Państwo!

 

Szkolenia zaplanowane na 23 i 24 lutego 2019 r. nie odbędą się, gdyż nie zebrano pełnych 12-osobowych grup. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

19.02.2019 r.

 

Harmonogram szkoleń w lutym i marcu

 

L. p.

Tytuł szkolenia

Nr 12-osobowej grupy szkoleniowej

Data szkolenia

Liczba godzin
szkolenia

Uwagi o realizacji

1.

TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)

IV

16.02.2019 r.
17.02.2019 r.

6
6

Odbyło się

V

02.03.2019 r.
03.03.2019 r.

6
6

Zapotrzebowanie na 12 osób

2.

 

 

ROLNIK W SIECI

III

09.02.2019 r.
10.02.2019 r.

6
6

Odbyło się

IV

16.02.2019 r.
17.02.2019 r.

6
6

Odbyło się

V

23.02.2019 r.
24.02.2019 r.

6
6

Zapotrzebowanie na 12 osób, szkolenie nie odbędzie się

VI

09.03.2019 r.
10.03.2019 r.

6
6

Zapotrzebowanie na 12 osób

3.

RODZIC
W INTERNECIE

III

09.02.2019 r.
10.02.2019 r.

6
6

Odbyło się

IV

23.02.2019 r.
24.02.2019 r.

6
6

Zapotrzebowanie na 10 osób, szkolenie nie odbędzie się

V

02.03.2019 r.
03.03.2019 r.

6
6

Zapotrzebowanie na 12 osób

 
Szkolenia w ramach projektu "Ja w internecie" realizowanego w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie rozpoczęły się 17 listopada 2018 r. Ich zakończenie zaplanowano na 10 marca 2019 r., jednak przy braku pełnych 12-osobowych grup szkoleniowych na dzień 23 i 24 lutego wszystkie szkolenia ulegają przesunięciu. Dotychczas zostało przeszkolonych 14 grup szkoleniowych. Do przeszkolenia pozostaje 5 grup. Osoby, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w szkoleniu, ale z różnych przyczyn nie wzięły w nim udziału, proszone są o uczestnictwo w szkoleniu w innym dogodnym dla siebie terminie. Istnieje możliwość zmiany tematyki szkoleniowej.

_____________________________________________________________________________________________________________

15.01.2019 r.

 

Podsumowanie dotychczasowego zainteresowania mieszkańców gminy Jeleniewo projektem "Ja w internecie"

 

Od września 2018 r. do 15 stycznia br. na szkolenia zapisały się łącznie 153 osoby (ok. 67%). Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia o tematyce "Rolnik w sieci" (43 osoby) i "Tworzę własną stronę internetową (blog)" (41 osób). Mniejsze zainteresowanie natomiast odnotowano tematyką "Moje finanse i transakcje w sieci" (36 osób) i "Rodzic w internecie" (31 osób). Wymagana całkowita liczba uczestników szkoleń to 228 osób (100%). Do pełnej obsady pozostaje więc 75 osób (ok. 33%).

 

Dotychczasowa frekwencja na szkoleniach:

1/ "Tworzę własną stronę internetową (blog)" - na 36 osób nie wzięło udziału 6 osób,

2/ "Moje finanse i transakcje w sieci" - wzięło udział wszystkich 36 osób,

3/ "Rodzic w internecie" - na 24 osoby wszystkie wzięły udział + 1 dodatkowa osoba,

4/ "Rolnik w sieci" - na 24 osoby nie wzięło udziału 5 osób.

Łączna liczba przeszkolonych już osób wynosi 110 (ok. 48%). Do przeszkolenia pozostaje więc 118 osób (ok. 52%).

 

Osoby, które z różnych przyczyn nie wzięły udziału w szkoleniach proszone są o uczestnictwo w zadeklarowanej tematyce szkoleniowej w innym dogodnym dla siebie terminie. Istnieje możliwość zmiany tematyki szkoleniowej. 

 

Dziękujemy serdecznie tym z Państwa, którzy dotychczas wyrazili chęć uczestnictwa w realizacji projektu "Ja w internecie"!

 

W dalszym ciągu liczymy na wsparcie w naszych działaniach i gorąco zapraszamy rodziców, pracowników naszej szkoły i innych instytucji oraz mieszkańców gminy Jeleniewo, którzy ukończyli 25 lat życia, do uczestnictwa w całkowicie nieodpłatnych szkoleniach.

Zapisy w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 lub telefonicznie (87) 568 30 33.

__________________________________________________________________________________________________________

15.01.2019 r.

 

Szanowni Państwo!

 

Trwa rekrutacja uczestników na szkolenia organizowane w okresie luty - kwiecień 2019 r. Istnieje zapotrzebowanie na 75 uczestników (ok. 33%). Do wyboru są 3 tematy:

1/ "Tworzę własną stronę internetową (blog)" - zapotrzebowanie na 17 osób (ok. 1,5 grupy),

2/ "Rolnik w sieci" - zapotrzebowanie na 29 osób (ok. 2,5 grupy),

3/ "Rodzic w internecie" - zapotrzebowanie na 29 osób (ok. 2,5 grupy).

 

W szkoleniach odbywanych w ramach realizowanego projektu "Ja w internecie" oprócz mieszkańców gminy Jeleniewo w wieku od 25 lat może wziąć udział również osoba, która nie zamieszkuje na terenie naszej gminy. Warunkiem jest jednak uczestnictwo w projekcie gminy, w której mieszka osoba niebędąca mieszkańcem gminy Jeleniewo.

 

W styczniu 2019 roku ostatnie szkolenia zostały zorganizowane w dniach 12 i 13 stycznia.. Po tym terminie z uwagi na ferie zimowe przewidujemy przerwę, zarówno dla uczestników szkoleń, jak i instruktorów. Wznowienie szkoleń nastąpi od 09 i 10 lutego 2019 r.

 

Serdecznie zapraszamy rodziców, pracowników naszej szkoły i innych instytucji oraz mieszkańców gminy Jeleniewo, którzy ukończyli 25 lat życia, do uczestnictwa w szkoleniach. Zapisy w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 lub telefonicznie 87 568 30 33.

__________________________________________________________________________________________________________

 

Wszystkim uczestnikom szkoleń serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych działań i życzymy

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

11.01.2019 r.

 

12 stycznia 2019 r. (sobota) w godz. 09.00 - 15.00 i 13 stycznia (niedziela) w godz. 09.15 - 15.15 w szkole odbędą się szkolenia o tematyce:

 

1/ "Tworzę własną stronę internetową (blog)" III grupa, sala nr 16 (piętro),

 

2/ "Rodzic w internecie" II grupa, sala nr 17 (piętro).

 

Każdego dnia zapewnimy Państwu zimne i gorące napoje, "coś" słodkiego oraz obiad (godz. 12.00).

 

Wszystkim uczestnikom życzymy miłego odpoczynku od codziennych obowiązków oraz odczuwania przyjemności ze wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności.

 

Uczestników szkoleń bardzo prosimy o zabranie z sobą adresu email i nr PESEL, który będzie wymagany podczas rejestracji online oraz odnotowywania swojej obecności na liście. Dane uczestnika będą zbierane i przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji projektu "Ja w internecie". W tym celu na rozpoczęcie szkolenia otrzymacie Państwo do wypełnienia stosowne oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie

wraz z Instruktorami szkoleń

__________________________________________________________________________________________________________

 

09.12.2018 r.

 

Szanowni Państwo!

 

Dzisiaj zakończyliśmy szkolenia w roku 2018. Ich wznowienie nastąpi 12 i 13 stycznia 2019 r. Dziękujemy bardzo wszystkim osobom, które poświęciły swój wolny czas i mamy nadzieję, że nie był stracony. Życzymy zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, ale wcześniej zapraszamy do naszej szkoły w dniu 17 grudnia na uroczyste obchody 2. rocznicy przyjęcia sztandaru i nadania imienia Szkole Podstawowej w Jeleniewie. Do zobaczenia!

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

06.12.2018 r.

 

Szanowni Państwo!

 

W szkoleniach odbywanych w ramach realizowanego projektu "Ja w internecie" oprócz mieszkańców gminy Jeleniewo w wieku od 25 lat może wziąć udział również osoba, która nie zamieszkuje na terenie naszej gminy. Warunkiem jest jednak uczestnictwo w projekcie gminy, w której mieszka osoba niebędąca mieszkańcem gminy Jeleniewo.

__________________________________________________________________________________________________________

 

01.12.2018 r.

 

08 grudnia (sobota) w godz. 09.00 - 15.00 i 09 grudnia (niedziela) w godz. 09.15 - 15.15 w szkole odbędą się szkolenia o tematyce:

 

1/ "Rolnik w sieci" II grupa, sala nr 16 (piętro),

 

2/ "Moje finanse i transakcje w sieci" III grupa, sala nr 17 (piętro).

 

Każdego dnia zapewnimy Państwu zimne i gorące napoje, "coś" słodkiego oraz obiad (godz. 12.00).

 

Wszystkim uczestnikom życzymy miłego odpoczynku od codziennych obowiązków oraz odczuwania przyjemności ze wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności.

 

Uczestników szkoleń bardzo prosimy o zabranie z sobą adresu email i nr PESEL, który będzie wymagany podczas rejestracji online oraz odnotowywania swojej obecności na liście. Dane uczestnika będą zbierane i przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji projektu "Ja w internecie". W tym celu na rozpoczęcie szkolenia otrzymacie Państwo do wypełnienia stosowne oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie

wraz z Instruktorami szkoleń

__________________________________________________________________________________________________________

 

10.02.2019 r.

 

Harmonogram szkoleń

 

L. p.

Tytuł szkolenia

Nr 12-osobowej grupy szkoleniowej

Data szkolenia

Liczba godzin
szkolenia

Uwagi o realizacji

1.

TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)

I

17.11.2018 r.
18.11.2018 r.

6
6

Odbyło się

II

01.12.2018 r.
02.12.2018 r.

6
6

Odbyło się

III

12.01.2019 r.
13.01.2019 r.

6
6

Odbyło się

IV

16.02.2019 r.
17.02.2019 r.

6
6

Zapotrzebowanie na 1 osobę

V

02.03.2019 r.
03.03.2019 r.

6
6

Zapotrzebowanie na 12 osób

2.

 

 

ROLNIK W SIECI

I

24.11.2018 r.
25.11.2018 r.

6
6

Odbyło się

II

08.12.2018 r.
09.12.2018 r.

6
6

Odbyło się

III

09.02.2019 r.
10.02.2019 r.

6
6

Odbyło się

IV

16.02.2019 r.
17.02.2019 r.

6
6

Zapotrzebowanie na 3 osoby

V

23.02.2019 r.
24.02.2019 r.

6
6

Zapotrzebowanie na 12 osób

VI

09.03.2019 r.
10.03.2019 r.

6
6

Zapotrzebowanie na 12 osób

3.

RODZIC
W INTERNECIE

I

01.12.2018 r.
02.12.2018 r.

6
6

Odbyło się

II

12.01.2019 r.
13.01.2019 r.

6
6

Odbyło się

III

09.02.2019 r.
10.02.2019 r.

6
6

Odbyło się

IV

23.02.2019 r.
24.02.2019 r.

6
6

Zapotrzebowanie na 12 osób

V

02.03.2019 r.
03.03.2019 r.

6
6

Zapotrzebowanie na 12 osób

4.

MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI

I

17.11.2018 r.
18.11.2018 r.

6
6

Odbyło się

II

24.11.2018 r.
25.11.2018 r.

6
6

Odbyło się

III

08.12.2018 r.
09.12.2018 r.

6
6

Odbyło się

 

Szkolenia w ramach projektu "Ja w internecie" realizowanego w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie rozpoczęły się 17 listopada 2018 r. Ich zakończenie zaplanowano na 10 marca 2019 r. Dotychczas zostało przeszkolonych 12 grup szkoleniowych. Do przeszkolenia pozostaje 7 grup. Osoby, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w szkoleniu, ale z różnych przyczyn nie wzięły w nim udziału, proszone są o uczestnictwo w szkoleniu w innym dogodnym dla siebie terminie. Istnieje mozliwość zmiany tematyki szkoleniowej.

__________________________________________________________________________________________________________

 

15.01.2019 r.

 

Harmonogram szkoleń w styczniu i lutym 2019 r.

Tytuł szkolenia

Data szkolenia

Godzina od - do

Nr grupy szkoleniowej

Nr sali

Tworzę własną stronę internetową (blog)

12.01.2019 r.
(sobota)

13.01.2019 r.
(niedziela)

09.00 – 15.00


09.15 – 15.15

III


III

16 (piętro)


16 (piętro)

Rodzic
w internecie

12.01.2019 r.
(sobota)

13.01.2019 r.
(niedziela)

09.00 – 15.00


09.15 – 15.15

II


II

17 (piętro)


17 (piętro)

09.02.2019 r.
(sobota)

10.02.2019 r.
(niedziela)

09.00 – 15.00


09.15 – 15.15

III


III

17 (piętro)


17 (piętro)

Rolnik w sieci

09.02.2019 r.
(sobota)

10.02.2019 r.
(niedziela)

09.00 – 15.00


09.15 – 15.15

III


III

16 (piętro)


16 (piętro)

 

12 i 13 stycznia 2019 r. zostały zorganizowane ostatnie szkolenia przed feriami zimowymi (21 stycznia - 03 lutego 2019 r.).

Szkolenia wznowimy od 09 i 10 lutego 2019 r.

 

Na szkolenia w dniach 09 i 10 lutego 2019 r. potrzebujemy:

- "Rodzic w internecie" (III grupa) - brakuje 5 osób,

- "Rolnik w sieci" (III grupa).- utworzono pełną 12-osobową grupę.

__________________________________________________________________________________________________________

 

27.12.2018 r.

 

Podsumowanie dotychczasowego zainteresowania mieszkańców gminy Jeleniewo projektem "Ja w internecie"

 

Od września do 27 grudnia br. na szkolenia zapisało się łącznie 126 osób (ok. 55%). Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia o tematyce "Moje finanse i transakcje w sieci" (36 osób) i "Tworzę własną stronę internetową (blog)" (33 osoby). Mniejsze zainteresowanie natomiast odnotowano tematyką "Rolnik w sieci" (30 osób) i "Rodzic w internecie" (27 osób). Wymagana całkowita liczba uczestników szkoleń to 228 osób (100%). Do pełnej obsady pozostają więc 102 osoby (ok. 45%).

 

Dotychczasowa frekwencja na szkoleniach:

1/ "Tworzę własną stronę internetową (blog)" - na 24 osoby 3 nie wzięły udziału,

2/ "Moje finanse i transakcje w sieci" - wzięło udział wszystkich 36 osób,

3/ "Rodzic w internecie" - wzięło udział wszystkich 12 osób,

4/ "Rolnik w sieci" - na 24 osoby nie wzięło udziału 5 osób.

Łączna liczba przeszkolonych już osób wynosi 88 (ok. 39%). Do przeszkolenia pozostaje więc 140 osób (ok. 61%).

 

Osoby, które z różnych przyczyn nie wzięły udziału w szkoleniach proszone są o uczestnictwo w zadeklarowanej tematyce szkoleniowej w innym dogodnym dla siebie terminie. Istnieje możliwość zmiany tematyki szkoleniowej. 

 

Dziękujemy serdecznie tym z Państwa, którzy dotychczas wyrazili chęć uczestnictwa w realizacji projektu "Ja w internecie"!

 

W dalszym ciągu liczymy na wsparcie w naszych działaniach i gorąco zapraszamy rodziców, pracowników naszej szkoły i innych instytucji oraz mieszkańców gminy Jeleniewo, którzy ukończyli 25 lat życia, do uczestnictwa w całkowicie nieodpłatnych szkoleniach.

Zapisy w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 lub telefonicznie (87) 568 30 33.

__________________________________________________________________________________________________________

 

11.01.2019 r.

 

Szanowni Państwo!

Pilnie poszukujemy chętnych osób, mieszkańców gminy Jeleniewo w wieku od 25 roku życia do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w okresie luty - kwiecień 2019 r.

Szanowni Państwo, wszyscy pracujemy na 25 szt. laptopów, w które szkoła została już wyposażona. Wszyscy pracujemy również na e-dziennik. Żeby to osiagnąć, wymagana jest Państwa aktywność. Dotychczas na szkolenia zapisało się 129 osób (ok. 57%), którym już teraz bardzo dziękuję. Do przeszkolenia mamy aż 228 osób (100%). Istnieje więc zapotrzebowanie na 99 uczestników (ok. 43%). Bardzo proszę o nieodkładanie deklaracji uczestnictwa w szkoleniach na ostatnią chwilę, gdyż będziemy mieć problemy lokalowe, sprzętowe i kadrowe (instruktorzy szkoleń), aby w krótkim czasie zorganizować szkolenia dla wielu grup. Konsekwencją niezrealizowanych szkoleń będzie adekwatny do liczby nieprzeszkolonych osób częściowy zwrot dotacji, którą otrzymaliśmy.

Osoby, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w szkoleniu, ale z różnych powodów nie wzięły w nim udziału, proszone są o uczestnictwo w innym terminie. Istnieje możliwość zmiany tematyki szkoleniowej.

Uczestnicząc w szkoleniach poszerzycie Państwo swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wybranych tematów. Szkolenia są prowadzone w małych 12-osobowych grupach, w sposób przystępny, zrozumiały i całkowicie nieodpłatnie. Każdy uczestnik pracuje na osobnym laptopie. Jedno szkolenie trwa zaledwie 12 godzin, tj, po 6 godzin dziennie w sobotę i niedzielę. Każdego dnia zapewniamy Państwu zimne i gorące napoje, "coś" słodkiego oraz obiad. Podczas szkolenia każdy uczestnik otrzyma teczkę aktową na materiały szkoleniowe i długopis z grawerem dotyczącym realizowanego w naszej szkole projektu "Ja w internecie".

Serdecznie proszę o zapisywanie się w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 lub telefonicznie 87 568 30 33.

 

Bożena Sobieszczańska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
__________________________________________________________________________________________________________

 

25.11.2018 r.

 

01 grudnia (sobota) w godz. 09.00 - 15.00 i 02 grudnia (niedziela) w godz. 09.15 - 15.15 w szkole odbędą się szkolenia o tematyce:

 

1/ "Tworzę własną stronę internetową (blog)" II grupa, sala nr 16 (piętro),

 

2/ "Rodzic w internecie" I grupa, sala nr 17 (piętro).

 

Każdego dnia zapewnimy Państwu zimne i gorące napoje, "coś" słodkiego oraz obiad (godz. 12.00).

 

Wszystkim uczestnikom życzymy miłego odpoczynku od codziennych obowiązków oraz odczuwania przyjemności ze wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności.

 

Uczestników szkoleń bardzo prosimy o zabranie z sobą adresu email i nr PESEL, który będzie wymagany podczas rejestracji online oraz odnotowywania swojej obecności na liście. Dane uczestnika będą zbierane i przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji projektu "Ja w internecie". W tym celu na rozpoczęcie szkolenia otrzymacie Państwo do wypełnienia stosowne oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie

wraz z Instruktorami szkoleń

__________________________________________________________________________________________________________

 

22.11.2018 r.

 

O szkoleniach (zakres tematyczny, harmonogram etc.) realizowanych w naszej szkole w ramach projektu "Ja w internecie" można dowiedzieć się w szkole z gazetki ściennej znajdującej się na dolnym korytarzu we wnęce przy gablocie z pucharami. Na pólce przy tablicy został ustawiony koszyk z ulotkami informacyjnymi nt. 4 tematów szkoleniowych. Takie same ulotki zostały wyeksponowane na listwie w pomieszczeniu wejściowym od strony ul. Suwalskiej. Ulotki przeznaczone są dla osób zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach. Bardzo prosimy o śmiałe "częstowanie się" nimi. Braki uzupełnimy.

 

 

Korzyści z realizacji projektu "Ja w internecie":

1/ poszerzenie wiadomości i umiejętności uczestników szkoleń w zakresie wybranych tematów,

2/ wyposażenie szkoły w 25 szt. laptopów i warnik do gotowania wody,

3/ wprowadzenie w szkole dziennika elektronicznego, tzw. e-dziennika (po realizacji projektu).

__________________________________________________________________________________________________________

 

23.11.2018 r.

 

SŁÓW KILKA O PROGRAMIE "JA W INTERNECIE"

 

Program „Ja w Internecie” zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gmin.

 

SŁÓW KILKA O SZKOLENIACH REALIZOWANYCH W NASZEJ SZKOLE W RAMACH PROGRAMU "JA W INTERNECIE"


1/ Rodzic w internecie

Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Szkolenie „Rodzic w internecie” przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie.

Uczestnicy szkolenia poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu hate lub trolling. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i in.), a także z usług związanych ze zdrowiem. Szkolenie „Rodzic w internecie” posłuży podniesieniu kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie korzystania z kultury i edukacji w internecie, a jednocześnie umożliwi zmniejszenie bariery komunikacyjnej pomiędzy nimi a dziećmi, dla których rzeczywistość cyfrowa jest codziennością.


2/ Moje finanse i transakcje w sieci

Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie. Ponadto udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier społecznych i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

 


3/ Tworzę własną stronę internetową (blog)


Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową (blog)” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę interentową lub bloga.

Uczestnicy szkolenia zyskają podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć swoje miejsce w sieci, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego nowe treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe) zgodnie z prawem autorskim. Nauczą się również rozpowszechniać generowany przez siebie materiał oraz monitorować jego oddziaływanie, wykorzystując dostępne mechanizmy analityki internetowej. Dowiedzą się również jakich formalności należy dopełnić w związku z prowadzeniem strony interneowej, a także, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 


4/ Rolnik w sieci

 

Szkolenie „Rolnik w sieci” przeznaczone jest dla rolników chcących nauczyć się m.in. wypełniać przez internet wnioski o dotacje na swoją działalność lub składać deklaracje podatkowe.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, gdzie w internecie można znaleźć przydatne informacje, aplikacje i e-usługi oraz jak z nich bezpiecznie korzystać, a także jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki banku czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu, rozliczeń podatkowych online, usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług online Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl) czy usług ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

__________________________________________________________________________________________________________

 

20.11.2018 r.

 

24 listopada (sobota) w godz. 09.00 - 15.00 i 25 listopada (niedziela) w godz. 09.15 - 15.15 w szkole odbędą się szkolenia o tematyce:

 

1/ "Moje finanse i transakcje w sieci" II grupa, sala nr 17 (piętro),

 

2/ "Rolnik w sieci" I grupa, sala nr 16 (piętro).

 

Każdego dnia zapewnimy Państwu zimne i gorące napoje, "coś" słodkiego oraz obiad (godz. 12.00).

 

Wszystkim uczestnikom życzymy miłego odpoczynku od codziennych obowiązków oraz odczuwania przyjemności ze wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności.

 

Uczestników szkoleń bardzo prosimy o zabranie z sobą adresu email i nr PESEL, który będzie wymagany podczas rejestracji online oraz odnotowywania swojej obecności na liście. Dane uczestnika będą zbierane i przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji projektu "Ja w internecie". W tym celu na rozpoczęcie szkolenia otrzymacie Państwo do wypełnienia stosowne oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie

wraz z Instruktorami szkoleń

__________________________________________________________________________________________________________

 

16.11.2018 r.

 

Już w najbliższą sobotę i niedzielę tj. 17 i 18 listopada ruszamy z pierwszymi szkoleniami w ramach realizacji projektu "Ja w internecie". Wszystkim uczestnikom życzymy miłego odpoczynku od codziennych obowiązków oraz odczuwania przyjemności ze wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności.

 

W związku z tym, że szkolenia każdego dnia będą trwały aż po 6 godzin zapewnimy Państwu, oprócz zimnych i gorących napojów oraz "czegoś" słodkiego, również obiad (godz. 12.00).

 


 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
wraz z Instruktorami szkoleń

__________________________________________________________________________________________________________

 

17.11.2018 r.

 

Uczestników szkoleń bardzo prosimy o zabranie z sobą adresu email i nr PESEL, który będzie wymagany podczas rejestracji online oraz odnotowywania swojej obecności na liście. Nr PESEL i inne dane uczestnika będą zbierane i przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji projektu "Ja w internecie". W tym celu na rozpoczęcie szkolenia otrzymacie Państwo do wypełnienia stosowne oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych.

__________________________________________________________________________________________________________

 

27.12.2018 r.

 

Szanowni Państwo!

 

Trwa rekrutacja uczestników na szkolenia organizowane w dniach 12 i 13 stycznia 2019 r.:

1/ "Tworzę własną stronę internetową (blog)" III grupa - zapotrzebowanie na 3 osoby.

 

Harmonogram szkoleń w grudniu 2018 r.

Tytuł szkolenia

Data szkolenia

Godzina od – do

Nr grupy szkoleniowej

Nr sali

Rodzic
w internecie

01.12.2018 r.
(sobota)

02.12.2018 r.
(niedziela)

09.00 – 15.00


09.15 – 15.15

I


I

17 (piętro)


17 (piętro)

Tworzę własną stronę internetową (blog)

01.12.2018 r.
(sobota)

02.12.2018 r.
(niedziela)

09.00 – 15.00


09.15 – 15.15

II


II

16 (piętro)


16 (piętro)

Moje finanse
i transakcje
w sieci

08.12.2018 r.
(sobota)

09.12.2018 r.
(niedziela)

09.00 – 15.00


09.15 – 15.15

III


III

17 (piętro)


17 (piętro)

Rolnik w sieci

08.12.2018 r.
(sobota)

09.12.2018 r.
(niedziela)

09.00 – 15.00


09.15 – 15.15

II


II

16 (piętro)


16 (piętro)

 

W 2018 roku ostatnie szkolenia zorganizowane zostały 08 i 09 grudnia. Po tym terminie przewidzieliśmy przerwę świąteczną, zarówno dla uczestników szkoleń, jak i instruktorów. Wznowienie szkoleń nastąpi od 12 i 13 stycznia 2019 r.

 

Serdecznie zapraszamy rodziców, pracowników naszej szkoły i innych instytucji oraz mieszkańców gminy Jeleniewo, którzy ukończyli 25 lat życia, do uczestnictwa w szkoleniach. Zapisy w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 lub telefonicznie 87 568 30 33.

__________________________________________________________________________________________________________

 

27.12.2018 r.

 

UWAGA!

 

Z uwagi na wielość grup szkoleniowych oraz w celu zwiększenia skuteczności podejmowanych działań szkolenia dla każdej 12-osobowej grupy będziemy organizować przez dwa kolejne dni tygodnia: w sobotę i niedzielę. Poprzez takie działanie szkolenia każdej grupy nie będą rozłożone w czasie, a to z kolei wpłynie na uzyskanie lepszych efektów pracy każdego uczestnika.

 

Harmonogram szkoleń w listopadzie 2018 r.

Tytuł szkolenia

Data szkolenia

Godzina od – do

Nr grupy szkoleniowej

Nr sali

Tworzę własną stronę internetową (blog)

17.11.2018 r.
(sobota)

18.11.2018 r.
(niedziela)

09.00 – 15.00


09.15 – 15.15

I


I

16 (piętro)


16 (piętro)

Moje finanse
i transakcje
w sieci

17.11.2018 r.
(sobota)

18.11.2018 r.
(niedziela)

09.00 – 15.00


09.15 – 15.15

I


I

17 (piętro)


17 (piętro)

24.11.2018 r.
(sobota)

25.11.2018 r.
(niedziela)

09.00 – 15.00


09.15 – 15.15

II


II

17 (piętro)


17 (piętro)

Rolnik w sieci

24.11.2018 r.
(sobota)

25.11.2018 r.
(niedziela)

09.00 – 15.00


09.15 – 15.15

I


I

16 (piętro)


16 (piętro)

 

Dalsze ustalenia w zakresie harmonogramu kolejnych grup szkoleniowych nastąpią po zebraniu wymaganej liczby uczestników (12 osób w grupie).

 

Bardzo prosimy rodziców i innych mieszkańców naszej gminy o składanie deklaracji uczestnictwa w szkoleniach. Odnotowaliśmy już 126 osób (ok. 55%). Brakuje nam jeszcze 102 osób (ok. 45%). Wszystkim serdecznie dziękujemy i w dalszym ciągu liczymy na Państwa wsparcie w naszych działaniach!

__________________________________________________________________________________________________________

 

Plakaty są jedynie poglądowe. Oczywiście szkolenia jak i praca nad realizacją programu "Ja w internecie" będą odbywać się w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie, ul. Suwalska 51, 16-404 Jeleniewo.

Rekrutacja uczestników na szkolenia trwa do końca marca 2019 r., ale już teraz prosimy o składanie deklaracji w celu ustalenia grup szkoleniowych i harmonogramu spotkań. Pierwsze szkolenia już w listopadzie 2018 r.


Zapraszamy serdecznie do sekretariatu naszej szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. Wstępnie można również zapisać się telefonicznie: 87 568 30 33.
 

 

 

 

https://jawinternecie.edu.pl/

https://www.facebook.com/programjawinternecie

__________________________________________________________________________________________________________

 

15.01.2019 r.

 

Harmonogram szkoleń

 

Tytuł szkolenia

Nr grupy / liczba zapisanych uczestników

Nr grupy / liczba uczestników niezbędnych
do utworzenia grupy

Liczba zaplanowanych
do przeszkolenia grup

12-osobowych

Planowany termin szkolenia

Data szkolenia / dzień tygodnia

Godzina
od - do

TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)

I grupa / 12 osób

-

5

 

Listopad 2018

17.11.2018 r. /
sobota

18.11.2018 r. /
niedziela

09.00 - 15.00


09.15 - 15.15

II grupa / 12 osób

-

Grudzień 2018

01.12.2018 r. /
sobota

02.12.2018 r. /
niedziela

09.00 - 15.00


09.15 - 15.15

III grupa / 12 osób

-

Styczeń 2019

12.01.2019 r. /
sobota

13.01.2019 r. /
niedziela

09.00 - 15.00


09.15 - 15.15

IV grupa / 7 osób

IV grupa / 5 osób

Luty 2019

 

 

V grupa / 0 osób

V grupa / 12 osób

Marzec 2019

 

 

RODZIC
W INTERNECIE

I grupa / 12 osób 

 

-

 

5

Grudzień 2018

 

01.12.2018 r. /
sobota

02.12.2018 r. /
niedziela

09.00 - 15.00


09.15 - 15.15

II grupa / 12 osób

-

Styczeń 2019

12.01.2019 r. /
sobota

13.01.2019 r. /
niedziela

09.00 - 15.00


09.15 - 15.15

III grupa / 7 osób

III grupa / 5 osób

Luty 2019

 

 

IV grupa / 0 osób

IV grupa / 12 osób

Luty 2019

 

 

V grupa / 0 osób

V grupa / 12 osób

Marzec 2019

 

 

MOJE FINANSE
I TRANSAKCJE
W SIECI

I grupa / 12 osób

-

3

 

Listopad 2018

17.11.2018 r. /
sobota

18.11.2018 r. /
niedziela

09.00 - 15.00


09.15 - 15.15

II grupa / 12 osób

-

Listopad 2018

24.11.2018 r. /
sobota

25.11.2018 r. /
niedziela

09.00 - 15.00


09.15 - 15.15

III grupa / 12 osób

-

Grudzień 2018

08.12.2018 r. /
sobota

09.12.2018 r. /
niedziela

09.00 - 15.00


09.15 - 15.15

ROLNIK W SIECI

I grupa / 12 osób

-

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 2018

24.11.2018 r. /
sobota

25.11.2018 r. /
niedziela

09.00 - 15.00


09.15 - 15.15

II grupa / 12 osób

 

-

 

Grudzień 2018

 

08.12..2018 r. /
sobota

09.12.2018 r. /
niedziela

09.00 - 15.00


09.15 - 15.15

III grupa / 12 osób

-

Luty 2019

 

 

IV grupa / 7 osób

IV grupa / 5 osób

Luty 2019

 

 

V grupa / 0 osób

V grupa / 12 osób

Luty 2019

 

 

VI grupa / 0 osób

VI grupa / 12 osób

Marzec 2019

 

 

 

153 osoby

75 osób

19 grup
12-osobowych


Listopad 2018 – Kwiecień 2019

228 osób

 

Uwagi co do terminów i czasu trwania szkoleń są mile widziane.

__________________________________________________________________________________________________________

 

15.01.2019 r.

 

Liczba zapisanych już chętnych uczestników do udziału w szkoleniach:

 

Tytuł szkolenia

Nr grupy / liczba zapisanych uczestników

Nr grupy / liczba uczestników niezbędnych
do utworzenia grupy

Liczba zaplanowanych  do przeszkolenia grup 12-osobowych

Planowany termin szkolenia

TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)

I grupa / 12 osób

II grupa / 12 osób

III grupa / 12 osób

IV grupa / 7 osób

V grupa / 0 osób

-

-

-

IV grupa / 5 osób

V grupa / 12 osób

5

Listopad 2018

Grudzień 2018

Styczeń 2019

Luty 2019

Marzec 2019

RODZIC
W INTERNECIE

I grupa / 12 osób

II grupa / 12 osób

III grupa / 7 osób

IV grupa / 0 osób

V grupa / 0 osób

-

-

III grupa / 5 osób

IV grupa / 12 osób

V grupa / 12 osób

5

Grudzień 2018

Styczeń 2019

Luty 2019

Luty 2019

Marzec 2019

MOJE FINANSE
I TRANSAKCJE
W SIECI

I grupa / 12 osób

II grupa / 12 osób

III grupa / 12 osób

-

-

-

3

Listopad 2018

Listopad 2018

Grudzień 2018

ROLNIK W SIECI

I grupa / 12 osób

II grupa / 12 osób

III grupa / 12 osób

IV grupa / 7 osób

V grupa / 0 osób

VI grupa / 0 osób

-

-

-

IV grupa / 5 osób

V grupa / 12 osób

VI grupa / 12 osób

6

Listopad 2018

Grudzień 2018

Luty 2019

Luty 2019

Luty 2019

Marzec 2019

 

153 osoby

75 osób

19 grup

12-osobowych

Listopad 2018 –

Kwiecień 2019

228 osób

 

Pierwsze szkolenia odbyły się dla trzech pierwszych grup w zakresie tematów:
1/ Tworzę własną stronę internetową (blog),

2/ Moje finanse i transakcje w sieci,

3/ Rolnik w sieci

oraz dla grupy II o tematyce "Moje finanse i transakcje w sieci".

Na powyższe szkolenia mieszkańcy gminy Jeleniewo zapisali się najwcześniej i uzyskaliśmy pełne 12-osobowe grupy.

 

Przypominamy! W szkoleniach może wziąć udział mieszkaniec gminy Jeleniewo, który ukończył 25 lat. Może to więc być: rodzic, babcia, dziadek, ciocia, wujek, brat, siostra naszych dzieci i uczniów, pracownik instytucji funkcjonujących na terenie naszej gminy, w tym także pracownik naszej szkoły, jak również osoba w żaden sposób niezwiązana ze szkołą, która spełnia powyższe wymagania.

 

Serdecznie zapraszamy!

__________________________________________________________________________________________________________

 

31.10.2018 r.

 

Więcej informacji o szkoleniach na stronie https://jawinternecie.edu.pl/szkolenia/ i w poniższych ulotkach. Oczywiście o szczegóły należy pytać w naszej szkole, gdyż realizacja szkoleń będzie odbywała się u nas.

 

PLAKAT_white_rdc_(1).pdf

PLAKAT_grey_rdc_(1).pdf

 

Finanse_ulotka_str1.pdf

Finanse_ulotka_str2.pdf

 

Rodzic_ulotka_str1.pdf

Rodzic_ulotka_str2.pdf

 

Tworze_strone_ulotka_str1.pdf

Tworze_strone_ulotka_str2.pdf

 

Rolnik_ulotka_str1.pdf

Rolnik_ulotka_str2.pdf

__________________________________________________________________________________________________________
 

31.10.2018 r.

 

Pierwsze szkolenia ruszają już w listopadzie br. Przy 25 szt. laptopów i 12-osobowej grupie w tym samym czasie będą mogły zostać zorganizowane szkolenia dla dwóch grup (każda w odrębnej sali: 16 i 17).
 

Harmonogram szkoleń w opracowywaniu.

__________________________________________________________________________________________________________

31.10.2018 r.

 

Jesteśmy na etapie organizacji zakupu 25 szt. laptopów, które będą wykorzystywane podczas realizacji szkoleń.

__________________________________________________________________________________________________________

 

31.10.2018 r.

 

Na szkolenia dotychczas zapisało się 50 osób, a to zaledwie 22% (ponad 1/5) wymaganej liczby wszystkich uczestników (228 osób). Do pełnej obsady brakuje tylko wink 178 osób. Rekrutacja uczestników ciągle trwa. Pierwsze szkolenia rozpoczynają się już w listopadzie br. Wiemy już także, że ta sama osoba może wziąć udział w kilku szkoleniach, ale będzie liczona jeden raz. Przy ogólnej liczbie dzieci i uczniów naszej szkoły w br. szkolnym - 297 osób - powoduje to zaangażowanie w realizację projektu niemalże każdego rodzica (przynajmniej 1 rodzic z rodziny), co nas bardzo cieszy, gdyż lubimy, jak Państwo nas odwiedzacie smiley !

 

Zachęcamy rodziców i mieszkańców gminy Jeleniewo, którzy ukończyli 25 lat do udziału w realizacji projektu "Ja w internecie". Grupy szkoleniowe bedą małoliczne - 12-osobowe, przy 1 laptopie będzie pracować 1 osoba (w przypadku trudności w obsłudze komputera dopuszcza się pracę w parach jak również możecie Państwo liczyć na wsparcie instruktora), czas trwania szkolenia dla 1 grupy wynosi zaledwie 12 godzin (3 dni po 4 godziny dziennie). Zapewniamy materiały szkoleniowe, herbatę, kawę i "coś" słodkiego. Nie będziecie Państwo odpytywani, egzaminu po zakończonym szkoleniu również nie będzie wink !

 

Serdecznie zapraszamy! Nic Państwo nie stracicie, jedynie zyskacie! A szkoła dzięki Państwa zaangażowaniu zostanie wyposażona w laptopy, które pozwolą na wprowadzenie dziennika elektronicznego umożliwiającego rodzicom śledzenie na bieżąco postępów w nauce swojego dziecka.

 

Dziękujemy serdecznie tym wszystkim z Państwa, którzy już wyrazili chęć swojego uczestnictwa w szkoleniach. Zachęcamy kolejne osoby do włączenia się do realizacji projektu "Ja w internecie". Miejsce i czas zapisów: sekretariat szkoły, godz. 7.30 - 15.30 w dni robocze.

__________________________________________________________________________________________________________
 

W lipcu br. gmina Jeleniewo złożyła wniosek do Fundacji Legalna Kultura w Warszawie na udział w programie „Ja w internecie”. Przyznano dotację w kwocie 127.680 zł: Lista-rankingowa_Obszar-III_26-09-2018.pdf. W ramach otrzymanych środków finansowych zostanie zakupionych 25 laptopów, które będą wykorzystywane podczas realizacji szkoleń w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie.

 

Do wyboru są tematy:

- Rodzic w internecie,

- Moje finanse i transakcje w sieci,

- Tworzę własną stronę internetową (blog),

- Rolnik w sieci.

Więcej o szkoleniach na stronie https://jawinternecie.edu.pl/szkolenia/

 

Łącznie planowana liczba uczestników szkoleń to 228 osób (19 grup po 12 osób w każdej). Czas trwania szkolenia dla jednej grupy wynosi 12 godzin. Szkolenia są zaplanowane w okresie od 5 listopada do 30 kwietnia. Rekrutacja uczestników szkoleń trwa od 17 września do 31 marca, zaś instruktorów od 17 września do 19 października. Terminy szkoleń (dni tygodnia, godziny) zostaną dostosowane do potrzeb uczestników. Po zakończonym projekcie w laptopy zostanie wyposażona każda sala lekcyjna. W budżecie szkoły na rok 2019 zostaną zaplanowane środki finansowe na doprowadzenie internetu do każdej sali co umożliwi nam wprowadzenie dziennika elektronicznego.

 

 

Zwracam się z serdeczną prośbą do tych z Państwa, którzy ukończyli 25 lat, o udział w całkowicie nieodpłatnych szkoleniach. Tylko dzięki Państwa aktywności projekt będzie mógł zostać zrealizowany, a szkoła zostanie wyposażona w sprzęt niezbędny do założenia e-dziennika.

 

Deklaracje uczestnictwa w szkoleniach należy składać w sekretariacie szkoły (tel. 87 568 30 33).

 

 

Serdecznie zapraszam!

 

Bożena Sobieszczańska

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie

 

_____________________________________________________________________________________________

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć