MENU:

E-DZIENNIK

Link do dziennika elektronicznego

https://portal.librus.pl/szkola/synergia/loguj

Przypominamy, apelujemy i prosimy o regularne logowanie się do e-dziennika w systemie Librus Synergia i śledzenie na bieżąco ocen, spóźnień, nieobecności, uwag, ogłoszeń i wiadomości.
Minimum dwa logowania w tygodniu są idealnym rozwiązaniem :-)


1. Dziennik elektroniczny

Od 01.09.2020 r. do 07.02.2021 r. w naszej Szkole równorzędnie z dziennikami w formie papierowej obowiązywał dziennik elektroniczny obsługiwany przez system Librus Synergia (wersja altum).

Od początku II półrocza, tj. od 08.02.2021 r. nauczyciele kl. 1 - 8 obsługują jedynie e-dziennik, zaś w oddziale przedszkolnym nadal obowiązuje dziennik papierowy (z wykluczeniem e-dziennika).
 

2. Szczęśliwy numerek

 

Od 11 lutego 2021 r. w programie e-dziennik w każdy dzień roboczy w klasach 1 - 8 o godz. 23.00 jest losowany automatycznie przez Librus Synergia w danej klasie jeden Szczęśliwy numer (SN), obowiązujący w następnym dniu roboczym.

Informacja o wylosowanym w klasie szczęśliwcu znajduje się na liście obecności przy danym uczniu (np. przy wylosowanym nr 14 - symbol SN w zielonym kółku) oraz na stronie e-dziennika - jak na zdjęciu poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Regulamin funkcjonowania e-dziennika w naszej Szkole.

Regulamin_e-dziennika_w_SPJ_-_od_08.02.2021_r.pdf

Administratorami dziennika elektronicznego są:

1) Pan Tomasz Sawicki - Nauczyciel informatyki,

2) Pan Marek Giedrojć - Sekretarz Szkoły. 
 

4. Regulamin Szczęśliwego numerka obowiązujący w naszej Placówce:

 1. „Szczęśliwy numerek” jest losowany automatycznie przez dziennik elektroniczny Librus Synergia.
 2. Losowanie obejmuje wszystkich uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej.
 3. Losowanie odbywa się codziennie o godz 23:00, osobno dla każdej klasy.
 4. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.
 5. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:
  – odpowiedzi ustnej na ocenę,
  – z pisania niezapowiedzianej kartkówki.
  Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
 6. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia od:
  – pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek,
  – wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony,
  – aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie),
  – wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.
 7. Odmowa pracy w czasie zajęć lub przeszkadzanie powoduje utratę przywileju „Szczęśliwego numerka” (decyduje nauczyciel danego przedmiotu).
 8. „Szczęśliwy numerek” nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed klasyfikacją półroczną i roczną.
 9. „Szczęśliwy numerek” nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

Regulamin obowiązuje od dnia 11 lutego 2021 roku.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć