MENU:

ZESPOŁY ZADANIOWE

Zespoły zadaniowe w roku szkolnym 2019/2020


ZESPOŁY ZADANIOWE
w roku szkolnym 2019/2020

I – zespół ds. MODYFIKACJI STATUTU

1. Radosław Modzelewski – lider

2. Marta Paciorkowska

3. Agnieszka Jasielon

4. Małgorzata Kuriata-Saulewicz

5. Marta Urynowicz

II - zespół ds. PRAWA OŚWIATOWEGO

1. Radosław Modzelewski - lider

2. Brygida Konikowska

3. Monika Okrągły

4. Emilia Turek

 III – zespół ds. MODYFIKACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

1. Jolanta Bernadeta Brzostowska – lider

2. Barbara Leśniewska-Gawryś

3. Aldona Falecka

4. Anna Urynowicz

5. Anna Maria Ostrowska

 IV – zespół ds. AKTUALIZACJI REGULAMINU PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

1. Alicja Malinowska – lider

2. Anna Urynowicz

3. Janina Cherubin

 V – zespół ds. AKTUALIZACJI REGULAMINU oraz OPRACOWANIA HARMONOGRAMU DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH

1. Agnieszka Jasielon – lider

2. Emilia Turek

3. Agnieszka Hołubowicz

 VI – zespół ds. AKTUALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD

OCENIANIA DLA KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Brygida Konikowska – lider

2. Marta Urynowicz

3. Radosław Modzelewski

4. Zdzisław Borowski

 VII – zespół ds. EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

1.   Tomasz Sawicki – lider

2.   Elżbieta Jurewicz

3.  Anna Maria Ostrowska

4.  Anna Patrycja Jabłońska

5.  Jolanta Bernadeta Brzostowska

 VIII – zespół ds. KRONIKI SZKOLNEJ

1.    Małgorzata Kuriata-Saulewicz  – lider

2.   Alicja Malinowska

3.   Teresa Bożena Borkowska

 IX – zespół ds. REDAGOWANIA GAZETKI SZKOLNEJ „WIELOKROPEK”

1.   Beata Agnieszka Czupryńska – lider

2.   Maria Gregor-Burzycka

3.   Tomasz Sawicki

 X – zespół ds. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Z PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1.   Bożena Sobieszczańska – lider

2.   Justyna Walendzik

3.   Tomasz Sawicki

 XI – zespół ds. NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI

NOSZĄCYMI IMIĘ DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

1.   Bożena Sobieszczańska – dyrektor 

2.   Radosław Modzelewski – wicedyrektor

3.   Anna Patrycja Jabłońska

XII - zespół ds. ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Język polski

1. Beata Czupryńska – lider

2. Agnieszka Jasielon

3. Maria Gregor-Burzycka

Matematyka

1. Anna Maria Ostrowska – lider

2. Emilia Turek

3. Agnieszka Hołubowicz

Część języka obcego nowożytnego
(angielskiego)

1. Marta Paciorkowska – lider

2. Anna Wasilewska

3. Brygida Konikowska

XIII – ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY

Wychowawcy

1. Małgorzata Kuriata-Saulewicz - oddział przedszkolny dzieci 4-5 - letnich

2. Anna Patrycja Jabłońska - oddział przedszkolny dzieci 6 - letnich                               

3. Elżbieta Jurewicz - klasa I A

4. Monika Okrągły - klasa I B                             

5. Anna Urynowicz - klasa II

6. Janina Cherubin - klasa III A         

7. Justyna Walendzik - klasa III B                                

8. Zdzisław Borowski - klasa IV                     

9. Brygida Konikowska - klasa V A

10. Marta Paciorkowska - klasa V B                             

11. Agnieszka Hołubowicz - klasa VI A            

12. Anna Wasilewska - klasa VI B                            

13. Lucyna Jasionowska - klasa VII A

14. Agnieszka Jasielon - klasa VII B           

15. Artur Apalko - klasa VIII

Pedagog

1.    Jolanta Bernadeta Brzostowska

Psycholog

1.    Barbara Leśniewska-Gawryś

Logopeda

 

1.    Brygida Konikowska

 

_____________________________________________________________________________________________________

ZESPOŁY ZADANIOWE

w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie
w roku szkolnym 2018/2019

 

 

I – zespół ds. MODYFIKACJI STATUTU
 

1. Radosław Modzelewski – lider

2. Anna Wasilewska

3. Maria Gregor-Burzycka

4. Monika Okrągły

5. Daria Julita Wiśniewska

 

II – zespół ds. MODYFIKACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
 

1. Jolanta Bernadeta Brzostowska – lider

2. Barbara Leśniewska-Gawryś

3. Lucyna Jasionowska

4. Marta Paciorkowska

5. Anna Maria Ostrowska

 

III – zespół ds. AKTUALIZACJI REGULAMINU PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ
 

1. Alicja Malinowska – lider

2. Anna Urynowicz

3. Janina Cherubin

 

IV – zespół ds. AKTUALIZACJI REGULAMINU oraz OPRACOWANIA HARMONOGRAMU DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
 

1. Agnieszka Jasielon – lider

2. Emilia Turek

3. Agnieszka Hołubowicz

 

V – zespół ds. AKTUALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD

OCENIANIA DLA KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I III GIMNAZJUM

 

1. Lucyna Jasionowska – lider

2. Artur Apalko

3. Radosław Modzelewski

4. Elżbieta Jurewicz

 

VI – zespół ds. EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

 1. Artur Apalko – lider
 1. Agnieszka Hołubowicz
 1. Agnieszka Jasielon
 1. Janina Cherubin
 1. Tomasz Sawicki

 

 

VII – zespół ds. KRONIKI SZKOLNEJ

 

 1. Elżbieta Jurewicz – lider
 1. Alicja Malinowska
 1. Teresa Bożena Borkowska

 

VIII – zespół ds. REDAGOWANIA GAZETKI SZKOLNEJ „WIELOKROPEK”

 

 1. Beata Agnieszka Czupryńska – lider
 1. Maria Gregor-Burzycka
 1. Tomasz Sawicki

 

IX – zespół ds. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Z PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

 1. Bożena Sobieszczańska – lider
 1. Justyna Walendzik
 1. Tomasz Sawicki

X – zespół ds. WYKONYWANIA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PATRONEM SZKOŁY DANUTĄ SIEDZIKÓWNĄ „INKĄ”

 1. Agnieszka Hołubowicz – lider
 1. Monika Okrągły
 1. Anna Patrycja Jabłońska
 1. Aldona Falecka
 1. Anna Wasilewska
 1. Marta Paciorkowska
 1. Alicja Malinowska

 

XI – zespół ds. NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI NOSZĄCYMI IMIĘ DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

 

 1. Bożena Sobieszczańska – dyrektor 
 1. Radosław Modzelewski – wicedyrektor
 1. Anna Patrycja Jabłońska

 

XII – zespół ds. ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

 

Część humanistyczna

 1. Maria Gregor-Burzycka– lider
 1. Alicja Malinowska
 1. Lucyna Jasionowska
 1. Radosław Modzelewski

Część matematyczno-przyrodnicza

1. Justyna Walendzik– lider

2. Tomasz Sawicki

3. Lucyna Jasionowska

4. Anna Maria Ostrowska

5. Emilia Turek

Część języka obcego nowożytnego  (angielskiego i rosyjskiego)

1. Anna Wasilewska – lider

2. Marta Paciorkowska

3. Brygida Konikowska

4. Daria Julita Wiśniewska

 

XIII - zespół ds. ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Język polski

1. Beata Czupryńska – lider

2. Agnieszka Jasielon

3. Maria Gregor-Burzycka

Matematyka

1. Anna Maria Ostrowska – lider

2. Emilia Turek

3. Agnieszka Hołubowicz

Część języka obcego nowożytnego
(angielskiego)

1. Marta Paciorkowska– lider

2. Anna Wasilewska

3. Brygida Konikowska

 

XIV – ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY

 

Wychowawcy

1. Monika Okrągły

1. Anna Maria Ostrowska        

2. Elżbieta Jurewicz                              

2. Emilia Turek                        

3. Anna Urynowicz                                 

 

4. Janina Cherubin                             

 

5. Justyna Walendzik

 

6. Jolanta Bernadeta Brzostowska         

 

7. Brygida Konikowska                               

 

8. Marta Paciorkowska                     

 

9. Agnieszka Hołubowicz

 

10. Anna Wasilewska                             

 

11. Lucyna Jasionowska            

 

12. Agnieszka Jasielon                           

 

13. Artur Apalko                                      

 

14. Beata Agnieszka Czupryńska           

 

Pedagog

 1. Jolanta Bernadeta Brzostowska

Psycholog

 1. Barbara Leśniewska-Gawryś

Logopeda

 

 1. Mirosława Sielicka

 

_________________________________________________________________________________________________

Zespoly_zadaniowe_2017-2018.doc

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć