MENU:

ZESPOŁY ZADANIOWE

Zespoły zadaniowe w roku szkolnym 2020/2021

 

 

ZESPOŁY ZADANIOWE w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie w roku szkolnym 2020/2021:

 

 

I – zespół ds. MODYFIKACJI STATUTU
 

1. Monika Okrągły – lider

2. Marta Paciorkowska

3. Agnieszka Jasielon

4. Agnieszka Hołubowicz

II - zespół ds. PRAWA OŚWIATOWEGO

1. Alicja Malinowska

2. Brygida Konikowska – lider

3. Zdzisław Borowski

4. Emilia Turek

 

III – zespół ds. MODYFIKACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
 

1. Jolanta Bernadeta Brzostowska – lider

2. Elwira Konik

3. Aldona Falecka

4. Anna Urynowicz

5. Anna Maria Ostrowska

 

IV – zespół ds. AKTUALIZACJI REGULAMINU PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ
 

1. Alicja Malinowska – lider

2. Anna Urynowicz

3. Janina Cherubin

 

V – zespół ds. AKTUALIZACJI REGULAMINU oraz OPRACOWANIA HARMONOGRAMU DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
 

1. Agnieszka Jasielon – lider

2. Emilia Turek

3. Agnieszka Hołubowicz

 

VI – zespół ds. AKTUALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD

OCENIANIA DLA KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

1. Brygida Konikowska – lider

2. Anna Wasilewska

3. Monika Okrągły

4. Zdzisław Borowski  

 

VII – zespół ds. EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

 1. Anna Wasilewska – lider
 1. Beata Czupryńska
 1. Teresa Bożena Borkowska
 1. Aldona Falecka
 1. Agnieszka Hołubowicz
 1. Marta Paciorkowska
 1. Anna Urynowicz
 1. Jolanta Brzostowska

 

VIII – zespół ds. KRONIKI SZKOLNEJ

 

 1. Alicja Malinowska – lider
 1. Teresa Bożena Borkowska

 

IX – zespół ds. REDAGOWANIA GAZETKI SZKOLNEJ „WIELOKROPEK”

 

 1. Beata Agnieszka Czupryńska – lider
 1. Justyna Teresa Borkowska
 1. Tomasz Sawicki

 

IX – zespół ds. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Z PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

 1. Bożena Sobieszczańska – lider
 1. Zdzisław Borowski
 1. Tomasz Sawicki

 

X – zespół ds. NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI NOSZĄCYMI IMIĘ DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

 

 1. Bożena Sobieszczańska – dyrektor 
 1. Monika Okrągły – wicedyrektor
 1. Anna Patrycja Jabłońska

 

XII - zespół ds. ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Język polski

1. Beata Czupryńska

2. Agnieszka Jasielon – lider

Matematyka

1. Anna Ostrowska

2. Agnieszka Hołubowicz – lider

3. Bożena Sobieszczańska

Język obcy nowożytny
(język angielski)

1. Marta Paciorkowska – lider

2. Anna Wasilewska

3. Brygida Konikowska

 

XIV – ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY

 

Wychowawcy

1. Justyna Walendzik - oddział przedszkolny dzieci 4-5-6 – letnich

2. Janina Cherubin – klasa I A

3. Anna Patrycja Jabłońska – klasa I B                          

4. Elżbieta Jurewicz - klasa II A                              

5. Monika Okrągły - klasa II B

6. Anna Urynowicz - klasa III       

7. Teresa Bożena Borkowska – klasa IV A                        

8. Emilia Turek – klasa IV B                     

9. Zdzisław Borowski - klasa V

10. Brygida Konikowska - klasa VI A                             

11. Marta Paciorkowska - klasa VI B            

12. Agnieszka Hołubowicz - klasa VII A                           

13. Anna Wasilewska - klasa VII B                                    

14. Lucyna Jasionowska - klasa VIII A           

15. Agnieszka Jasielon - klasa VIII B

Pedagog

 1. Jolanta Bernadeta Brzostowska

Psycholog

 1. Elwira Konik

Logopeda

1. Brygida Konikowska

 

KOORDYNATORZY ZADAŃ DORAŹNYCH

 

I – Ułożenie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej
im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie na rok szkolny 2020/2021

 1. Tomasz Sawicki – lider
 1. Monika Okrągły

II – Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 1.  Dyrektor szkoły
 2. Wychowawcy klas

III – Organizacja wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 1. Emilia Turek

IV – Opiekun Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

 1. Alicja Malinowska

V – Szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa

 1. Zdzisław Borowski

VI – Społeczny inspektor pracy

 1. Artur Apalko

VII – Koordynator ds. pracy świetlic szkolnych

 1. Alicja Malinowska

VIII – Koordynator ds. Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

 1. Aldona Falecka

IX – Protokolanci posiedzeń Rad Pedagogicznych

 1. Anna Patrycja Jabłońska
 1. Agnieszka Jasielon

X – Koordynatorzy dowozu i odwozu uczniów (układanie harmonogramu)

1. Janina Cherubin

 1. Anna Patrycja Jabłońska

     XI – Koordynator ds. Wolontariatu

1. Emilia Turek

2. Anna Wasilewska

XII – Koordynator Szkolnego Koła PCK

1. Elżbieta Jurewicz

XIII – Koordynator realizacji programu profilaktycznego: „Trzymaj Formę!”

1. Lucyna Jasionowska

XIV – Rzecznik Praw Ucznia

1. Anna Wasilewska

2. Emilia Turek

3. Alicja Malinowska

 

 

ZESPOŁY ZADANIOWE

w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie w roku szkolnym 2019/2020

 

 

I – zespół ds. MODYFIKACJI STATUTU
 

1. Radosław Modzelewski – lider

2. Marta Paciorkowska

3. Agnieszka Jasielon

4. Małgorzata Kuriata - Saulewicz

5. Marta Urynowicz

II - zespół ds. PRAWA OŚWIATOWEGO

1. Radosław Modzelewski - lider

2. Brygida Konikowska

3. Monika Okrągły

4. Emilia Turek

 

III – zespół ds. MODYFIKACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
 

1. Jolanta Bernadeta Brzostowska – lider

2. Barbara Leśniewska-Gawryś

3. Aldona Falecka

4. Anna Urynowicz

5. Anna Maria Ostrowska

 

IV – zespół ds. AKTUALIZACJI REGULAMINU PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ
 

1. Alicja Malinowska – lider

2. Anna Urynowicz

3. Janina Cherubin

 

V – zespół ds. AKTUALIZACJI REGULAMINU oraz OPRACOWANIA HARMONOGRAMU DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
 

1. Agnieszka Jasielon – lider

2. Emilia Turek

3. Agnieszka Hołubowicz

 

VI – zespół ds. AKTUALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD

OCENIANIA DLA KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

1. Brygida Konikowska – lider

2. Marta Urynowicz

3. Radosław Modzelewski

4. Zdzisław Borowski  

 

VII – zespół ds. EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

 1. Tomasz Sawicki – lider
 1. Elżbieta Jurewicz
 1. Anna Maria Ostrowska
 1. Anna Patrycja Jabłońska
 1. Jolanta Bernadeta Brzostowska

 

VIII – zespół ds. KRONIKI SZKOLNEJ

 

 1. Małgorzata Kuriata - Saulewicz  – lider
 1. Alicja Malinowska
 1. Teresa Bożena Borkowska

 

IX – zespół ds. REDAGOWANIA GAZETKI SZKOLNEJ „WIELOKROPEK”

 

 1. Beata Agnieszka Czupryńska – lider
 1. Maria Gregor-Burzycka
 1. Tomasz Sawicki

 

IX – zespół ds. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Z PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

 1. Bożena Sobieszczańska – lider
 1. Justyna Walendzik
 1. Tomasz Sawicki

 

X – zespół ds. NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI NOSZĄCYMI IMIĘ DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

 

 1. Bożena Sobieszczańska – dyrektor 
 1. Radosław Modzelewski – wicedyrektor
 1. Anna Patrycja Jabłońska

 

XII - zespół ds. ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Język polski

1. Beata Czupryńska – lider

2. Agnieszka Jasielon

3. Maria Gregor-Burzycka

Matematyka

1. Anna Maria Ostrowska – lider

2. Emilia Turek

3. Agnieszka Hołubowicz

Część języka obcego nowożytnego
(angielskiego)

1. Marta Paciorkowska– lider

2. Anna Wasilewska

3. Brygida Konikowska

 

XIV – ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY

 

Wychowawcy

1. Małgorzata Kuriata - Saulewicz - oddział przedszkolny dzieci 4-5 letnich

2. Anna Patrycja Jabłońska - oddział przedszkolny dzieci 6 letnich                               

3. Elżbieta Jurewicz - klasa I A

4. Monika Okrągły - klasa I B                             

5. Anna Urynowicz - klasa II

6. Janina Cherubin - klasa III A         

7. Justyna Walendzik - klasa III B                                

8. Zdzisław Borowski - klasa IV                     

9. Brygida Konikowska - klasa V A

10. Marta Paciorkowska - klasa V B                             

11. Agnieszka Hołubowicz - klasa VI A            

12. Anna Wasilewska - klasa VI B                            

13. Lucyna Jasionowska - klasa VII A                                     

14. Agnieszka Jasielon - klasa VII B           

15. Artur Apalko - klasa VIII

Pedagog

 1. Jolanta Bernadeta Brzostowska

Psycholog

 1. Barbara Leśniewska-Gawryś

Logopeda

 

 1. Brygida Konikowska

 

 

KOORDYNATORZY ZADAŃ DORAŹNYCH

 

I – Ułożenie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej
im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie na rok szkolny 2018/2019

 1. Tomasz Sawicki – lider
 1. Radosław Modzelewski

II – Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

 1. Artur Apalko – opiekun Samorządu Uczniowskiego SP w roku szkolnym 2018/2019
 2. Agnieszka Hołubowicz
 3. Emilia Turek

III – Organizacja wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 1. Artur Apalko

IV – Opiekun Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

 1. Emilia Turek

V – Szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa

 1. Zdzisław Borowski

VI – Społeczny inspektor pracy

 1. Artur Apalko

VII – Koordynator ds. pracy świetlic szkolnych

 1. Brygida Konikowska

VIII – Koordynator ds. Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

 1. Aldona Falecka

IX – Protokolanci posiedzeń Rad Pedagogicznych

 1. Beata Agnieszka Czupryńska
 1. Marta Urynowicz

X – Koordynatorzy dowozu i odwozu uczniów (układanie harmonogramu)

1. Janina Cherubin

 1. Olga Kłoczko

           

 

 

ZESPOŁY ZADANIOWE

w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie
w roku szkolnym 2018/2019

 

 

I – zespół ds. MODYFIKACJI STATUTU
 

1. Radosław Modzelewski – lider

2. Anna Wasilewska

3. Maria Gregor-Burzycka

4. Monika Okrągły

5. Daria Julita Wiśniewska

 

II – zespół ds. MODYFIKACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
 

1. Jolanta Bernadeta Brzostowska – lider

2. Barbara Leśniewska-Gawryś

3. Lucyna Jasionowska

4. Marta Paciorkowska

5. Anna Maria Ostrowska

 

III – zespół ds. AKTUALIZACJI REGULAMINU PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ
 

1. Alicja Malinowska – lider

2. Anna Urynowicz

3. Janina Cherubin

 

IV – zespół ds. AKTUALIZACJI REGULAMINU oraz OPRACOWANIA HARMONOGRAMU DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
 

1. Agnieszka Jasielon – lider

2. Emilia Turek

3. Agnieszka Hołubowicz

 

V – zespół ds. AKTUALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD

OCENIANIA DLA KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I III GIMNAZJUM

 

1. Lucyna Jasionowska – lider

2. Artur Apalko

3. Radosław Modzelewski

4. Elżbieta Jurewicz

 

VI – zespół ds. EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

 1. Artur Apalko – lider
 1. Agnieszka Hołubowicz
 1. Agnieszka Jasielon
 1. Janina Cherubin
 1. Tomasz Sawicki

 

 

VII – zespół ds. KRONIKI SZKOLNEJ

 

 1. Elżbieta Jurewicz – lider
 1. Alicja Malinowska
 1. Teresa Bożena Borkowska

 

VIII – zespół ds. REDAGOWANIA GAZETKI SZKOLNEJ „WIELOKROPEK”

 

 1. Beata Agnieszka Czupryńska – lider
 1. Maria Gregor-Burzycka
 1. Tomasz Sawicki

 

IX – zespół ds. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Z PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

 1. Bożena Sobieszczańska – lider
 1. Justyna Walendzik
 1. Tomasz Sawicki

X – zespół ds. WYKONYWANIA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PATRONEM SZKOŁY DANUTĄ SIEDZIKÓWNĄ „INKĄ”

 1. Agnieszka Hołubowicz – lider
 1. Monika Okrągły
 1. Anna Patrycja Jabłońska
 1. Aldona Falecka
 1. Anna Wasilewska
 1. Marta Paciorkowska
 1. Alicja Malinowska

 

XI – zespół ds. NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI NOSZĄCYMI IMIĘ DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

 

 1. Bożena Sobieszczańska – dyrektor 
 1. Radosław Modzelewski – wicedyrektor
 1. Anna Patrycja Jabłońska

 

XII – zespół ds. ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

 

Część humanistyczna

 1. Maria Gregor-Burzycka– lider
 1. Alicja Malinowska
 1. Lucyna Jasionowska
 1. Radosław Modzelewski

Część matematyczno-przyrodnicza

1. Justyna Walendzik– lider

2. Tomasz Sawicki

3. Lucyna Jasionowska

4. Anna Maria Ostrowska

5. Emilia Turek

Część języka obcego nowożytnego  (angielskiego i rosyjskiego)

1. Anna Wasilewska – lider

2. Marta Paciorkowska

3. Brygida Konikowska

4. Daria Julita Wiśniewska

 

XIII - zespół ds. ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Język polski

1. Beata Czupryńska – lider

2. Agnieszka Jasielon

3. Maria Gregor-Burzycka

Matematyka

1. Anna Maria Ostrowska – lider

2. Emilia Turek

3. Agnieszka Hołubowicz

Część języka obcego nowożytnego
(angielskiego)

1. Marta Paciorkowska– lider

2. Anna Wasilewska

3. Brygida Konikowska

 

XIV – ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY

 

Wychowawcy

1. Monika Okrągły

1. Anna Maria Ostrowska        

2. Elżbieta Jurewicz                              

2. Emilia Turek                        

3. Anna Urynowicz                                 

 

4. Janina Cherubin                             

 

5. Justyna Walendzik

 

6. Jolanta Bernadeta Brzostowska         

 

7. Brygida Konikowska                               

 

8. Marta Paciorkowska                     

 

9. Agnieszka Hołubowicz

 

10. Anna Wasilewska                             

 

11. Lucyna Jasionowska            

 

12. Agnieszka Jasielon                           

 

13. Artur Apalko                                      

 

14. Beata Agnieszka Czupryńska           

 

Pedagog

 1. Jolanta Bernadeta Brzostowska

Psycholog

 1. Barbara Leśniewska-Gawryś

Logopeda

 

 1. Mirosława Sielicka

 

_________________________________________________________________________________________________

Zespoly_zadaniowe_2017-2018.doc

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć