MENU:

ZESPOŁY ZADANIOWE

Zespoły zadaniowe w roku szkolnym 2021/2022

 

 

ZESPOŁY ZADANIOWE w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie w roku szkolnym 2021/2022:

 

 

I – zespół ds. MODYFIKACJI STATUTU
 

1. Monika Okrągły – lider

2. Marta Paciorkowska

3. Agnieszka Jasielon

4. Agnieszka Hołubowicz

II - zespół ds. PRAWA OŚWIATOWEGO

1. Bożena Sobieszczańska - dyrektor szkoły

2. Brygida Konikowska – lider

3. Zdzisław Borowski

4. Anna Wizgo

 

III – zespół ds. MODYFIKACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
 

1. Jolanta Bernadeta Brzostowska – lider

2. Elwira Konik

3. Agnieszka Hołubowicz

 

IV – zespół ds. AKTUALIZACJI REGULAMINU PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ
 

1. Alicja Malinowska – lider

2. Anna Urynowicz

3. Janina Cherubin

 

V – zespół ds. AKTUALIZACJI REGULAMINU oraz OPRACOWANIA HARMONOGRAMU DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
 

1. Agnieszka Jasielon – lider

2. Agnieszka Hołubowicz

 

VI – zespół ds. AKTUALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD

OCENIANIA DLA KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 1. Anna Wasilewska – lider
 1. Brygida Konikowska
 1. Agnieszka Hołubowicz
 1. Agnieszka Jasieln

 

VIII – zespół ds. KRONIKI SZKOLNEJ

 

 1. Alicja Malinowska – lider
 1. Teresa Bożena Borkowska
       3. Olga Kloczko

 

IX – zespół ds. REDAGOWANIA GAZETKI SZKOLNEJ „WIELOKROPEK”

 

 1. Beata Agnieszka Czupryńska – lider
 1. Iwona Strug
 1. Tomasz Sawicki

 

IX – zespół ds. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Z PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

 1. Bożena Sobieszczańska - dyrektor szkoły
 1. Zdzisław Borowski
 1. Tomasz Sawicki - lider
       4. Anna Patrycja Jabłońska

 

X – zespół ds. NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI NOSZĄCYMI IMIĘ DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

 

 1. Bożena Sobieszczańska – dyrektor szkoły
 1. Monika Okrągły – wicedyrektor
 1. Anna Patrycja Jabłońska

 

XII - zespół ds. ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Język polski

1. Beata Czupryńska – lider

2. Agnieszka Jasielon

Matematyka

1. Anna Ostrowska

2. Agnieszka Hołubowicz – lider

3. Bożena Sobieszczańska– dyrektor szkoły

Język obcy nowożytny
(język angielski/język rosyjski)

1. Marta Paciorkowska

2. Anna Wasilewska - lider

3. Brygida Konikowska

4. Marta Urynowicz

 

XIV – ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY

 

Wychowawcy

1. Justyna Walendzik - oddział przedszkolny dzieci 5-6 – letnich

2. Anna Urynowicz - klasa I

3. Janina Cherubin – klasa II A

4. Anna Patrycja Jabłońska – klasa II B                          

5. Elżbieta Jurewicz - klasa III A                              

6. Monika Okrągły - klasa III B

7. Agnieszka Jasielon - klasa IV       

8. Teresa Bożena Borkowska – klasa V A                        

9. Lucyna Jasionowska – klasa V B                     

10. Zdzisław Borowski - klasa VI

11. Brygida Konikowska - klasa VII A                             

12. Marta Paciorkowska - klasa VII B            

13. Agnieszka Hołubowicz - klasa VIII A                           

14. Anna Wasilewska - klasa VIII B                                    

Pedagog

 1. Jolanta Bernadeta Brzostowska

Psycholog

 1. Elwira Konik

Logopeda

1. Brygida Konikowska

 

KOORDYNATORZY ZADAŃ DORAŹNYCH

 

I – Ułożenie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej
im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie na rok szkolny 2021/2022

1. Tomasz Sawicki – lider

2. Bożena Sobieszczańska - dyrektor szkoły

II – Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

 1.  Dyrektor szkoły
 2. Wychowawcy klas

III – Organizacja wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 1. Alicja Malinowska

IV – Opiekun Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

 1. Alicja Malinowska

V – Szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa

 1. Zdzisław Borowski

VI – Społeczny inspektor pracy

 1. Tomasz Dębkowski

VII – Koordynator ds. pracy świetlic szkolnych

 1. Alicja Malinowska

VIII – Koordynator ds. Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

 1. Aldona Falecka

IX – Protokolanci posiedzeń Rad Pedagogicznych

 1. Anna Patrycja Jabłońska
 1. Anna Urynowicz

X – Koordynatorzy dowozu i odwozu uczniów (układanie harmonogramu)

1. Janina Cherubin

2. Bożena Sobieszczańska - dyrektor szkoły

     XI – Koordynator ds. Wolontariatu

1. Anna Wizgo

XII – Koordynator Szkolnego Koła PCK

1. Elżbieta Jurewicz

XIII – Koordynator realizacji programu profilaktycznego: „Trzymaj Formę!”

1. Lucyna Jasionowska

XIV – Rzecznik Praw Ucznia

1. Anna Wasilewska

2. Jolanta Brzostowska

3. Alicja Malinowska

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć