MENU:

GMINA JELENIEWO

NASZA GMINA

GMINA JELENIEWO

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jeleniewo_(gmina)
http://www.jeleniewo.i-gmina.pl/

Charakterystyka gminy

Gmina Jeleniewo leży na północ od Suwałk, na Pojezierzu Suwalsko - Augustowskim. Około 70% gminy położone jest w obrębie Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jego strefy ochronnej.
Początkowo ziemie obecnej gminy Jeleniewo zamieszkiwała ludność Jaćwieska, potwierdzają to liczne stanowiska archeologiczne. Osada w Jeleniewie wiąże się z istniejącą na tym terenie przed wiekami Puszczą Przełomską, o czym świadczył herb - jeleń. Jeleniewo powstało w 1770 roku. W latach 1815 - 1829 wiódł tędy trakt pocztowy z Warszawy do Petersburga.
Prawie wszyscy mieszkańcy gminy mają dostęp do sieci wodociągowej i telefonicznej, a miejscowości Jeleniewo i Kazimierówka posiadają kanalizację. Gmina posiada oczyszczalnię ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości 150 m3/dobę. W okolicach Jeleniewa znajdują się złoża rud polimetalicznych na głębokości około 800 m., które ze względów ekonomicznych nie są eksploatowane. Natomiast w okolicach miejscowości Krzemianki występują wody mineralne - solanki.
W gminie Jeleniewo zarejestrowanych było pod koniec 2001 roku 629 podmiotów gospodarczych, z których 12 należało do publicznego sektora własności, a 617 do prywatnego. W regionie dominuje działalność handlowo-usługowa.
 

Atrakcje przyrodnicze

Rezerwaty przyrody:
 • Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą - utworzony w 1872 r., rezerwat przyrody nieożywionej (geologiczny) - powstał ze względu na znajdujące się tutaj obszary pokryte dużą ilością głazów narzutowych.
 • Głazowisko Łopuchowskie - powstał w 1988 r., rezerwat przyrody nieożywionej (geologiczny) - powstał ze względu na znajdujące się tutaj obszary pokryte dużą ilością głazów narzutowych stanowiących unikalny zespół form polodowcowych.

Suwalski Park Krajobrazowy i jego strefa ochronna - powstał w 1976 r. w celu ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych części Pojezierza Suwalskiego.
Punkty widokowe - np. Góra Krzemieniucha (289 m n.p.m.), Góra Cisowa (256 m n.p.m.), Góra Jesionowa (252 m n.p.m.), Góra Zamkowa (228 m n.p.m.).
Jeziora i rzeki - najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza, jezioro Szurpiły leżące u podnóża starego grodziska jaćwieskiego, jezioro Szelment Wielki o pow. 354 ha, rzeki Czarna Hańcza, Szeszupa, Jacznówka.
Duże nadzieje na przyszłość gmina wiąże z budową Centrum Edukacyjno-Rozrywkowego pod nazwą ,,Wioska Jaćwingów". Ma być ona zlokalizowana w miejscowości Kazimierówka. Inwestycja wymaga wsparcia funduszy pomocowych.
 

Szlaki turystyczne

Turyści mają ponadto do dyspozycji szlaki turystyczne (zielony, żółty, czerwony, niebieski i czarny), ścieżki poznawcze oraz trasy rowerowe. Odwiedzający mogą skorzystać z kwater agroturystycznych, pól namiotowych, schronisk młodzieżowych oraz ośrodków wypoczynkowych.
 

Zabytki

Jeleniewo:
 • Układ urbanistyczny z okresu założenia tu miasta (połowa XVII w.).
 • Drewniany kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1878 r.: cztery kaplice murowane z drugiej połowy XIX w. oraz ogrodzenie i drewniana dzwonnica z drugiej połowy XIX w.
 • Cmentarz żydowski z XVIII w.
Czajewszczyzna:
 • Grodzisko pradziejowe i wczesnośredniowieczne.
 • Gródek refugialny z wczesnego średniowiecza.
 • Osada z wczesnej epoki żelaza i okresu wędrówek ludu.
Kazimierówka - osada z okresu wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza.
Rutka - cmentarz z I wojny światowej.
Wodziłki - molenna staroobrzędowców i cmentarz prawosławny.
Rutka, Szurpiły, Udziejek, Wodziłki - stare budownictwo z XX wieku.
Szurpiły - cmentarzysko kurhanowe z okresu rzymskiego i wędrówek ludu.
Udziejek:
 • Dom z drugiej połowy XIX w.
 • Młyn wodny, XIX / XX w.
 • Spichlerz drewniany z drugiej połowy XIX w.

Żywa Woda - Osada wczesnośredniowieczna.

 

Informacje ogólne:

 

Urząd Gminy Jeleniewo
ul. Słoneczna 3
16-404 Jeleniewo
woj. podlaskie

tel. (87) 568-30-22
fax. (87) 517-39-34

e-mail: ug_jeleniewo@pro.onet.pl
 

Władze samorządowe

Wójt Gminy - Kazimierz Urynowicz
Przewodniczący Rady - Jan Bielecki

Miejscowości należące do gminy Jeleniewo:

Bachanowo, Białorogi, Błaskowizna, Czajewszczyzna, Czerwone Bagno, Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, Jeleniewo, Kazimierówka, Krzemianka, Leszczewo, Łopuchowo, Malesowizna, Okrągłe, Podwysokie Jeleniewskie, Prudziszki, Rutka, Rychtyn, Sidorówka, Sidory, Sidory Zapolne, Suchodoły, Sumowo, Szeszupka, Szurpiły, Ścibowo, Udryn, Udziejek, Wodziłki, Wołownia, Zarzecze Jeleniewskie, Żywa Woda.


 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć