MENU:

WOLONTARIAT

"Bogatym nie jest ten kto posiada,
lecz ten kto daje"

                                     Jan Paweł II

________________________________________________________________________________________________________________

W ramach konkursu „Ile waży św. Mikołaj?” razem z panią Olgą Kłoczko i Samorządem Uczniowskim zorganizowaliśmy „Bal Wszystkich Świętych”.

     

______________________________________________________________________________________________________________

Pierwszy w tym roku szkolnym słodki kiermasz za nami. Udało nam się zebrać pieniążki na zakup smyczy i obroży dla piesków ze schroniska w Sejnach. Dziękujemy wszystkim uczniom za słodkie wsparcie.

     

_______________________________________________________________________________________________

W tym roku szkolnym Szkolne Koło Wolontariusza zaangażowało uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie „Ile waży św. Mikołaj?”. Celem konkursu jest wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Wsparcie umożliwia im rozwój talentów oraz pasji. Dzięki niemu młodzież zdobywa przydatną wiedzę oraz poznaje sposoby na jej praktyczne wykorzystanie. Zebraliśmy 40 kilogramów monet, co dało kwotę 547,99 zł.   

      

_____________________________________________________________________________________________ 

Samotna matka z Wiżajn, wychowująca dwójkę niepełnosprawnych dzieci, straciła dach nad głową w pożarze. Mieszkała w jednorodzinnym domu z dwoma niepełnosprawnymi synami, matką i dwoma braćmi, z których jeden jest poważnie chory. We wrześniu w zajmowanym przez nich domu wybuchł pożar. Sześcioosobowej rodzinie udało się uratować, ale murowany budynek jest wypalony i nie nadaje się do bezpiecznego zamieszkania. Członkowie szkolnego Wolontariatu zorganizowali zbiórkę odzieży i artykułów spożywczych. Dziękujemy wszystkim za wsparcie naszej akcji.

          

_____________________________________________________________________________________________________________

Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. Dnia 24 października członkowie Szkolnego Wolontariatu i PCK, jak co roku porządkowali nieodwiedzane groby na cmentarzu w Jeleniewie i zapalili na nich znicze. Warto tu wspomnieć o odwiedzonym przez nich miejscu pochówku dwóch rodzin, które zginęły tragicznie podczas drugiej wojny światowej. PAMIETAMY!!!

______________________________________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2019/2020

1. Regulamin Wolontariatu

2. Członkowie Wolontariatu

Uczniowie klas IV-VIII SP w Jeleniewie

3. Rada Wolontariatu

Małgorzata Urynowicz

Kamila Jasionowska

Dominik Bułajewski

4. Opiekun Wolontariatu

Emilia Turek

5. Plan działalności Wolontariatu w roku szkolnym 2019/2020

Pomoc w środowisku lokalnym:

*    odwiedzanie samotnych osób(kartki Bożonarodzeniowe i wielkanocne z życzeniami od wolontariuszy),

*    pomoc w sprzątaniu,

*    pomoc potrzebującym,

*    pomoc w nauce,

*    organizacja Balu Wszystkich Świętych

*    Kartka Świąteczna dla chorych dzieci,

*     udział w akcji „ Znicz”,

*     organizacja paczek dla najbiedniejszych dzieci w naszej szkole,

*     pomoc zwierzętom- wyprowadzanie piesków  ze schroniska na spacery i zbiórka karmy,

 Pomagamy naszym młodszym przyjaciołom: 

*    odwiedziny w przedszkolu

*    udział w projekcie Poczytaj mi przyjacielu

*    Mikołajki w przedszkolu i szkole

 udział w akcji Ile waży św. Mikołaj

___________________________________________________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2018/2019

Opiekun Wolontariatu

Emilia Turek
__________________________________________________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2017/2018


1. Regulamin_Wolontariatu.doc

2. Członkowie Wolontariatu:

 

3. Rada Wolontariatu:

Zofia Waszkiewicz

Aleksandra Kondracka

Beata Luiza Notter

4. Opiekun Wolontariatu:

Emilia Turek

5. Sprawozdanie z działalności Klubu Wolontariusza w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

Do Klubu Wolontariusza należy 30 uczniów ze szkoły podstawowej. 

Cele i założenia Klubu Wolontariusza:
- Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
- Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
- Kształtowanie postaw prospołecznych
- Rozwijanie empatii, zrozumienia
- Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
- Kreowanie roli szkoły, jako centrum lokalnej aktywności
- Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
- Zawieranie wartościowych przyjaźni
- Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
- Współdziałanie z organizacjami społecznymi 
- Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
- Rozwijanie zainteresowań


W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 Klub Wolontariusza przeprowadził następujące działania: 

PAŹDZIERNIK:

- przeprowadziliśmy akcję „Miś”, zebrane fundusze zostały przeznaczone na zakup książek, które dołączyliśmy do paczek mikołajkowych,

- akcja „Znicz” - posprzątaliśmy i zapaliliśmy znicze na nieodwiedzanych grobach na cmentarzu w Jeleniewie,

- sprzątanie grobu nieznanego żołnierza w Prudziszkach,

- słodki kiermasz - pieniążki przekazano na zakup tablicy upamiętniającej nadanie sztandaru i imienia szkole.

LISTOPAD:

- akcja „Mikołajkowa” - zbiórka słodyczy i pomocy szkolnych oraz zakup prezentów dla czwórki dzieci z naszej szkoły,

- słodki kiermasz - zebrane pieniążki zostaną przekazane dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami,

- zbiórka karmy dla zwierząt i przekazanie jej do schroniska dla zwierząt w Suwałkach.

GRUDZIEŃ:

- wizyta wolontariuszy w oddziale przedszkolnym w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie. Wolontariusze, jako przedstawiciele Mikołaja przekazali dzieciom prezenty,

- wizyta wolontariuszy w oddziale przedszkolnym w budynku naszej szkoły - gry i zabawy mikołajkowe, słodkie upominki,

- wręczenie czwórce dzieci z naszej szkoły upominków mikołajkowych,

- słodki kiermasz - pieniążki przekazano organizacji opieki nad zwierzętami „Centaurii”.

STYCZEŃ:

- organizacja słodkich kiermaszy karnawałowych – zakup smyczy i obroży, które zostaną przekazane schronisku w Cyganowie,

- wizyta w schronisku „Cyganowo” w Sejnach. Zakupiono smycze i obroże dla piesków. Wolontariusze wyprowadzili psy w schronisku na spacer.

__________________________________________________________________________________________________________

LATA SZKOLNE 2015/2016 i 2016/2017

Dzialalnosc_Klubu_Wolontariusza_-_2015-2016_i_2016-2017.docx

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć