Z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum Nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Ostrołęce zostało włączone do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce. http://zsz3.ostroleka.pl/