MENU:

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ w naszej szkole

PIELĘGNIARKA w naszej szkole

_________________________________________________________________________________________________________

                     

 

 

                     
                                                                                                      
    
                                                                                                                                                                                  

Anna Pojawa, tel. (87) 568 30 33
_________________________________________________________________________________________________________

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ w naszej szkole:

              

_________________________________________________________________________________________________________

 

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ p. Anny Pojawy w grudniu 2021 r.:

Data Dzień tygodnia Godzina od - do
01.12.2021 r. środa 10:00 - 15:00
02.12.2021 r. czwartek 10:00 - 15:00
07.12.2021 r. wtorek 10:00 - 15:00
08.12.2021 r. środa 10:00 - 15:00
14.12.2021 r. wtorek 10:00 - 15:00

15.12.2021 r.    

środa 10:00 - 15:00
16.12.2021 r. czwartek 10:00 - 15:00
     
     

________________________________________________________________________________________________________

HARMONOGRAM FLUORYZACJI ZĘBÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 (uczniowie klas I-VI):

Data

Dzień tygodnia

18.10.2021 r.

poniedziałek

22.11.2021 r.

poniedziałek

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  _________________________________________________________________________________________________________

ZADANIA I CZAS PRACY PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - Zał. nr 4 Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 86) przy 298 dzieci i uczniów gabinet powinien być czynny przynajmniej 2 razy w tygodniu po minimum 4 godziny dziennie.

Do zadań pielęgniarki szkolnej, wynikających z wyżej cytowanego rozporządzenia, między innymi należą:
- wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych (dotyczy: dzieci 6-letnich, uczniów kl. III SP i kl. V),
- poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
- udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
- edukacja w zakresie higieny jamy ustnej,
- prowadzenie u uczniów kl. I-VI grupowej fluoryzacji zębów 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni.
_________________________________________________________________________________________________________

03 września 2018 r. po uroczystej inauguracji roku szkolnego 2018/2019 w hali sportowej naszej szkoły odbyło się oficjalne otwarcie GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ. W okresie ferii letnich zostało wyremontowane pomieszczenie z przeznaczeniem na ten cel. Z uwagi na trudne warunki lokalowe, w bieżącym roku szkolnym gabinet mieści się w małym pomieszczeniu, w dawnym sklepiku szkolnym. Gabinet jest "ciasny, ale własny". Otwarcia, w obecności dzieci, uczniów, pracowników szkoły, rodziców i zaproszonych gości dokonali: p. Kazimierz Urynowicz - Wójt Gminy Jeleniewo, p. Bożena Sobieszczańska - Dyrektor Szkoły i p. Anna Pojawa - Pielęgniarka szkolna.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej w naszej szkole powstał dzięki złożonemu przez gminę Jeleniewo do Ministerstwa Zdrowia wnioskowi z zaplanowaną maksymalną kwotą dotacji o wartości 6.700 zł. W ramach otrzymanych środków finansowych szkoła zakupiła sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Organ prowadzący naszą placówkę finansowo wspomógł szkołę i w okresie minionych wakacji wyremontował pomieszczenie na gabinet.

Zdjęcia z oficjalnego otwarcia gabinetu pochodzą z Albumu foto zamieszczonego na stronie internetowej naszej szkoły https://spjeleniewo.edupage.org/album/?#gallery/325

         

    

 

        

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć