MENU:

 • DOWOZY DO SZKOŁY I ODWOZY DO DOMU OD 17.05.2021 r.

  Dowozy do szkoły od 17.05.2021 r.

  Harmonogram_przyjazdow_do_szkoly_od_17.05.2021r.doc

  Harmonogram_przyjazdow_do_szkoly_od_17.05.2021r.pdf

  Odjazdy ze szkoły od 17.05.2021 r.

  Harmonogram_odjazdow_ze_szkoly_od_17.05.2021r.doc

  Harmonogram_odjazdow_ze_szkoly_od_17.05.2021r.pdf

  Informujemy również, że od 31 maja 2021 r. wracamy do pierwotnych przyjazdów do szkoły organizowanych przez PKS NOVA na trasie: Hultajewo - Sumowo - Sidory Zapolne - Ignatówka - Udryn

 • NAUKA od 17 maja br. - przydział klas do sal lekcyjnych

  Drodzy Uczniowie kl. VII i VIII!

  Poniżej przedstawiamy numery sal lekcyjnych, w których od 17.05.2021 r. do 24.05.2021 r. będą prowadzone zajęcia dla poszczególnych oddziałów klasowych:

  - kl. VIIA - sala nr 8,

  - kl. VIIB - sala nr 12,

  - kl. VIIIA - sala nr 17,

  - kl. VIIIB - sala nr 10.

  Prosimy o nieprzemieszczanie się w inne rejony szkoły. 

  Przypominamy o obowiązku zmiany obuwia i korzystania z maseczek ochronnych na terenie szkoły.

  Informujemy również, iż każdy oddział klasowy otrzymał własną część szatni w kolejności od prawej: 8a, 8b, 7a, 7b.

 • Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej i pozostałych klas szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

  Szanowni Państwo!

  Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego (pozostało 8 wolnych miejsc), klasy I i pozostałych klas szkoły podstawowej odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem, tj. od 17 do 31 maja br.

  Harmonogram_rekrutacji_do_oddzialow_przedszkolnych_i_klas_pierwszych_2021-2022_str.1(3).pdf

  Zapisy w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

  Dokumentację papierową można również umieścić w skrzynce pocztowej przy drzwiach wejściowych budynku szkolnego.

  Zgłoszenia przyjmujemy także na skrzynkę pocztową szkoły: spjeleniewo@onet.pl

  Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi!

  1. Formularz zgłoszeniowy dla rodziców dzieci 5-letnich:

  5_latki-wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola_publicznego_2021-2022(2).doc

  Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_kandydata_2021-2022(1).doc

  Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka_2021-2022(1).doc

  2. Formularz zgłoszeniowy dla rodziców dzieci 6-letnich:

  6-latki-wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola_publicznego_2021-2022(2).doc

  Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_kandydata_2021-2022(2).doc

  Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka_2021-2022(2).doc

  3. Formularz zgłoszeniowy dla rodziców zapisujących dzieci do klasy I szkoły podstawowej:

  Wniosek_o_przyjecie_ucznia_do_klasy_I_2021-2022(1).doc

  Oswiadczenie_rodzicow_w_sprawie_uczeszczania_dziecka_na_lekcje_religii-etyki_2021-2022(1).doc

  4. Formularz zgłoszeniowy dla rodziców zapisujących dzieci do klas II-VIII szkoły podstawowej:

  Wniosek_o_przyjecie_do_ucznia_klasy_II-VIII_SP_2021-2022(1).doc

  Oswiadczenie_rodzicow_w_sprawie_uczeszczania_dziecka_na_lekcje_religii-etyki_2021-2022(2).doc

 • HARMONOGRAM na najbliższy czas

  Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie!

  Poniżej harmonogram na najbliższy czas:

  1/ Organizacja egzaminu ósmoklasisty:

  a) szkolenie Rady Pedagogicznej - 19 maja (środa), godz. 14.35 (online, poprzez aplikację TEAMS);

  b) spotkania z rodzicami uczniów klas ósmych - stacjonarnie, w budynku szkolnym:

  - klasy 8b - 20 maja (czwartek), godz. 15.00,

  - klasy 8a - 21 maja (piątek), godz. 15.00;

  c) spotkania z uczniami klas ósmych - 20 maja (czwartek), na godzinach wychowawczych.

  2/ Do 20 maja (czwartek) - poinformowanie uczniów i rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów oraz oceną negatywną (nieodpowiednią lub naganną) zachowania na koniec roku szkolnego 2020/2021.

  3/ Do 14 czerwca (poniedziałek) - poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania na koniec roku szkolnego.

  4/ Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej - 21 czerwca (poniedziałek), godz. 14.35, forma stacjonarna.

 • Projekt “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

 • WYNIKI KONKURSÓW

  Uczennica naszej szkoły Marta Olszewska z klasy VI B otrzymała wyróżnienie za pracę plastyczną w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci nt." Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy" .

  Maja Mikulska - uczennica z klasy VI A zajęła II miejsce w powiatowym konkursie plastycznym nt. "Wspomnienia z bezpiecznego stoku" zorganizowanym przez Komendę Miejską Policji w Suwałkach  wraz z WOSiR Szelment.

  Gratuluję i życzę kolejnych sukcesów.

  Nauczyciel plastyki: Alicja Malinowska

 • NAUKA od 17 maja br.

  Drodzy Uczniowie i Rodzice!

  Od poniedziałku 17 maja w trybie stacjonarnym będą uczyć się uczniowie klas siódmych i ósmych, tj. kl. VIIA, VIIB, VIIIA i VIIIB.

  Klasy IVA, IVB, V, VIA i VIB do 28 maja uczyć się będą w trybie zdalnym.


  Komputery stacjonarne i przenośne wraz z innymi akcesoriami wypożyczone przez uczniów klas VII i VIII powinny być zwrócone Szkole niezwłocznie, po zakończonej nauce zdalnej.

  Należy zadbać o wyczyszczenie sprzętu z danych wprowadzonych przez ucznia oraz o umycie i dezynfekcję przedmiotu odpowiednimi środkami.

  Niedopuszczalne jest:

  1/ przekazanie Szkole sprzętu wybrudzonego,

  2/ wykasowanie oprogramowania będącego własnością Szkoły,

  co miało miejsce w przeszłości.

   

  Jednocześnie przypominamy, że w czasie trwania egzaminów ósmoklasisty (25 - 27 maja) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie będą się odbywać. 28 maja (piątek) jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć.

   

  Bożena Sobieszczańska
  Dyrektor Szkoły

 • NAUKA W TRYBIE STACJONARNYM

  Drodzy Uczniowie i Rodzice!

  Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej, zgodnie z przewidywaniami Rządu, przedstawiać się ma następująco:

  1/ od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym powrócą wszystkie klasy I-III,

  2/ od 17 maja klasy IV-VIII przejdą na naukę w systemie hybrydowym (50% / 50%),

  3/ od 31 maja wszyscy uczniowie uczą się stacjonarnie.

  Powyższe będzie zależne od warunków epidemicznych w kraju.

 • "Pasowanie na Czytelnika" uczniów klas pierwszych

  W dniach 27-28 kwietnia 2021 r. w szkolnej bibliotece odbyło się "Pasowanie na Czytelnika" uczniów klasy Ia i Ib. Wydarzenie to wiąże się z udziałem uczniów w projekcie "Mała Książka - wielki człowiek". Celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych. 

  Dzieci chętnie uczestniczyły w lekcji bibliotecznej, chwaliły się posiadaną wiedzą na temat książek oraz zadawały ciekawe pytania. Kto jeszcze nie miał, mógł założyć kartę czytelniczą i zacząć wypożyczać książki do doskonalenia umiejętności czytania.

  Na koniec uczniowie otrzymali wyprawki czytelnicze:

  - "Pierwsze abecadło" - antologia tekstów najlepszych polskich autorów.

  - "Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem" - broszura, która jest  poradnikiem dla rodziców podpowiadającym, jak wspierać dziecko w nauce czytania.

  -  "Kreatywny alfabet" - plakat z literami do wycinania, który ma wspomóc naukę alfabetu i czytania. Ponadto pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe zakładki do książek i kolorowanki.

  Zdjęcia z wydarzenia w ALBUMIE FOTO.

  Organizator akcji: p. Aldona Falecka

   

 • PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

  W_Kruszynie_Chleba.mp4


  KOCHANE DZIECI!

  W tym szczególnym w Waszym życiu Dniu kierujemy do Was zaledwie parę słów,
  słów, które niech staną się drogowskazem do dalszego życia i powołania.

  Życzymy Wam wytrwałości w postanowieniach pierwszokomunijnych,
  aby Wasze serca zawsze były czyste i wolne od grzechu.

  Podążajcie za Jezusem, bo tylko z Nim życie jest prostsze i łatwiejsze.

  Jeśli Chrystus w Waszym życiu będzie na pierwszym miejscu,
  wszystko będzie na swoim miejscu.


  Szczęść Boże
  Wam Kochane Dzieci, Waszym Rodzicom i Chrzestnym oraz Dziadkom


  Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy Niepedagogiczni
  Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie


 • INFORMACJA

  Urząd Gminy Jeleniewo informuje,

  że dla mieszkańców Gminy Jeleniewo

  od 4 maja 2021 r. do 19 maja 2021 r.,

   (poniedziałek-piątek w godzinach od 9:00 do 11:00).

  będą bezpłatnie wydawane maseczki ochronne

  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie ul. Sportowa 1A.

 • OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

  Ważna informacja do Uczniów klas VIII z Rodzicami:

  Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022:

  https://informator.kuratorium.bialystok.pl/wykaz.aspx

 • SZKOŁA W DNIU 30.04.2021 R. (PIĄTEK) JEST NIECZYNNA

 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2020/2021

  Przypomina się, że uchwałą Rady Pedagogicznej nr 30/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. zostały wprowadzone zmiany do harmonogramu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:
  - 4 i 5 stycznia 2021 r. (ferie zimowe) zastępuje się dniami 30 kwietnia (piątek) i 28 maja (piątek).

 • NAUKA STACJONARNA W KLASACH I - III

  Od poniedziałku 26 kwietnia do Szkoły zapraszamy wszystkich uczniów klas I - III.

  Dowozy i odwozy zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

  Zaplanowane jest również dożywianie uczniów.

 • DOWOZY DO SZKOŁY I ODWOZY DO DOMU OD 26.04.2021 r. (oddział przedszkolny i kl. I-III)

 • Ubezpieczenie NNW uczniów 2020/2021

  Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz pozostałe ważne dokumenty dotyczące ubezpieczenia znajdują się w załączeniu poniżej:

  Ochrona_z_klasa_AnetaSokolowska_5526_.pdf

  zgloszenie_druk_nowy_2019.pdf

  Sposoby_zgloszenia_szkody_osobowej_w_INTER_RISK.docx

  owu_edu_plus_2020_od_01.06.2020_(2).pdf

 • REKRUTACJA - WYKAZ DZIECI I UCZNIÓW przyjętych do naszej Szkoły w roku szkolnym 2021/2022

  Lista_dzieci_przyjetych_do_szkoly_2021-2022.pdf

  Jednocześnie informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego i klasy I odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem, tj. od 17 do 31 maja br.

  Harmonogram_rekrutacji_do_oddzialow_przedszkolnych_i_klas_pierwszych_2021-2022_str.1(2).pdf

 • Dzieci przedszkolne - od poniedziałku wracamy do Szkoły!!!

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć