MENU:

 • Pokaz historyczny w dniu 10.11.2022 r. godz. 9:00

 • DOWOZY I ODWOZY SZKOLNE W DNIU 22.09.2022 R.

  W DNIU 22.09.2022 R. (CZWARTEK) NIE KURSUJE AUTOSAN

  DOWOZY I ODWOZY BĘDĄ WYGLĄDAŁY NASTĘPUJĄCO:

  Przyjazdy_i_odjazdy_ze_szkoly_w_dniu_22.09.2022_r._-_czwartek.pdf

 • ZEBRANIE RADY RODZICÓW

  29.09.2022 r. (czwartek), godz. 15.30, sala nr 8

  Porządek zebrania:

  1. Powitanie zebranych.
  2. Wybór Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023.
  3. Zaopiniowanie harmonogramu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023.
  4. Zaopiniowanie Planu pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023.
  5. Uchwalenie Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły na rok szkolny 2022/2023.
  6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok szkolny 2021/2022.
  7. Sprawy różne.

  Rada Rodziców w bieżącym roku szkolnym składa się z 13 członków.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Dożywianie w roku szkolnym 2022/2023

  Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

  Dożywianie w naszej Szkole rozpocznie się od 21 września 2022 r. (środa).

  Firmą obsługującą dożywianie będzie Restauracja "Pod Jelonkiem" w Jeleniewie. Prosimy Rodziców o składanie wymaganej dokumentacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniewie (dotyczy osób, które jeszcze tego nie uczyniły).

  W przypadku chęci wykupu posiłku indywidualnie koszt wynosi 10,50 zł za osobę za jeden dzień, w tym celu prosimy o bezpośredni kontakt z Restauracją tel. 606 633 511 (p. Krzysztof Juśkiewicz).

  W skład gorącego posiłku wchodzi: drugie danie + napój.

 • Harmonogram dowozów do szkoły i odwozów ze szkoły od dnia 19.09.2022 r.

  Dowozy od 19.09.2022 r. (poniedziałek)

  Harmonogram_dowozow_do_szkoly_od_19.09.2022.pdf

  Odwozy od 19.09.2022 r.

  Harmonogram_odjazdow_ze_szkoly_od_19.09.2022_r.pdf

 • SPEKTAKL TEATRALNY "Wilk i siedem koźlątek" - dla "0" i klas I-III

  Dnia 11 października 2022 r. (wtorek) o godz. 11.15 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie odbędzie się spektakl teatralny pt. „Wilk i siedem koźlątek”.

  Spektakl wykonają artyści Studia Artystycznego Arena z Białegostoku.

  Spektakl adresowany jest do dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

  Koszt: 5 zł od osoby.

 • APEL DO RODZICÓW

  Drodzy Rodzice!

  Apeluję do Państwa o przestrzeganie znaku zakazu wjazdu na plac szkolny, zarówno przed zajęciami, jak i w godzinach popołudniowych.

  Wjazd Państwa na plac utrudnia poruszanie się środków transportu dowożących/odwożących dzieci i stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo pieszym (dzieciom, rodzicom, pracownikom szkoły). 

  Plac szkolny nie jest duży, a ruch wzmożony nawet przez środki transportu, których zakaz nie dotyczy (autobusy szkolne, samochody pracowników, instruktorzy zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla dzieci, w przyszłości - catering, stomatolog).

  Proszę również Państwa o nieparkowanie samochodów na chodniku przy szkole (utrudniają poruszanie się pieszych i rowerzystów, stwarzają dodatkowe zagrożenie).

  Wzdłuż "zębca" jest wystarczająca ilość miejsc do bezpiecznego parkowania.

  Troska o bezpieczeństwo nas wszystkich leży w gestii również Państwa. 

   

  Bardzo proszę o wyrozumiałość.

  Z poważaniem,

  Bożena Sobieszczańska
  Dyrektor Szkoły

 • Nowy harmonogram odjazdów ze szkoły od dnia 12.09.2022 r.

 • Uczestnictwo w lekcjach religii

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

  Jeśli Państwa dziecko zrezygnowało z lekcji religii w roku szkolnym 2021/2022, ale wyraża chęć uczestnictwa w tych zajęciach w bieżącym roku szkolnym, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek na początku nauki. Wnioski złożone w późniejszym terminie nie zostaną pozytywnie rozpatrzone.

  Bożena Sobieszczańska
  Dyrektor Szkoły

 • Ubezpieczenie dzieci i uczniów od NNW w roku szkolnym 2022/2023

  Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie w dniu 01.09.2021 r. dokonała wyboru firmy ubezpieczeniowej, która w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 obejmie ubezpieczeniem dzieci i uczniów naszej szkoły.

  Firma ubezpieczeniowa: INTERRISK

  Wariant ubezpieczenia : II

  Wybrana oferta ubezpieczenia: Oferta_ubezpieczenia.pdf

  Ogólne warunki ubezpieczenia: 1.owu_edu_plus_2020_od_01.06.2020.pdf

  Ważność ubezpieczenia: od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

  Składka na dziecko/ucznia (OP 5-6-latki i kl. I - VIII SP): 40 zł

  Suma ubezpieczenia: 23.000 zł

  Sposoby zgłoszenia szkody: Instrukcja_zgloszenia_roszczenia.pdf

  Druk zgłoszenia roszczenia: druk_roszczenia.pdf

  Dziecko będzie ubezpieczone całodobowo i w każdym miejscu na świecie.

  Rodzice chętni do ubezpieczenia swoich dzieci w w/w firmie proszeni są o dokonywanie wpłat u wychowawców klas do 30 września 2022 r.

 • Plan zajęć

  W zakładce PLAN LEKCJI został zamieszczony plan zajęć na nowy rok szkolny. 

  https://spjeleniewo.edupage.org/timetable/

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Dowozy do szkoły i odjazdy ze szkoły od dnia 02.09.2022 r.

  Dowozy do szkoły od dnia 02.09.2022 r.

  Harmonogram_dowozow_do_szkoly_od_02.09.2022.pdf

  Odjazdy ze szkoły od dnia 02.09.2022 r. do dnia 09.09.2022 r.

  Odjazdy_ze_szkoly_od_dn._02.09.2022_r._-_09.09.2022_r.pdf

 • Plan zajęć

  Nie możemy chwilowo zamieśćić planu zajęć z powodów technicznych w zakładce plan lekcji.. Zamieszczamy plan w wiadomościach w postaci pliku doc.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

  Aktualizacja 29.08.2022 r.

  Uwaga!

  Uroczystości związane z początkiem roku szkolnego 2022/2023 dotyczą również dzieci 5- i 6-letnich z oddziału przedszkolnego. Oddział przedszkolny w tym dniu będzie jednak czynny tak jak każdego innego dnia w tygodniu nauki - w godz. 6.30 - 15.30 (dowóz i odbiór dzieci we własnym zakresie w przypadku niemożliwości skorzystania z gminnych środków transportu - dotyczy tylko dzieci 6-letnich, ponieważ 5-latków dowożą rodzice). Podczas spotkania z wychowawcą zostanie między innymi omówiona organizacja całodniowego dożywiania dzieci przez Restaurację pod Jelonkiem (wstępnie do 20 września br.). Obecność wszystkich rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego jest niezbędna w celu dokonania istotnych ustaleń. Uczestnictwo dziecka we mszy świętej tylko pod opieką rodzica.

   

  Harmonogram rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023:

  1/ godz. 8.30 - Msza Święta w Kościele pw. NSPJ w Jeleniewie, z udziałem szkolnego Pocztu Sztandarowego. Uczniów z obu składów Pocztu zapraszamy do Szkoły na godz. 8.00.

  2/ godz. 9.30 - spotkanie z dziećmi, uczniami i rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi w hali sportowej Szkoły

  3/ godz. 10.15 - spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych

  Serdecznie zapraszamy!

 • Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych 2022-2023

  05.07.2022 r.

  1/ Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023:

  Szkolny_zestaw_podrecznikow_2022-2023.doc

  Szkolny_zestaw_podrecznikow_2022-2023.pdf

  2/ Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych do zakupienia przez rodziców. Wykazy zostały zamieszczone również w gablotach zewnętrznych przy drzwiach wejściowych do budynku szkolnego. Prosimy o uważne zapoznanie się z informacją zawartą na 2. i 3. stronie dokumentu.

  Szkolny_zestaw_podrecznikow_i_materialow_cwiczeniowych_2022-2023_-_do_zakupienia_przez_rodzicow(1).docx

  Szkolny_zestaw_podrecznikow_i_materialow_cwiczeniowych_2022-2023_-_do_zakupienia_przez_rodzicow(1).pdf

 • ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY I ŚWIETLICA SZKOLNA w roku szkolnym 2022/2023

  Drodzy Rodzice!

  Od 1 września do 31 grudnia 2022 r. oddział przedszkolny grupa 5-6-latków będzie funkcjonował w godzinach 6.30 - 15.30, natomiast świetlica szkolna dla uczniów klas 1-8 w godz. 6.30 - 15.35 (4 razy w tygodniu) i w godz. 6.30 - 15.30 (1 raz w tygodniu).

  Funkcjonowanie w wyżej wymienionych godzinach oddziału przedszkolnego i świetlicy szkolnej w nowym roku budżetowym, tj. od stycznia do grudnia 2023 r., będzie uzależnione od zapotrzebowania rodziców.

 • OBCHODY 77. ROCZNICY LUDOBÓJSTWA NA ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ, SEJNEŃSKIEJ, SOKÓLSKIEJ, SUWALSKIEJ

  Wzięliśmy udział zarówno 9 jak i 10 lipca.

  Relacja z 10 lipca na stronie:

  https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/216036

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Serdecznie zapraszamy Poczet Sztandarowy, harcerzy, uczniów, rodziców, pracowników Szkoły do wzięcia udziału w uroczystości w sobotę 9 lipca br.

  Wyjazd gminnym środkiem transportu - Iveco lub Autosanem - w zależności od liczby chętnych, z placu szkolnego o godz. 15.00. Powrót około godz. 19.30.

  Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w uroczystości najpóźniej do 8 lipca (piątek), tel. 87 568 30 33 lub 791 000 778.

  Oświadczenie dziecka o uczestnictwie w obchodach:

  Oswiadczenie_udzialu_w_uroczystosci.pdf

  Powyższe oświadczenie proszę przekazać opiekunowi w dniu wyjazdu.

   

 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty

  Kochani Ósmoklasiści wraz z Rodzicami.

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty będziecie mogli sprawdzić już 1 lipca br. (piątek) na stronie OKE w Łomży od godz. 10.00.

  Chcąc uzyskać do nich dostęp, należy zalogować się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży korzystając z hasła do swojego konta i loginu, którym jest numer PESEL. Otrzymaliście je wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. 

  https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=409&Itemid=124

  Poniżej link do sprawdzania swoich wyników:

  https://wyniki.edu.pl/login

  Po odbiór zaświadczeń zapraszamy do Szkoły 8 lipca (piątek) od godz. 9.00.  

 • Informacja o pikniku Szkolnego Koła PCK

  Drodzy Uczniowie!

  Ze względu na panujące upały i czas wakacyjny, zaplanowany piknik Szkolnego Koła PCK, który miał odbyć się 1 lipca został przeniesiony na wrzesień. Dokładną datę podamy po rozpoczęciu roku szkolnego 2022/2023.

  Opiekunowie SK PCK:

  Elżbieta Jurewicz

  Brygida Konikowska

  Justyna Walendzik

  Anna Jabłońska

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć