MENU:

 • TURNUS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  Turnus  Rekolekcyjny

  wspierający i uzupełniający kształcenie, połączone z jednoczesnym wspieraniem fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienie ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowanie zachowań prozdrowotnych,               z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych organizowany przez

  Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Anny w Smolnikach

  dla uczniów  Szkół Podstawowych  19 – 25 sierpnia 2024 roku

              Drodzy rodzice. Chciałbym zaprosić wasze dzieci do wzięcia udziału w Turnusie  Rekolekcyjnym realizowanym w Domu  Wczasów Dziecięcych w Rajczy Nickulinie prowadzonym przez Fundację Edukacji Przyrodniczej „POZNAJ  BESKIDY” w Rajczy, w Beskidzie Żywieckim.

              Do miejsca realizacji „ Zielonej Szkoły” jedziemy pociągiem z Suwałk i podobnie wracamy. Wyjazd 19 sierpnia o godz. 6.30 a powrót 25 sierpnia około godz. 21.07.

              Całościowy koszt pobytu wraz z transportem wyniesie 700 zł.

  Program realizowany na miejscu:

  I dzień poniedziałek  19 VIII Podróż pociągiem z Suwałk do Rajczy, zakwaterowanie, omówienie regulaminu,  zasad BHP, kontrakt, obiadokolacja

  II dzień wtorek  20 VIII  śniadanie, wycieczka górska z przewodnikiem górskim /dzieci dostają kanapki , wodę, ciastko/, późniejszy obiad,  odpoczynek, zajęcia własne, kolacja, gry i zabawy wg inwencji uczniów       

  III dzień  środa  21 VIII śniadanie, spacer do Rajczy graniami ok 5 km do zabytkowego kościółka  z XVII w. , zwiedzanie Pałacu Habsburgów, gra terenowa z nagrodą, korzystanie z urządzeń rekreacyjnych, powrót do schroniska, obiad, odpoczynek poobiedni i podwieczorek, zajęcia terenowe przyrodnicze / zajęcia plastyczne, kolacja, gry i

  IV dzień  czwartek 22 VIII śniadanie, wycieczka górska z przewodnikiem górskim /dzieci dostają kanapki , wodę, ciastko/, późniejszy obiad,  odpoczynek, zajęcia własne, kolacja, gry i zabawy wg inwencji uczniów         

  V dzień  piatek 23 VIII śniadanie, zajęcia wg prog, Land Art. – sztuka Ziemi  /prezentacja, zbieranie materiałów,  wykonanie dzieła w kilkuosobowych grupach/, obiad, odpoczynek poobiedni, podwieczorek, zajęcia

  VI dzień  sobota 24 VIII  śniadanie, dzieci dostają suchy prowiant, całodzienna wycieczka autokarowa               z przewodnikiem na atrakcje Beskidu Żywieckiego i Śląskiego,   gry i zabawy wg inwencji uczniów, ognisko.

  VII dzień  niedziela 25 VIII – śniadanie, dzieci dostają prowiant na drogę i droga powrotna pociągiem do Suwałk

  Cele realizowanych zajęć podczas wyjazdu:

  • Poznanie innego regionu Polski, jego kultury, geografii, historii tradycji
  • Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich
  • Kształtowanie kreatywności i samodzielności
  • Wspieranie asertywności
  • Zmiana zainteresowań dzieci i młodzieży
  • Poznawanie i utrwalanie pozytywnych nawyków w zachowaniu
  • Zwiększenie poczucia własnej wartości
  • Poznawanie sposobów rozwiązywania problemów oraz sytuacji trudnych
  • Uświadomienie uczestnikom zagrożenia, jakie niesie ze sobą stosowanie wszelkich używek

  Zgłoszenia w formie wypełnionej karty uczestnika wraz z zaliczką 200 zł należy złożyć do swoich wychowawców najpóźniej do 10 czerwca 2024 roku.

  Karta uczestnika: karta_uczestnictwa.docx

   

              jc1222@wp.pl          tel. 507556822                                       Ks. Jacek Chałko

   

 • ŚWIĘTO RODZINY

 • SPOTKANIE AUTORSKIE Z PANIĄ ZOFIĄ PIŁASIEWICZ

  W dniu 28.05.2024 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali gimnastycznej, odbędzie się spotkanie autorskie z p. Zofią Piłasiewicz.

  W spotkaniu wezmą udział uczniowie klas VI-VIII.

  Organizator spotkania:

  Nauczyciel bibliotekarz – A. Falecka

 • Koncert z okazji Dnia Matki

 • Konkurs plastyczny "Laurka dla bibliotekarza"

  8 maja  obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Biblioteki. Święto to zostało zainicjowane w 1985 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

  W związku z tym, dzieci z oddziału przedszkolnego naszej szkoły wzięły udział w konkursie plastycznym „Laurka dla bibliotekarza”, organizowanym przez nauczyciela bibliotekarza i wychowawczynię oddziału przedszkolnego. Wszystkie prace zostały nagrodzone.

  Wykonane laurki można było podziwiać na wystawie, na korytarzu szkolnym przy bibliotece.

  Zdjęcia w Albumie Foto.

 • Harmonogram dowozów i odjazdów szkolnych w dniach 14-16.05.2024 r. (egzamin ósmoklasisty)

  Harmonogram dotyczy klasy ósmej i oddziału przedszkolnego, pozostałe klasy w tych dniach mają dni wolne od zajęć.

  Dowozy_i_odjazdy_podczas_egzaminu_osmoklasisty.pdf

 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

  REKRUTACJA

  DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLASY PIERWSZEJ

  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

  W JELENIEWIE W ROKU SZKOLNY 2024/2025

  Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo:

  Zarzadzenie_Nr_467.2024_Wojta_Gminy_Jeleniewo.pdf

  1. Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego dla dzieci 5-letnich, urodzonych w roku 2019, odbywa się na podstawie:

  5_latki-wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola_publicznego_2024-2025.doc

  Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_kandydata_2024-2025.doc

  Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka_2024-2025.doc

  Termin składania wniosków: 14.05.2024 r. – 31.05.2024 r.

  2. Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci 6-letnich, urodzonych w roku 2018, odbywa się na podstawie:

  - 6_latki-wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola_publicznego_2024-2025.doc

  Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_kandydata_2024-2025.doc

  Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka_2024-2025.doc

  Termin składania wniosków: 14.05.2024 r. – 31.05.2024 r.

  3. Rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla dzieci 7-letnich, urodzonych
  w roku 2017, objętych obowiązkiem szkolnym:

  a) Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie

  - Zgloszenie_dziecka_do_klasy_I_2024-2025_(dzieci_obwodowe).doc

  - Oswiadczenie_rodzicow_w_sprawie_uczeszczania_dziecka_na_lekcje_religii-etyki_2024-2025.doc

  b) Kandydaci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym po złożeniu:

  - Wniosek_o_pzyjecie_dziecka_do_klasy_I_2024-2025_(dzieci_spoza_obwodu).doc

  - Oswiadczenie_rodzicow_w_sprawie_uczeszczania_dziecka_na_lekcje_religii-etyki_2024-2025.doc

  Termin składania wniosków: 14.05.2024 r. – 31.05.2024 r.

  4. Rekrutacja uzupełniająca do pozostałych klasy II - VIII szkoły podstawowej, objętych obowiązkiem szkolnym, odbywa się na podstawie:

  a) Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły:

  - Zgloszenie_dziecka_do_klasy_II-VIII_SP_2024-2025_(dzieci_obwodowe).doc

  - Oswiadczenie_rodzicow_w_sprawie_uczeszczania_dziecka_na_lekcje_religii-etyki_2024-2025.doc

  b) Kandydaci spoza obwodu szkoły:

  - Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_II-VIII_SP_2024-2025_(dzieci_spoza_obwodu).doc

  - Oswiadczenie_rodzicow_w_sprawie_uczeszczania_dziecka_na_lekcje_religii-etyki_2024-2025.doc

  Termin składania wniosków: 14.05.2024 r. – 31.05.2024 r.

  Zapisy w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

  Dokumentację papierową można również umieścić w skrzynce pocztowej przy drzwiach wejściowych budynku szkolnego.

  Zgłoszenia i wnioski przyjmujemy także na skrzynkę pocztową szkoły: spjeleniewo@onet.pl

  Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi!

   

 • Dzień Ziemi w Suwalskim Parku Krajobrazowym

  "Jak co roku, przed Dniem Ziemi Suwalski Park Krajobrazowy ogłasza konkurs plastyczny. W tym roku tematem przewodnim był krajobraz kulturowy Parku. Na konkurs pod tytułem „Doceń swoją okolicę – krajobraz kulturowy Suwalskiego Parku Krajobrazowego” wpłynęło 28 prac wykonanych przez uczniów z pięciu szkół podstawowych z Wiżajn, Jeleniewa, Przerośli, Rutki-Tartak i Prudziszk. Prace przedstawiały m.in. molennę w Wodziłkach, Turtul czy Górę Cisową. Nie zabrakło również typowego dla Parku krajobrazu polodowcowego. Komisja konkursowa oceniając prace zwracała uwagę na zgodność z tematyką konkursu, ujęcie tematu, estetykę i samodzielność wykonania."

  W obu kategoriach wiekowych: klasy „0”-II i III-IV nasi uczniowie zajęli miejsca na podium:

  III miejsce:

  - Jakub Kalinowski z kl. I

  - Paulina Kraczaj z kl. III

  - Dominika Truchan z kl. III

  - Zofia Aneszko z kl. III

  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

  Przy okazji rozstrzygnięcia konkursu plastycznego w SPK odbyły się obchody Dnia Ziemi. Uczniowie klasy I i III przespacerowali się ścieżką poznawczą "Doliną Czarnej Hańczy", wzięli udział w zajęciach edukacyjnych o Suwalskim Parku Krajobrazowym. W siedzibie samego Parku skorzystali z atrakcji odnowionej ścieżki edukacyjnej "Opowieści z Turtula". Na koniec odbyło się ognisko.

  Zdjęcia w Albumie Foto.

  Anna Jabłońska

 • Lekcja z Grupą Zaelektryzowani dla klas 0-VIII

 • Udział w zajęciach zorganizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

  W dniu 07.05.2024 r. uczniowie klasy I i  II wzięli udział w zajęciach organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

  Klasa I uczestniczyła  w zajęciach  „Od ziarenka do bochenka, czyli proces powstawania chleba”. Na podstawie opowiadania Anny, Barbary i Tomasza Piątkowskich „Mądra kurka” uczniowie zapoznali się z etapami powstawania chleba. Zajęcia miały na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i powiązane były z zabawą edukacyjną.

  Klasa II uczestniczyła w zajęciach „Bądźmy dla siebie dobrzy”, które  związane były z prezentacją literatury pełnej dobroci. Dzieci poprzez zabawy dydaktyczne przedstawiały pomysły na pomaganie i tworzyły „drzewko dobroci”.

  Zajęcia były bardzo twórcze, dzieci aktywnie w nich uczestniczyły.

  Zdjęcia w ALBUMIE FOTO.

  Organizatorzy wyjazdu:

  A. Jabłońska

  M. Okrągły

  A. Falecka

 • HUFIEC ZHP SUWAŁKI - ZAPROSZENIE

  Serdecznie zapraszamy Państwa na uroczystości dnia bohatera hufca, które odbędą się 26 maja (niedziela) o godzinie 11:00 w Parku Konstytucji 3 Maja. 

  Podczas wydarzenia odbędzie się:

  - inauguracja nowego sztandaru hufca,

  XIII edycja konkursu piosenki „Garbasiowa Sosenka”,

  - dookoła parku będzie wystawionych dużo interesujących stoisk.

  Oczywiście będzie miejsce, aby przysiąść i porozmawiać - przy stoisku firmy GEDEON, gdzie czekać będą na Państwa potrawy z grilla.

  Jeśli chcieliby Państwo wesprzeć hufiec finansowo w zakupie sztandaru i nagród na konkurs piosenki, datki prosimy przesyłać na poniżej podany numer konta: 

  44 2030 0045 1110 0000 0255 6330

  Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, zapraszamy wraz z dziećmi.

 • Wyniki konkursu plastycznego z okazji Dnia Ziemi

  22 kwietnia każdego roku obchodzony jest Dzień Ziemi. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym na wykonanie plakatu propagującego to święto lub działania proekologiczne. Celem konkursu było kształtowanie przyjaznych postaw wobec środowiska, podniesienie świadomości związanej z zanieczyszczeniami środowiska oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych.


  Do konkursu zgłoszono 20 prac plastycznych. Rywalizacja odbywała się w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VIII.

  Oto lista zwycięzców:

  I miejsce:
  Aneszko Aleksandra, Pawłowska Aleksandra, Putra Zofia - klasa II

  Dorochowicz Dominika - klasa IVb


  II miejsce:

  Taraszkiewicz Aleksandra, Moroz Oliwia, Waszkiewicz Bartosz - klasa II

  Bagan Wiktoria - klasa IVb

   

  III miejsce:

  Sokołowska Oliwia - klasa Va

  Banaszewska Maria - VIIb

  Kraczaj Magda - VIIb


  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, którzy oprócz sławy i rozgłosu, wygrali książki ufundowane przez Radę Rodziców oraz sadzonki drzew przekazane przez Nadleśnictwo Suwałki.

  Wszystkie prace zdobią korytarz szkolny w pobliżu pokoju nauczycielskiego oraz świetlicę szkolną. Zapraszamy do oglądania - Iwona Strug.
   

  Zdjęcia z konkursu w ALBUMIE FOTO.

 • "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

  Informujemy, że Gmina Jeleniewo złożyła wniosek do Wojewody Podlaskiego o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 z zamierzeniem poprawy warunków spożywania posiłków w jadalni szkolnej.

  Oczekujemy na pozytywną weryfikację wniosku, by podjąć konkretne działania.

 • Zmiany organizacji pracy Szkoły w roku szkolnym 2024-2025

  Szanowni Państwo!

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców podczas opracowywania projektu arkusza organizacji pracy Szkoły na rok szkolny 2024/2025 zwiększono czas pracy oddziałów przedszkolnych i świetlicy szkolnej (o 0,5 godz. dziennie), do której uczęszczają uczniowie klas 1-8.

  Zarówno oddziały przedszkolne, jak i świetlica będą funkcjonowały od godz. 6.30 do godz. 16.00.

  Dziękujemy Panu Wójtowi za wsparcie i podjęcie decyzji w sprawie wydłużenia czasu pracy Szkoły celem umożliwienia rodzicom odbioru swoich dzieci po zakończonej przez nich pracy.

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

  Nasza Szkoła zakwalifikowana została do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dot. wspierania szkoły oraz biblioteki w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży oraz promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

  Udział w programie wiąże się między innymi z możliwością zakupu nowych książek do biblioteki szkolnej, dlatego zwracam się z prośbą do Państwa o dopisanie swoich propozycji. Każda propozycja będzie dla mnie bardzo cenna. Państwo znacie najlepiej swoje dziecko, jego zainteresowania, dlatego zapraszam do współpracy, byśmy mogli wspólnie wzbudzić w dzieciach większą motywację do czytania.

  Wszelkie propozycje czy konkretne tytuły książek, które według Państwa powinny znaleźć się w bibliotece szkolnej można zapisać na kartce z informacją i oddać wychowawcy lub przekazać dziecku, które dostarczy wiadomość wychowawcy lub do biblioteki.

  Można, do czego serdecznie zachęcam, odwiedzić naszą bibliotekę szkolną i opowiedzieć mi bezpośrednio o swoich oczekiwaniach.

  Zapraszam do współpracy i odwiedzin biblioteki. Nawet jedna przeczytana dodatkowo książka to już sukces.

  „Nie ma osób, które nie lubią czytać, są tylko osoby, które jeszcze nie trafiły na swoją książkę”.

                                                                                                 

                                                                                            Nauczyciel bibliotekarz

                                                                                                  Aldona Falecka

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie i Dzieci!

  W 2023 roku Pan Wójt złożył wniosek o wsparcie finansowe naszej Szkoły w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" i w bieżącym roku Gmina Jeleniewo otrzymała 14.500 zł, w tym:

  - 2.500 zł na oddziały przedszkolne,

  - 12.000 zł - szkoła podstawowa.

  Wkład własny Gminy wynosi:

  - 625 zł - oddziały przedszkolne,

  - 3.000 zł - szkoła podstawowa.

  Środki finansowe zostaną przeznaczone na potrzeby biblioteki szkolnej, tj. zakup książek i mebli, organizację wydarzeń promujących czytelnictwo m.in. konkursów i spotkań z autorami książek.

  Dziękujemy Panu Wójtowi i Radzie Gminy Jeleniewo za wsparcie Szkoły w tych działaniach.

 • Udział klasy VIIa i VIIb w przedsięwzięciu pn. „Edukacja z wojskiem”

  Uczniowie klasy VIIa i VIIb wezmą udział w przedsięwzięciu pn. „Edukacja z wojskiem”. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w dniu 11 czerwca 2024 r. (wtorek) od godz. 09:05 do godz. 11:55 w hali sportowej. Jego realizacja będzie polegała na przeprowadzeniu zajęć przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej, w obecności nauczyciela odpowiedzialnego w tym czasie za uczniów. Zajęcia będą przeprowadzone w formie teoretycznej w wymiarze 45 minut oraz w formie praktycznej w wymiarze 90 minut. Więcej informacji o przedsięwzięciu znajduje się w poniżej przedstawionym Komunikacie Ministra Edukacji.

  20240417_Komunikat_Ministra_Edukacji_o_ustanowieniu_przedsiewziecia_pod_nazwa_Edukacja_z_wojskie.pdf

 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 30 kwietnia i 2 maja (wtorek i czwartek)

  Przypominamy, iż 30 kwietnia (wtorek) i 2 maja (czwartek) są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Oddziały przedszkolne również w tych dniach nie będą pracować z uwagi na zaplanowane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego urlopy wypoczynkowe.

 • WYCIECZKA DO CZĘSTOCHOWY - 11 maja br. (sobota)

  Dnia 11 maja br. (sobota) organizowana jest wycieczka do Częstochowy na Jasną Górę (autokarem lub busem w zależności od liczby uczestników), dla chętnych osób z naszej Gminy. Mogą wziąć w niej udział również rodzice z dziećmi bądź uczniowie bez opiekuna prawnego / rodzica. Koszt. ok. 200 zł. Chętnych prosimy o kontakt ze szkołą.

 • W DNIU 26.04.2024 R. (PIĄTEK) PO POŁUDNIU NIE KURSUJE IVECO I

  ODWOZY ZE SZKOŁY BĘDĄ WYGLĄDAŁY NASTĘPUJĄCO:

  Harmonogram_odwozow_szkolnych_w_dniu_26.04.2024_r.pdf

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć