MENU:

Statut Szkoły Program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020 Stypendia motywacyjne Plan opracowywania analizy wyników Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego Opiekunowie sal dydaktycznych Wychowawcy klas Harmonogram dowożenia Grafik dyżurów nauczycieli Harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć 2023/2024 Świetlica szkolna Wyniki ewaluacji zewnętrznej Szkoła Podstawowa - 2016/2017 Wyniki ewaluacji zewnętrznej Gimnazjum - 2011/2012 Szkolny program profilaktyki - archiwalny Program wychowawczo-profilaktyczny 2021-2022 Program profilaktyczno-wychowawczy 2015-2018 - archiwalny Tekstowa podstrona

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły

Uchwala_nr_1-2024_-_w_sprawie_zmian_w_Statucie.pdf

STATUT_SP_J_-_obowiazuje_od_dnia_28_wrzesnia_2022_r.pdf - przepisy obowiązujące od 28.09.2022 r.

______________________________________________________________________________________________________

STATUT_SPJ_-_od_1_wrzesnia_2021_r.pdf - przepisy obowiązujące od 01.09.2021 r.

Uchwala_Nr_32-2021_-_17.12.2021_-_STATUT.pdf - zmiany obowiązujące od 17.12.2021 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statut_Szkoly_Podstawowej_im._Danuty_Siedzikowny_Inki_w_Jeleniewie_-_od_1_wrzesnia_2020_r.pdf

STATUT_-_Uchwala_Nr_16-2020_-_26.08.2020.doc - przepisy obowiązujące od 01.09.2020 r.

STATUT_-_Uchwala_Nr_21-2020_-_15.09.2020.doc - przepisy obowiązujące od 15.09.2020 r.

Od 01 września 2020 r. będą obowiązywały nowe przepisy regulujące funkcjonowanie naszej Szkoły, które zostały zamieszczone w STATUCIE.

Dotyczą one:

1/ kryteriów oceniania form kontrolnych (sprawdzianów, kartkówek) w klasach IV - VIII,

2/ oceniania zachowania w okresie nauki zdalnej w kl. IV - VIII,

3/ funkcjonowania Szkoły w okresie pandemii COVID-19,

4/ informacji nt. wprowadzenia i funkcjonowania dziennika elektronicznego od 1 września 2020 r.

_________________________________________________________________________________________________________

WERSJA ARCHIWALNA

Tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie obowiązujący od dnia 1 września 2019 roku.

Statut_Szkoly_Podstawowej_im._Danuty_Siedzikowny_Inki__w_Jeleniewie_-_od_1_wrzesnia_2019_r.pdf

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć