MENU:

 • Egzamin próbny ósmoklasisty z GWO - 19, 20 i 21 stycznia br.

  Drodzy Uczniowie klas ósmych i Rodzice!

  Egzamin próbny z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym (w oparciu o płatne arkusze) odbędzie się w budynku szkolnym.

  Obowiązek wprowadzenia wyników na stronie GWO przez naszą Szkołę najpóźniej do 10 lutego, więc termin egzaminu próbnego ustalony wcześniej pozostaje bez zmian:

  - 19 stycznia (wtorek) - j. polski,

  - 20 stycznia (środa) - matematyka,

  - 21 stycznia (czwartek) - j. angielski / j. rosyjski.

  Uczniowie zostaną rozmieszczeni w klasach w mniejszych grupach (harmonogram w opracowywaniu, do wiadomości opublikujemy na stronie internetowej Szkoły w poniedziałek). Uczniowie zdający egzamin z języka polskiego i języka angielskiego na komputerze zostaną rozmieszczeni w sali nr 16. 

  20201229_E8_Informacja_2020_2021_AKTUALIZACJA.pdf - na str. 31 i 32 znajduje się instrukcja dla uczniów korzystających z komputera. 

  W dniach egzaminu próbnego zajęcia lekcyjne dla uczniów klas ósmych nie będą się odbywały. 

  Wskazane jest, aby na egzamin uczniowie przybyli do szkoły o godz. 8.30 (pieszo lub środkiem transportu rodzica). W szczególnych przypadkach uczeń będzie mógł skorzystać z gminnego środka transportu. Powrót do domu powinien nastąpić bezpośrednio po egzaminie.

  Do egzaminu może przystąpić uczeń bez objawów chorobowych (gorączka, kaszel, katar) oraz z rodzin nie objętych kwarantanną. 

  Po wejściu do budynku szkolnego u każdego zdającego nastąpi pomiar temperatury. Obowiązkiem jest zabezpieczenie maseczką jednorazową bądź wielokrotnego użytku ust i nosa oraz dezynfekcja rąk. 

  Uczeń powinien zaopatrzyć się w długopis z czarnym tuszem i legitymację szkolną, na matematykę - również w linijkę. 

  Wszystkim Ósmoklasistom życzymy POWODZENIA na próbnych egzaminach!

 • Organizacja egzaminu próbnego ósmoklasisty z GWO

  Wykaz sal lekcyjnych na egzamin próbny z GWO dla uczniów klas VIII A i VIII B - 19 stycznia 2021 r. - język polski

  Egzamin_z_GWO.pdf

   

  Czynności organizacyjne, w tym kodowanie arkusza ezaminacyjnego

  1. Kodowanie arkusza egzaminacyjnego

  20190405_Egzamin_osmoklasisty_2019_kodowanie_arkusza(1).pdf

  Uczeń wpisuje swój trzycyfrowy kod na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego i na karcie odpowiedzi:

  a) z klasy 8a: 

  pierwszy numer z dziennika - kod ucznia A01

  drugi numer z dziennika - A02

  podobnie nr 3-9

  dziesiąty numer z dziennika - A10 (podobnie numery 11-19)

  b) z klasy 8b:

  pierwszy numer z dziennika - kod ucznia B01

  drugi numer z dziennika - B02

  podobnie nr 3-9

  dziesiąty numer z dziennika - B10 (podobnie numery 11-17)

  Na pierwszej stronie arkusza i na karcie odpowiedzi obok kodu ucznia wpisuje się również numer PESEL. Wszyscy uczniowie na próbny egzamin ósmoklasisty proszeni są o posiadanie przy sobie karteczki z zapisanym swoim numerem PESEL. 

  Na próbnym egzaminie uczniowie nie otrzymają naklejek kodowych. 

  Podczas kodowania arkuszy uczniom z przedłużonym czasem pracy czynności w kodowaniu wykonują członkowie zespołu nadzorującego. 

  Arkuszy nie podpisujemy swoim imieniem i nazwiskiem. 

  2. Orgamizacja egzaminu próbnego

  Arkusze egzaminacyjne są rozdawane uczniom dokładnie o godz. 9.00. Po czynnościach orgamizacyjnych, w tym kodowaniu, nauczyciel zapisuje na tablicy czas pracy z arkuszem (j. polski - 120 minut, tj. 2 godz., dla uczniów z przedłużonym czasem pracy - 180 minut, czyli 3 godziny). 

  Po zakończeniu pracy z arkuszem uczniowie otrzymają dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie dotyczy uczniów z przedłużonym czasem pracy). 

  Do sal egzaminacyjnych wchodzimy o godz. 8.50, zgodnie z wykazem na liście zdających w sali. Zajmujemy miejsce przy stoliku, które zostanie osobiście wylosowane. 

  Podczas egzaminu próbnego nauczyciel pełniący dyżur w godz. 8.30 - 9.00 zestawy egzaminacyjne odbiera od dyrektora szkoły o godz. 8.40 i przenosi je do sali egzaminacyjnej. 

  Podczas egzaminu próbnego odchodzimy od czynności odbioru i przekazywania arkuszy przez nauczyciela z przedstawicielem zdających. 

  Na salę egzaminacyjną nie wnosimy komórek i innych przedmiotów - zostawiamy je w wyznaczonej sali (klasa 8a - sala nr 8, kl. 8b - sala nr 9), które będą zamknięte na klucz. 

  Na próbny egzamin z języka polskiego posiadamy przy sobie jedynie: legitymację szkolną, karteczkę z zapisanym numerem PESEL oraz długopis z czarnym tuszem, ewentualnie pióro z czarnym atramentem. Można posiadać małą butelkę wody niegazowanej, którą ustawiamy na podłodze przy nodze stolika.

  Maseczkę zasłaniającą usta i nos zdejmujemy i wkładamy do foliowego woreczka po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej i zakończonych czynnościach organizacyjnych. Po zakończonej pracy z arkuszem ponownie ją zakładamy, jak również przy blizszym kontakcie z nauczycielem (np. odbiór arkusza po zakończonej pracy). 

  Po zakończonej pracy z zestawem egzaminacyjnym, zamknięty arkusz odkładamy na brzeg stolika. Nauczyciela informujemy przez podniesienie ręki. 

  W przypadku konieczności skorzystania z toalety podczas egzaminu próbnego o swojej potrzebie informujemy nauczyciela rprzez podniesienie ręki. Tę samą czynność wykonujemy również w przypadku złego samopoczucia. 

  20201229_E8_Informacja_2020_2021_AKTUALIZACJA(1).pdf - str. 31 i 32 instrukcja dla uczniów korzystających z komputera

  W trakcie trwania czynności organizacyjnych możemy zadawać pytania związane np. ze sposobem kodowania. Nie zadajemy pytań dotyczących rozwiązań zadań egzaminacyjnych. 

  Podczas trwania egzaminu nie kontaktujemy się ze sobą, nie ściągamy, nie przeszkadzamy innym i sobie.

  Czytamy ze zrozumieniem.

  Wskazane jest wykorzystanie czasu pracy z arkuszem do maksimum. 

  Arkusz_OPOP-100-1904.pdf - na str. 2 znajdują się sposoby poprawiania błędów w arkuszu egzaminacyjnym 

 • Egzamin próbny ósmoklasisty z GWO - Matematyka

  Organizacja egzaminu próbnego ósmoklasisty z matematyki w dniu 20.01.2021 r.

  Egzamin_probny._GWO._Matematyka.pdf

  Egzamin próbny z matematyki trwa 100 minut, tj. 1 godz 40 minut, dla uczniów z przedłużonym czasem pracy - 150 minut, czyli 2,5 godz.

  Na egzamin przynosimy: długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, legitymację szkolną, karteczkę z zapisanym numerem PESEL i dodatkowo linijkę. 

  Podczas egzaminu próbnego z matematyki żaden z uczniów nie używa komputera. 

  Pozostałe wytyczne dotyczące organizacji egzaminu próbnego z matematyki są tożsame z organizacją egzaminu próbnego z języka polskiego przeprowadzonego w dniu 19.01.2021 r.

 • Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego z GWO - 21.01.2021 r.

  Organizacja egzaminu próbnego ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego w dniu 21.01.2021 r.

  Rozmieszczenie zdających w salach:

  Egzamin_probny._Jezyk_angielski__jezyk_rosyjski.pdf

  Egzamin próbny z języka obcego nowożytnego - języka angielskiego lub języka rosyjskiego - trwa 90 minut, tj. 1,5 godz., dla uczniów z przedłużonym czasem pracy - 135 minut, czyli 2 godz. 15 minut.

  Na egzamin przynosimy: długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, legitymację szkolną, karteczkę z zapisanym numerem PESEL.

  Na 36 uczniów klas ósmych troje z nich egzamin próbny z języka angielskiego zdaje z użyciem komputera. Język rosyjski wybrało 2 uczniów.

  Bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.

  Pozostałe wytyczne dotyczące organizacji egzaminu próbnego z języka obcego nowożytnego są tożsame z organizacją egzaminów próbnych z języka polskiego i matematyki przeprowadzonych odpowiednio w dniach 19 i 20 stycznia br.

 • Wojewódzkie konkursy przedmiotowe - stopień rejonowy

  TERMINARZ WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

  DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - ETAP REJONOWY

   

   WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  TERMIN: 27.01.2021 r.

  siedziba komisji konkursowej: Szkoła Podstawowa nr. 4 im. ks. K. A. Hamerszmita w Suwałkach

  adres: ul Wojska Polskiego 13, 16 - 400 Suwałki

   

  WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY

  TERMIN: 02.02.2021 r.

  siedziba komisji konkursowej: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

  adres: ul. Rajgrodzka 1, 16 - 300 Augustów

   

  WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY

  TERMIN: 04.02.2021 r.

  siedziba komisji konkursowej: Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie

  adres: ul. Suwalska 51, 16 - 404 Jeleniewo

   

 • 18.01.2021

  Moduł DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI został zmodyfikowany

 • Harmonogram dowożenia do szkoły i ze szkoły od 18 do 21 stycznia 2021 r. dla oddziału przedszkolnego i klas I-III

 • Informacja dla rodziców z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach

 • Życzenia noworoczne

  Niech nadchodzący Nowy Rok 2021 będzie czasem pokoju, serdeczności i międzyludzkiej życzliwości. Życzymy wszelkiej pomyślności, twórczego zapału w realizacji nowych planów i wyzwań, aby te przynosiły zadowolenie i satysfakcję.  

  Z najlepszymi życzeniami
  Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Jeleniewie 

 • Życzenia świąteczne

  Zdrowych, radosnych, pełnych dobrych nowin, ... 

  Świąt Bożego Narodzenia!

 • Zebranie Rady Pedagogicznej

  Najbliższe zebranie Rady Pedagogicznej (zdalne) odbędzie się w piątek 18 grudnia o godz. 14.35.

  Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

  Wszystkim życzę dużo zdrowia, do zobaczenia!

  Bożena Sobieszczańska 
  Dyrektor Szkoły 

 • HARMONOGRAM na najbliższy czas

  23-31 grudnia 2020 r. - zimowa przerwa świąteczna (zajęcia odbywają się do wtorku 22.12.2020 r. włącznie)

  4-17 stycznia 2021 r. - ferie zimowe

  7 lutego 2021 r. - zakończenie I semestru roku szkolnego 2020/2021

  8 lutego 2021 r. - początek II semestru

  TERMINARZ KLASYFIKACJI UCZNIÓW za I semestr roku szkolnego 2020/2021:

  1/ do 18 grudnia (piątek) - informacja nauczyciela do ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu, a wychowawcy - o zagrożeniu oceną nieodpowiednią lub naganną zachowania na koniec I semestru 

  2/ od 19 grudnia do 21 grudnia (poniedziałek) - pisemna informacja wychowawcy klasy do rodzica (poprzez e-dziennik) o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów oraz oceną nieodpowiednią lub naganną zachowania dziecka na koniec I semestru 

  3/ do 22 grudnia (wtorek) - pisemne potwierdzenie rodzica skierowane do wychowawcy (poprzez e-dziennik) o otrzymaniu informacji o zagrożeniach dziecka ocenami niedostatecznymi oraz oceną nieodpowiednią lub naganną zachowania na koniec I semestru 

  4/ do 21 stycznia (czwartek) - propozycja ocen z wszystkich przedmiotów oraz z zachowania na koniec I semestru (informacja do ucznia i rodzica) 

  5/ do 28 stycznia (czwartek) - wystawienie ocen z wszystkich przedmiotów oraz z zachowania na koniec I semestru (informacja do ucznia i rodzica) 

  6/ 05 lutego (piątek) godz. 14.35 - klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej


  Wszystkim życzę dużo zdrowia!


  Bożena Sobieszczańska 
  Dyrektor Szkoły 

 • Wielka koniunkcja Jowisza i Saturna 21.12.2020 r.

  Wielka koniunkcja Jowisza i Saturna 21.12.2020 r. (przesilenie zimowe) - pierwsza od 20 lat i największa od 1623 roku.

  Jowisz i Saturn pierwszy raz po prawie 400 latach znajdą się tak blisko siebie, że będziemy mogli to zobaczyć gołym okiem. Taka okazja obserwacji w naszym życiu już się nie zdarzy. 

  Warto więc od dziś zgłębiać wiedzę i obserwować nocą niebo.

  https://www.youtube.com/watch?v=wk6IJA5MZQM

  https://www.youtube.com/watch?v=HUvtXggAfY0

 • Konkurs plastyczny pn. "Znani i mniej znani ludzie Suwałk i Suwalszczyzny"

  Uczennica Marta Olszewska z klasy VIb (kategoria klas IV - VI) i uczennica Wiktoria Olszewska  z klasy VIIa (kategoria klas VII - VIII) zajęły I miejsca w VII Przeglądzie dziecięcej twórczości plastycznej 2020 pn. "Znani i mniej znani ludzie Suwałk i Suwalszczyzny" zorganizowanym przez Suwalski Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Gratulacje. Alicja Malinowska

  Poniżej prezentujemy pracę uczennicy kl. VIb Marty Olszewskiej, która wykonała portret prof. A. Strumiłły i uczennicy kl. VIIa Wiktorii Olszewskiej, która wykonała portret M. Konopnickiej:

 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "Forget-me-not"

  25 listopada 2020 r. 16 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego "Forget-me-not". Konkurs polegał na rozwiązywaniu zadań online w języku angielskim.

  Za osiągnięcie wyniku powyżej 86% uczeń otrzymywał dyplom z wyróżnieniem.

  Uczniowie wyróżnieni:

  1. Nikola Domel, klasa VI B

  2. Katarzyna Latańska, klasa VII B

  3. Magda Pojawa, klasa VII B

  4. Magdalena Wysocka, klasa VII A

  5. Julian Mikołaj Bobrowski, klasa VIII A

  Opiekun p. Anna Wasilewska i p. Marta Paciorkowska

 • ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  Kochane Dzieci i Uczniowie, Drodzy Rodzice!

  Jak wiecie, ferie zimowe w tym roku szkolnym będą trwały od 4 do 17 stycznia. Do Świąt Bożego Narodzenia zostało niewiele czasu. Pogoda też staje się coraz bardziej mroźna i przyczynia się do częstszych infekcji dróg oddechowych.

  Wznowienie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole (taekwodno, taniec, gra w piłkę nożną i siatkową i inne) planujemy w okresie ferii zimowych. 

  A tymczasem, w oczekiwaniu na pozalekcyjne zajęcia sportowe organizowane w szkole, hartujcie swoje młode ciała i umysły poprzez ruch na świeżym powietrzu na własnych podwórkach, w parku, lasach itp.

  Życzymy dużo zdrowia i niezwykłego hartu ducha!

 • KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS 8

  Konsultacje_kl._8_-_02.12.2020-22.12.2020.docx

  Oswiadczenie__-_konsultacje_8.docx

  Drodzy Ósmoklasiści i Rodzice!

  Od jutra, tj. 02.12.2020 r. do dnia 22.12.2020 r. uczniowie klas ósmych będą mogli uczestniczyć w naszej szkole w konsultacjach z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z j. polskiego, matematyki, języka angielskiego i j. rosyjskiego (przedmioty objęte egzaminem ósmoklasisty).

  Na konsultacje mogą przyjść wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych, tj. gorączki, kaszlu, kataru itp. Ponadto należy mieć zabezpieczony nos i usta maseczką oraz pamiętać o zdezynfekowaniu rąk przy wejściu do budynku szkolnego.

  Zapisy na konsultacje w sekretariacie szkoły, u wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 • ZADAJ PYTANIE SPECJALIŚCIE

  DRODZY NAUCZYCIELE I RODZICE

       Znajdujemy się w wyjątkowej, trudnej sytuacji, nie czujemy się bezpiecznie. Wszyscy - uczniowie, rodzice, nauczyciele - mamy różne obawy, towarzyszą nam różne emocje. Emocje wpływają na procesy poznawcze, dlatego możemy czuć się bardziej zagubieni, czy przygnębieni oraz potrzebować dodatkowego wsparcia i pomocy.

  Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, nauczycieli i uczniów Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Suwałkach proponuje wsparcie pod nazwą „Zadaj pytanie specjaliście”.

  W załączeniu przedstawiamy pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach wraz z adresami email i obszarami działalności.

  Serdecznie zachęcamy do nawiązania kontaktu z wybranym specjalistą w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu Państwa problemu. Pracownik poradni ustali z Państwem formę kontaktu (rozmowa telefoniczna, kontakt on-line, spotkanie w poradni).

  Zapraszamy do skorzystania z tej propozycji.

  adresy_mailowe.doc

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć