MENU:

Statut Szkoły Program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020 Stypendia motywacyjne Plan opracowywania analizy wyników Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego Opiekunowie sal dydaktycznych Wychowawcy klas Harmonogram dowożenia Grafik dyżurów nauczycieli Dni wolne od zajęć - 2020/2021 Świetlica szkolna Wyniki ewaluacji zewnętrznej Szkoła Podstawowa - 2016/2017 Wyniki ewaluacji zewnętrznej Gimnazjum - 2011/2012 Szkolny program profilaktyki - archiwalny Program wychowawczo-profilaktyczny 2020-2021 Program profilaktyczno-wychowawczy 2015-2018 - archiwalny

Dokumenty szkolne

Świetlica szkolna

Grafik_dyzurow_nauczycieli_w_swietlicy_szkolnej_od14.09.2020.docx

________________________________________________________________________________________________________

Poniżej zamieszczamy harmonogram sal lekcyjnych w których realizowane są zajęcia opieki świetlicowej od dnia 2 września

Harmonogram_sal_swietlicy_szkolnej.docx

Zamieszczamy również grafik pracy nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie w poszczególnych grupach opieki świetlicowej

Grafik_dyzurow_nauczycieli_w_swietlicy_szkolnej_od_03.02.2020_-_I.docx

 

                                                            Harmonogramy obowiązują od dnia 2 września 2019 r.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć