MENU:

Statut Szkoły Program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020 Stypendia motywacyjne Plan opracowywania analizy wyników Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego Opiekunowie sal dydaktycznych Wychowawcy klas Harmonogram dowożenia Grafik dyżurów nauczycieli Harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć 2021/2022 Świetlica szkolna Wyniki ewaluacji zewnętrznej Szkoła Podstawowa - 2016/2017 Wyniki ewaluacji zewnętrznej Gimnazjum - 2011/2012 Szkolny program profilaktyki - archiwalny Program wychowawczo-profilaktyczny 2021-2022 Program profilaktyczno-wychowawczy 2015-2018 - archiwalny

Dokumenty szkolne

Wyniki ewaluacji zewnętrznej Szkoła Podstawowa - 2016/2017

Raport_z_ewaluacji_zewnetrznej.pdf

Ewaluacja zewnętrzna jest elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało konkretne wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, po organizację pracy (ich pełna lista dostępna jest na stronie www.npseo.pl).

      Ewaluacja zewnętrzna w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” odbyła się w okresie 27 marca 2017 r. - 7 kwietnia 2017 r. w zakresie wymagań:
1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne,
2. Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

     Ewaluację przeprowadził zespół wizytatorów ds. ewaluacji z Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach, który przez kilka dni przyglądał się naszej placówce. Wizytatorzy starali się uzyskać pełny obraz funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie w zakresie wyżej wymienionych wymagań. Przeprowadzili rozmowy z dyrektorem, nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi szkoły, uczniami i rodzicami, partnerami szkoły i organem prowadzącym szkołę (przedstawicielami instytucji i organizacji, z którymi szkoła na co dzień współpracuje). Chcieliśmy wspólnie zastanowić się nad tym jak układa się nasza współpraca, jak widziana jest nasza szkoła w środowisku i co możemy robić lepiej lub inaczej.

     Wstępne wyniki ewaluacji zewnętrznej zostały zaprezentowane Radzie Pedagogicznej dnia 12 kwietnia 2017 r.

     W chwili obecnej oczekujemy na Raport. Uzyskane wyniki pomogą nam wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

 

                                                                                                                                           Opracowała:

                                                                                                                                  Bożena Sobieszczańska
                                                                                                                     p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Jeleniewie

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć