MENU:

Statut Szkoły Program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020 Stypendia motywacyjne Plan opracowywania analizy wyników Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego Opiekunowie sal dydaktycznych Wychowawcy klas Harmonogram dowożenia Grafik dyżurów nauczycieli Harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć 2021/2022 Świetlica szkolna Wyniki ewaluacji zewnętrznej Szkoła Podstawowa - 2016/2017 Wyniki ewaluacji zewnętrznej Gimnazjum - 2011/2012 Szkolny program profilaktyki - archiwalny Program wychowawczo-profilaktyczny 2021-2022 Program profilaktyczno-wychowawczy 2015-2018 - archiwalny

Dokumenty szkolne

Opiekunowie sal dydaktycznych

 

Opiekunowie sal dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

 

L. p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Numer

sali dydaktycznej

1.

Justyna Walendzik

1

2.

Anna Urynowicz

2

3.

Elżbieta Jurewicz

3

4.

Monika Okrągły

4

5.

Zdzisław Borowski

5

6.

Zdzisław Borowski

6 – sala gimnastyczna

7 – hala sportowa

7.

Artur Apalko (w zastępstwie Tomasz Dębkowski)

8.

Agnieszka Hołubowicz

8

9.

Anna Wasilewska

9

10.

Teresa Bożena Borkowska

18

11.

Brygida Konikowska

11

12.

Marta Paciorkowska

12

13.

Alicja Malinowska

Janina Cherubin

13

(świetlica)

14.

Janina Cherubin

14 a

15. Anna Patrycja Jabłońska 14 b

16.

Tomasz Sawicki

16

17.

Lucyna Jasionowska

10

18.

Agnieszka Jasielon

17

19. Aldona Falecka 19

20.

Olga Kłoczko

20
(jadalnia)

21. Brygida Konikowska

15

(gabinet logopedy)

22.

Jolanta Brzostowska

Elwira Konik

Anna Wizgo

gabinet nauczycieli specjalistów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć