MENU:

Statut Szkoły Program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020 Stypendia motywacyjne Plan opracowywania analizy wyników Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego Opiekunowie sal dydaktycznych Wychowawcy klas Harmonogram dowożenia Grafik dyżurów nauczycieli Harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć 2021/2022 Świetlica szkolna Wyniki ewaluacji zewnętrznej Szkoła Podstawowa - 2016/2017 Wyniki ewaluacji zewnętrznej Gimnazjum - 2011/2012 Szkolny program profilaktyki - archiwalny Program wychowawczo-profilaktyczny 2021-2022 Program profilaktyczno-wychowawczy 2015-2018 - archiwalny

Dokumenty szkolne

Harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć 2021/2022

Kalendarz_roku_szkolnego_2021-2022.pdf

Harmonogram_dodatkowych_dni_wolnych_od_zajec_2021-2022.pdf

 

 

HARMONOGRAM DODATKOWYCH DNI WOLNYCH

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

w roku szkolnym 2021/2022

w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie

 

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603, ze zm.)

 

 

Termin

Przyczyna

15 października 2021 r.

(piątek)

 

 

potrzeby społeczności

lokalnej

12 listopada 2021 r.

(piątek)

7 stycznia 2022 r.

(piątek)

2 maja 2022 r.

(poniedziałek)

24, 25, 26 maja 2022 r.

(wtorek, środa, czwartek)

egzamin ósmoklasisty

17 czerwca 2022 r.

(piątek)

potrzeby społeczności

lokalnej

 

_________________________________________________________________________________________________________

Kalendarz_roku_szkolnego_2020-2021.pdf

Harmonogram_dodatkowych_dni_wolnych_od_zajec_2020-2021.pdf

_______________________________________________________________________________________________________


Kalendarz_roku_szkolnego_2019_2020.pdf
 

Harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów klas I-VIII:

1/ 14 października 2019 r. (poniedziałek) - potrzeby społeczności lokalnej,

2/ 21, 22 i 23 kwietnia 2020 r. (wtorek, środa, czwartek) - egzamin ósmoklasisty,

3/ 24 kwietnia 2020 r. (piątek) - potrzeby społeczności lokalnej,

4/ 12 czerwca 2020 r. (piątek) - potrzeby społeczności lokalnej,

5/ terminy 2 pozostałych dni zostaną ustalone w miarę zaistniałych potrzeb (potrzeby społeczności lokalnej, w tym rekolekcje adwentowe i wielkopostne w przypadku organizacji w dni nauki szkolnej).
 

Dni wolne od zajęć dla dzieci z oddziałów przedszkolnych: grupa 4-5-latków i grupa 6-latków w roku szkolnym 2019/2020:

Dni_wolne_od_zajec_dla_dzieci_z_oddzialow_przedszkolnych_-_2019-2020.docx

 

Harmonogram_dni_wolnych_od_zajec_2019-2020(1).docx

___________________________________________________________________________________________________________

kalendarz-szkolny.pdf

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w br. szkolnym dniem ustawowo wolnym od zajęć dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-VIII i III gimnazjum będzie również 12 listopada 2018 r. (poniedziałek).

Harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów klas I-VIII i III gimnazjum:

1/ 2 listopada 2018 r. (piątek) - potrzeby społeczności lokalnej,

2/ 10, 11 i 12 kwietnia 2019 r. (środa, czwartek, piątek) - egzamin gimnazjalny,

3/ 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) - egzamin ósmoklasisty,

4/ 2 maja 2019 r. (czwartek) - potrzeby społeczności lokalnej.


Dni wolne od zajęć dla dzieci z oddziałów przedszkolnych: grupa 4-5-latków i grupa 6-latków w roku szkolnym 2018/2019:

1/ 2 listopada 2018 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalony w szkole na rok szkolny 2018/2019,

2/ 22 - 31 grudnia 2018 r. - zimowa przerwa świąteczna,

3/ 21 - 25 stycznia 2019 r. - pierwszy tydzień ferii zimowych,

4/ 18 - 23 kwietnia 2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna,

5/ 2 maja 2019 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalony w szkole na rok szkolny 2018/2019,

6/ 1 - 31 sierpnia 2019 r. - drugi miesiąc ferii letnich,

7/ W przypadku udziału nauczycieli wychowania przedszkolnego w pracach zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego 10, 11 i 12 kwietnia 2019 r. oraz egzaminu ósmoklasisty 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. niektóre spośród w/w dni mogą być również dla dzieci z oddziałów przedszkolnych dniami wolnymi od zajęć (ustalenia w marcu 2019 r.).

__________________________________________________________________________________________________________

W roku szkolnym 2017/2018 dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych był również 22 grudnia 2017 r. (piątek), po odpracowaniu w sobotę 16.12.2017 r. W dniu tym odbyły się uroczyste obchody pierwszej rocznicy nadania naszej szkole imienia i sztandaru.

HARMONOGRAM_DODATKOWYCH_DNI_WOLNYCH_2017-2018.docx

__________________________________________________________________________________________________________

Harmonogram_dodatkowych_dni_wolnych_od_zajęć_2016/2017.docx

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć