MENU:

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Informacja o zapotrzebowaniu na poszczególne zawody Licea ogólnokształcące Szkoły techniczne, branżowe, zespoły szkół Ile punktów uzyskam w procesie rekrutacji?

Rekrutacja do szkół 2021/2022

Licea ogólnokształcące

                       III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

IM . ALFREDA LITYŃSKIEGO W SUWAŁKACH

 

Profile klas w roku szkolnym 2021/2022:

A POLITECHNICZNA -  z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, fizyki i informatyki (języki obce: j.angielski, j.niemiecki)

Edukacja w klasie o tym profilu ma na celu rozszerzenie wiedzy z kierunkowych przedmiotów, czyli matematyki, fizyki i informatyki. Uczniom zainteresowanym rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych zaproponujemy udział w Lokalnej Akademii Sieciowej firmy Cisco, w ramach której będą mogli przystąpić do kursu obejmującego podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych oraz NGD Linux Essentials. Kurs przygotowuje do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CompTIA A+ oraz LPI Linux Essentials Professional Development Certificate. 

Absolwenci tej klasy studiują najczęściej na kierunkach: informatyka, budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, matematyka stosowana, automatyka i robotyka, biotechnologia, mechatronika, gospodarka przestrzenna, architektura.

 

B MEDYCZNA - z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemii oraz matematyki (języki obce: j.angielski, j.niemiecki)

Ucząc się w klasie o tym profilu uczeń nie tylko poszerzy wiedzę teoretyczną z kierunkowych przedmiotów, ale również nabędzie umiejętności praktyczne uczestnicząc w zajęciach terenowych w Ośrodku Edukacji Środowiskowej WPN, w zajęciach w Laboratorium Symulacji Medycznych. Ciekawą formą poszerzania wiedzy ekologicznej jest angażowanie uczniów w organizację seminariów naukowych.

Jak co roku, zainteresowani uczniowie, będą przygotowywani do konkursów i olimpiad przedmiotowych: Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Podlaskiego Konkursu Chemicznego czy konkursu „Wygraj indeks” organizowanego przez Politechnikę Gdańską. 
Absolwenci klasy B mogą studiować medycynę, farmację, biotechnologię, pilęgniarstwo, fizjoterapię, analitykę medyczną, dietetykę.

 

 C LINGWISTYCZNA - DWUJĘZYCZNA - z rozszerzonym zakresem nauczania języka angielskiego, języka polskiego i geografii (języki obce: j.angielski, j.hiszpański)

Nowość! Klasa dwujęzyczna. Niektóre zajęcia edukacyjne będą prowadzone w języku angielskim.

Przedmioty kierunkowe prowadzone będą metodą CLIL - nauczanie bilingwalne. W ramach klasy lingwistycznej uczniowie mogą uczestniczyć w projektach międzynarodowych o charakterze kulturoznawczo-językowym oraz w regionalno-kulturowych projektach edukacyjnych we współpracy z Muzeum Wigier, Wigierskim Parkiem Narodowym oraz parkami narodowymi w Europie. Korzyścią nauki w klasie lingwistycznej jest rzetelne przygotowanie się do matury z języka angielskiego na poziomie dla klas dwujęzycznych co ułatwi studiowanie na uczelniach wyższych na terenie całej UE.

Naturalną kontynuacją kształcenia po profilu lingwistycznym będzie filologia angielska, lingwistyka stosowana, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka czy kulturoznawstwo.

 

D HUMANISTYCZNA - z rozszerzonym zakresem nauczania historii, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie (języki obce: j.angielski, j.francuski)

Nauka w tej klasie jest przygotowaniem do świadomego odbioru różnych form artystycznego wyrazu (sztuki, literatury, mediów) oraz inspiracją do podejmowania własnych prób twórczych i realizacji autorskich projektów. Uczeń zdobędzie dodatkową wiedzę na temat dzieł kultury i procesu twórczego w ramach dodatkowych zajęć obejmujących obszary tematyczne od elementów wiedzy o filmie i teatrze, przez historię sztuki, po podstawy dziennikarstwa i medioznawstwa. Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Muzeum Okręgowego w Suwałkach i Archiwum Państwowego w Suwałkach wspomagają seminaria naukowe wykładami i materiałami archiwalnymi. Program klasy przygotowuje do kontynuowania nauki na studiach: prawniczych, filologicznych, historycznych, dziennikarskich i politologiczno-społecznych. Absolwenci tej klasy mogą kontynuować kształcenie humanistyczne m.in. na kierunkach: prawo, polonistyka, dziennikarstwo, psychologia, nauki polityczne, kulturoznawstwo.

 

E MENADŻERSKA - z rozszerzonym zakresem nauczania geografii, matematyki i języka angielskiego (języki obce: j.angielski, j.rosyjski)

Celem tak określonego profilu nauczania jest kształcenie młodzieży kreatywnej, otwartej na świat i potrafiącej radzić sobie z wyzwaniami współczesnych procesów globalizacji. Osiągnięcie tych celów umożliwią, obok realizacji rozszerzonej podstawy programowej, wyjazdy terenowe w góry, jednodniowe zajęcia w okolicach Suwałk, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, wycieczki jednodniowe oraz międzynarodowa wymiana młodzieży. Zainteresowanym uczniom zaproponujemy udział w Olimpiadzie Geograficznej.

Po ukończeniu tego profilu uczniowie mogą wybrać takie kierunki studiów jak: ekonomia, prawo, turystyka, geologia, ekologia, geografia, archeologia, bezpieczeństwo narodowe, biofizyka, inżynieria środowiska, stosunki międzynarodowe czy dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

_________________________________________________________________________________________________________

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć