MENU:

Projekt "Akademia Mistrzów Pływania - edycja 2019" Projekt "Akademia mistrzów pływania 2017" Program dla szkół 2019/2020 Projekt "Akademia mistrzów narciarstwa zjazdowego 2019" Projekt "Akademia mistrzów narciarstwa zjazdowego 2018" Projekt "Akademia mistrzów narciarstwa zjazdowego 2017" Światowy Dzień Zdrowia 2017 Światowy Dzień Zdrowia 2016 Trzymaj Formę 2018/2019 - informacje o programie, harmonogram realizacji programu Trzymaj Formę - informacje dla uczniów i rodziców Światowy Dzień Rzucania Palenia 2018 Światowy Dzień Aids Profilaktyka - odporność na antybiotyki Aktywnie w przyszłość - pilotaż edukacyjny Z pasją przez życie Nauka przez zabawę Oddział Przedszkolny Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną Projekt "Czytam z klasą - lekturki spod chmurki"

Projekty i programy

Aktywnie w przyszłość - pilotaż edukacyjny

Od 01.02.2010r. nasza szkoła uczestniczy w partnerskim projekcie Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR”, Gminy Jeleniewo i Fundacji PROMETEUSZ w Suwałkach p.n. „Aktywnie w przyszłość – pilotaż edukacyjny”.  Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

W projekcie dla uczennic i uczniów od 15.02. rozpoczną się pozalekcyjne zajęcia edukacyjne trwające przez 12 kolejnych tygodni. Dwugodzinne zajęcia podzielone zostaną, zgodnie z przeprowadzonymi wcześniej ankietami, na 4 rodzaje zajęć (taneczne, multimedialna nauka języka angielskiego, artystyczno-plastyczne, komputerowe) po 2 grupy dwunastoosobowe. W ośmiu grupach powstanie 96 miejsc zajęciowych. Dodatkowo zaplanowaliśmy dowóz 1 ciepłego posiłku przed zajęciami, aby uczestniczki/uczestnicy mieli energię na zajęciach oraz odwożenie dzieci po zajęciach do domów.

W każdej klasie całego Zespołu Szkół w Jeleniewie odbędą się spotkania profilaktyczno-edukacyjne z psychologiem i funkcjonariuszem policji.

Dla klas V-VI SP i I-III GIMN oraz dla ich rodziców i nauczycieli odbędą się spotkania z programem wychowawczo-profilaktycznym NOE (max.4h), prowadzone przez 4-osobowy zespół na temat uzależnień.

W klasach 0-2 będzie prowadzony program wychowawczo-edukacyjny „Metoda Dobrego Startu”, biorący pod uwagę specjalne potrzeby edukacyjne, możliwości i ograniczenia dzieci, doskonalący integrację percepcyjno-motoryczną i kompetencje językowe ułatwiające naukę czytania i pisania wszystkim dziewczynkom i chłopcom.

Projekt zakończy się 30.06.2010r., a w tym czasie odbędą się 2 wernisaże prac wykonanych na zajęciach, prezentacja 2 układów tanecznych na terenie szkoły oraz powstanie 12 prezentacji komputerowych na dowolny temat.

Serdecznie zapraszamy rodziców do wyrażenia zgody na udział córki/syna w zajęciach i wspierania swojego dziecka / podopiecznego w jego aktywnościach.

Z dniem 30.06.2010r. nasza szkoła zakończyła realizację partnerskiego projektu Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR”, Gminy Jeleniewo i Fundacji PROMETEUSZ w Suwałkach p.n. „Aktywnie w przyszłość – pilotaż edukacyjny”. 

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

W projekcie wzięła udział cała społeczność szkolna tj. uczennic i uczniów oraz ich rodzice i nauczyciele.

W okresie 1.02.-30.06.2010r. odbyły się:

1. 3 wernisaże prac wykonanych na zajęciach artystyczno-plastycznych.

2. 12 prezentacji komputerowych.

3. 4 prezentacje 2 układów tanecznych na terenie szkoły w ramach uświetniania życia szkoły.

4. 1 prezentacja teatralna w języku angielskim.

W pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych trwających średnio 16h tygodniowo przez 12 tygodni  96miejsc zajęło-….(…uczennic), którzy otrzymywali ciepły posiłek przed każdymi zajęciami.

W 18 spotkaniach profilaktyczno-edukacyjnych z psychologiem udział wzięło ogółem 320 uczniów (w tym 140 uczennic). W Programie wychowawczo-profilaktycznym NOE uczestniczyło - 213 uczniów (w tym 100 uczennic) oraz matek i ojców, natomiast liczba odbiorców 10-godzinnego Programu wychowawczo-edukacyjnego „Metoda Dobrego Startu” wyniosła 100 uczniów (w tym 46 uczennic).

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć