MENU:

Projekt "Akademia Mistrzów Pływania - edycja 2019" Projekt "Akademia mistrzów pływania 2017" Program dla szkół 2019/2020 Projekt "Akademia mistrzów narciarstwa zjazdowego 2019" Projekt "Akademia mistrzów narciarstwa zjazdowego 2018" Projekt "Akademia mistrzów narciarstwa zjazdowego 2017" Światowy Dzień Zdrowia 2017 Światowy Dzień Zdrowia 2016 Trzymaj Formę 2018/2019 - informacje o programie, harmonogram realizacji programu Trzymaj Formę - informacje dla uczniów i rodziców Światowy Dzień Rzucania Palenia 2018 Światowy Dzień Aids Profilaktyka - odporność na antybiotyki Aktywnie w przyszłość - pilotaż edukacyjny Z pasją przez życie Nauka przez zabawę Oddział Przedszkolny Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną Projekt "Czytam z klasą - lekturki spod chmurki"

Projekty i programy

Nauka przez zabawę

                                                 

 

            Od 7 lutego 2012 r. Zespół Szkół w Jeleniewie Szkoła Podstawowa  uczestniczy w projekcie „Nauka przez zabawę”.

            Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

             W projekcie dla 29 uczniów i uczennic z klas  I-III  od 7 marca 2012 r. rozpoczęły się pozalekcyjne zajęcia edukacyjne. Są to:

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych–
  są to zajęcia artystyczno-muzyczne,
 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

Zajęcia z uczniami prowadzą dwie nauczycielki. Każdy uczeń zakwalifikowany do udziału będzie uczestniczył w 30 godzinach zajęć.

            W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 30.423,90 zł. Realizacja projektu zakończy się 21.12.2012 r.


 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć