MENU:

Projekt "Akademia Mistrzów Pływania - edycja 2019" Projekt "Akademia mistrzów pływania 2017" Program dla szkół 2019/2020 Projekt "Akademia mistrzów narciarstwa zjazdowego 2019" Projekt "Akademia mistrzów narciarstwa zjazdowego 2018" Projekt "Akademia mistrzów narciarstwa zjazdowego 2017" Światowy Dzień Zdrowia 2017 Światowy Dzień Zdrowia 2016 Trzymaj Formę 2018/2019 - informacje o programie, harmonogram realizacji programu Trzymaj Formę - informacje dla uczniów i rodziców Światowy Dzień Rzucania Palenia 2018 Światowy Dzień Aids Profilaktyka - odporność na antybiotyki Aktywnie w przyszłość - pilotaż edukacyjny Z pasją przez życie Nauka przez zabawę Oddział Przedszkolny Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną Projekt "Czytam z klasą - lekturki spod chmurki"

Projekty i programy

Trzymaj Formę 2018/2019 - informacje o programie, harmonogram realizacji programu

 

 

 

Zadania

 

Formy realizacji

 

Termin

Osoby odpowiedzialne za realizację

1.

Wprowadzenie programu edukacyjnego: „Trzymaj Formę”

dla klas IV – VIII SP i oddziałów gimnazjalnych w Jeleniewie.

- powiadomienie uczniów i rodziców o kontynuacji kolejnej edycji programu edukacyjnego „Trzymaj formę”

- wytypowanie nauczycieli do realizacji programu

- opracowanie harmonogramu realizacji programu

- przydział zadań nauczycielom biorącymi udział

w realizacji projektu

- ustalenie terminów spotkań oraz sposobu ewaluacji

 

X 2018r.

 

koordynator programu

 

nauczyciele

i wychowawcy realizujący program

2.

Edukacja rodziców.

- zamieszczenie informacji o programie

na szkolnej stronie internetowej

- udostępnianie artykułów o tematyce prozdrowotnej dotyczącej zdrowego stylu życia,

a także stosowania właściwych metod leczenia na stronie internetowej szkoły

-  przedstawienie założeń programu „Trzymaj formę” rodzicom uczniów

- zapoznanie z harmonogramem realizacji programu

- wręczenie rodzicom broszur informacyjnych dotyczących dbania o prawidłowe żywienie oraz aktywność fizyczną ich dzieci

- zachęcanie do korzystania z informacji zamieszczonych na stronie internetowej www.trzymajforme.pl

 

X – V 2018/2019r.

 

zespół nauczycieli realizujących program

 

wychowawcy poszczególnych klas

 

3.

Edukacja uczniów.

- prowadzenie lekcji w oparciu o uzyskane materiały edukacyjne:

 • promowanie aktywności ruchowej
 • propagowanie zasad zdrowego odżywiania
 • zapoznanie z pojęciem i zasadami zbilansowanej diety
 • zapoznanie z rolą podstawowych składników odżywczych
 • talerz zdrowia – bloki produktów pokrywających dzienne zapotrzebowanie organizmu na wszystkie niezbędne składniki
 • rozkład posiłków w ciągu dnia oraz procentowe dobowe zapotrzebowanie

             na energię

 • obliczanie BMI
 • zapoznawanie ze skutkami nieprawidłowej diety, np. otyłością, nadwagą, anoreksją, bulimią
 • prawa konsumenta
 • znakowanie produktów spożywczych
 • zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu
 • profilaktyka zagrożeń zdrowotnych związanych z zażywaniem używek, zaniedbaniami w przestrzeganiu zasad higieny oraz stosowaniem niewłaściwych metod leczenia
 • znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia
 • testy wydolności fizycznej
 • testy sprawności fizycznej
 • pożądana aktywność fizyczna dzieci

             i młodzieży

I i II semestr roku szkolnego

wychowawcy

klas

 

nauczyciele:

przyrody,

biologii,

techniki,

wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, języka polskiego, języka angielskiego

 

opiekunowie świetlicy szkolnej SP i G

4.

Rozbudzanie zainteresowania aktywnością fizyczną.

- grą w piłkę nożną, piłkę siatkową, tenisa stołowego, koszykówkę, unihokej

- przeprowadzanie ćwiczeń gimnastycznych, zawodów sportowych podczas zajęć wychowania fizycznego

- organizowanie wyjazdów: na basen, na narty,

na lodowisko, na zawody sportowe 

- organizowanie zajęć sportowych podczas ferii zimowych

- organizacja rajdów rowerowych

- organizacja turniejów sportowych

- organizacja obchodów Dnia Sportu

 

cały rok szkolny

 

nauczyciele

wychowania fizycznego

 

Dyrektor szkoły

5.

Prowadzenie lekcji promujących zdrowy styl życia.

- lekcje wychowawcze:

pogadanki, dyskusje, wykłady, referaty na temat:

- „Żywienie młodzieży”,

- „Zaburzenia stanu odżywiania”,

- „Alternatywne sposoby żywienia”,

- „Odporność na antybiotyki – leczenie antybiotykami - korzyści i zagrożenia”,

- „Alkohol, papierosy, dopalacze, narkotyki – zachowania zagrażające zdrowiu i życiu”,

- „Profilaktyka grypy sezonowej oraz grypy AH1N1”,

- „Profilaktyka chorób stomatologicznych”

- lekcje wychowania fizycznego:

ćwiczenia praktyczne, omawianie przykładów ćwiczeń fizycznych, prawidłowa postawa ciała, systematyczne hartowanie się

- lekcje techniki:

warsztaty zdrowej kuchni (przygotowywanie zdrowych potraw z warzyw i owoców), higiena i kultura przygotowywania i spożywania posiłków

- muzyka:

nauka piosenek związanych z tematyką prowadzenia zdrowego stylu życia

- plastyka, sztuka:

wykonywanie dowolną techniką prac na temat: „Co chroni przed chorobą?” - zorganizowanie wystawy prac

- lekcje przyrody, biologii: budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka, czynniki sprzyjające i zagrażające zdrowiu

- język polski, język rosyjski, język angielski:

redagowanie przepisów kulinarnych, jadłospisów, publikacja ciekawszych propozycji na łamach gazetki szkolnej

 

rok szkolny

 

wychowawcy klas

 

pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

wychowania fizycznego

 

nauczyciele techniki

opiekunowie świetlicy

 

nauczyciele muzyki

 

 

nauczyciele

plastyki, sztuki

 

nauczyciele przyrody i biologii

 

nauczyciele języka polskiego oraz języków obcych

6.

Zorganizowanie spotkań z pielęgniarką.

 

- „Jak ułożyć swój jadłospis?” - pogadanka

- „Jak zapobiegać chorobom?” - pogadanka

- „Antybiotyki – czym są, jak należy je stosować?” (pogadanka) 

- fluoryzacja zębów (uczniowie SP)

II semestr roku szkolnego

 

rok szkolny

Dyrektor szkoły

pielęgniarka

wychowawcy lub opiekunowie klas

7.

Działania eliminujące uzależnienia.

- edukacja uczniów podczas lekcji przyrody, biologii, wychowania do życia w rodzinie oraz godzin wychowawczych

- uczymy się mówić: „nie” - realizowanie własnej strategii nieulegania nałogom w ramach szkolnego programu profilaktyki – spotkania z pedagogiem

i psychologiem szkolnym

 

rok szkolny

 

II semestr roku szkolnego

wychowawcy klas

nauczyciele poszczególnych przedmiotów nauczania

pedagog

i psycholog szkolny

8.

Prowadzenie gazetek klasowych.

-  wykonywanie gazetek ściennych związanych

z tematyką zdrowego odżywiania się oraz tematyką dotyczącą propagowania aktywności fizycznej w pracowniach lekcyjnych

II semestr roku szkolnego

 

uczniowie oraz wychowawcy klas

 

9.

Akcje promujące zdrowy

styl życia.

- ekspozycja prac wykonanych przez uczniów

- zorganizowanie szkolnego happeningu promującego zdrową dietę

- organizacja kolejnej edycji biegu przełajowego pod hasłem „Pokonaj Szurpiły”

- „Słodkie i smaczne może być też zdrowe!” – przygotowywanie zdrowych soków, galaretek i deserów owocowo – warzywnych – udział w akcjach szkolnego koła wolontariatu

cały

rok szkolny

koordynator programu,

wychowawcy

nauczyciele

10.

Szkoła bez słodyczy

- uświadamianie uczniom zagrożeń zdrowotnych związanych ze spożywaniem dużych ilości cukrów prostych

- zachęcanie uczniów do spożywania owoców

i warzyw

- degustacja zdrowej żywności

- propagowanie przygotowywania w domu i przynoszenia do szkoły zdrowego drugiego śniadania

- zachęcanie do kupowania zdrowej żywności oraz napojów, które nie zawierają cukru, substancji chemicznych oraz konserwantów

- zachęcanie do ograniczenia spożywania słodyczy w domu

 

rok szkolny

 

wychowawcy,

nauczyciele przyrody, biologii, techniki, wychowania do życia w rodzinie

 

11.

Promocja zdrowia

- profilaktyka zagrożeń zdrowotnych wynikających z nieprawidłowego stosowania antybiotyków (zamieszczenie na stronie internetowej szkoły artykułu dotyczącego odporności antybiotykowej)

- profilaktyka zagrożeń zdrowotnych wynikających z nieprawidłowego żywienia oraz małej aktywności ruchowej

- profilaktyka próchnicy i chorób przyzębia

- profilaktyka grypy sezonowej i grypy AH1N1

- profilaktyka zagrożeń zdrowotnych związanych

z piciem alkoholu, przyjmowaniem narkotyków oraz dopalaczy,

- profilaktyka zagrożeń zdrowotnych związanych

z czynnym i biernym paleniem tytoniu

- podjęcie działań związanych z promocją zdrowej żywności (motywowanie uczniów do regularnego spożywania warzyw i owoców)

- happening promujący zdrowy sposób życia

 

rok szkolny

 

wychowawcy klas

nauczyciele przyrody i biologii

 

nauczyciele biorący udział w realizacji programu

 

pedagog i psycholog szkolny

 

 

Dyrektor szkoły

 

koordynator programu, wychowawcy

 

12.

Podsumowanie realizacji programu.

- sprawozdanie z realizacji programu

- opracowanie wniosków z realizacji programu

- przedstawienie wniosków Radzie Pedagogicznej

- zamieszczenie informacji na temat realizacji programu na stronie internetowej szkoły

 

VI - VIII 2019r.

 

koordynator programu

 

 

Harmonogram opracowała:

Monika Okrągły

koordynator programu

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć