MENU:

Teresa Borkowska

 

 

22.06.2020r. - klasa VB i 25.06.20202r. - klasa VA

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Zapraszam na  ostatnią katechezę przed wakacjami.

Proszę o lekturę katechezy nr 50 - po prostu przeczytaj.

A potem kliknij tutaj i popatrz, posłuchaj, zatrzymaj się...

https://view.genial.ly/5ef14297fcb7ef0d6b73d98f/video-presentation-wakacje-2020

Zostań z Bogiem!

 

15.06.2020r. - klasa VB i 24.06.2020r. - klasaVA

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dzisiaj zapraszam na kolejną katechezę, ale tym razem będzie lektura katechezy nr 45 z podręcznika - tylko 2 strony, ale za to jakie .... ciekawe!

Proszę zapiszcie też temat i datę do zeszytu.

Życzę cierpliwości. Szczęść Boże!

 

08.06.2020r. - klasa VB i 10.06.2020r.- klasa VA

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dzisiaj zapraszam na katechezę o uzdrowieniu:

https://view.genial.ly/5ed93d95e2f52d0da225b8d3/guide-jezus-wobec-cierpiacych?fbclid=IwAR2yqqSAlRTNPVuQtg_6-PrktK9U0_Hrba5weUfdz-nXxPw0Rfy07anG8Zk

Proszę, zapisz temat do zeszytu i notatkę, którą wskazano w tej prezentacji.

Życzę dobrego popołudnia, no i oczywiście cierpliwości.

Przypominam o zaległych pracach i zdjęciach z prac.

I jeszcze jedno: 11.06.2020r. -   Uroczystość Najświetszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli Boże Ciało. Idziemy w procesji z Panem Jezusem. Zapraszam, ja pójdę...a Ty?

Zostańcie z Bogiem!

 

 

04.06.2020r - klasaVB i 05.06.2020r. - klasa VA

 

Witam bardzo serdecznie w ten piękny czerwcowy dzień.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Zapraszam na katechezę tutaj:

https://view.genial.ly/5ea05ef0cdb1990d9531af79/interactive-image-zyc-w-swietle-ewangelii?fbclid=IwAR1VOwTRynoXMRFx7vGWlahpiSkQxH_HE25LxHBl1pC5fJvs_hun6n3Mqh8

Życzę cierpliwości. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.

 

 

01.06.2020r - Vb  i  03.06.2020r. -Va

Witam bardzo serdecznie w ten piękny czerwcowy dzień.

.Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Zapraszam na krótką katechezę tutaj:

https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585450?fbclid=IwAR3ybK5OSPDeRVSDXR-dOYGDJlfGF95TT1H1W-ufxsL-EdpFcytMvj3bVSc 

a potem zaproście kogoś z dorosłych do wspólnej zabawy lub na herbatkę lub sok albo obejrzeć album ze zdjęciami rodzinnymi.

Do spotkania następnego. Zostańcie z Bogiem!

 

28.05.2020r. - klasa Vb i 29.05.2020r.- klasa Va

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Witam wszystkich w majowy poranek.

Dzisiaj poznamy Jezusowe RADY na szczęście w życiu, ponadczasowe wskazówki na drodze do świętości:

https://www.ekreda.pl/embed/4514385404887040?fbclid=IwAR2MlEckX5syC0BBYaFwIa-jBqAuF-Y5pD97C_MRKqCLlCCFfgq6feMAaOM

Zapraszam też do lektury katechezy nr 41.

Proszę o zapisanie treści tematu i datę.Praca domowa to zapisanie odpowiedzi na pytanie 2 z katechezy nr 41 ze str.121.

ps. Oczekuję na zaległe prace. Dziękuję za prace konkursowe, będą nagrodzone!

Życzę cierpliwości. Serdecznie pozdrawiam Teresa Borkowska

 

25.05.2020r.- klasa Vb, 27.05.2020r. - klasaVa

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Witam wszystkich bardzo serdecznie w piękny majowy dzień.

Na początek piękna pieśń:

https://www.youtube.com/watch?v=RIacLGAz_II

Zapraszam dzisiaj do lektury katechezy 48.

Film o Wniebostąpieniu:

https://www.youtube.com/watch?v=Zovfj8DX8eg

I komentarz Gienka  o Wniebowstąpieniu:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=SZ838zG_F6k&feature=emb_logo

Tutaj możesz posłuchać słów św. Josemaria Escriva o spotkaniu z Bogiem w codziennym życiu:

https://www.youtube.com/watch?v=sIqwivezZdk&list=UUmIDsnLroirl-40aRBV8QvA&index=120

Do zeszytu zapisz temat katechezy i  dokończone przez Ciebie  zdanie (pomocna w tym str.142): Jezus jest Panem Wszechświata, ponieważ : ………………..

Dziękuję. Do usłyszenia w czwartek i w piątek. Szczęść Boże.

 

18.05.2020r. - klasa Vb, 20.05.2020r - klasa Va, 21.05.2020r. -klasaVb i 22.05.2020r. - klasa VA

Witam bardzo serdecznie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dzisiaj temat katechezy : 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II

W ramach zajęć z katechezy zapraszam Was do wykonania pracy plastycznej na konkurs. Praca będzie nagrodzona oceną, punktami z zachowania i dyplomem elektronicznym za udział w konkursie. Najlepsze prace będą przesłane do Kurii Diecezji Ełckiej, by wziąć udział w nastepnym etapie konkursu. Oto regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Święty Jan Paweł II – „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca

 

 Z okazji 100 Rocznicy Urodzin Karola Wojtyły i Roku 2020 – Roku            św. Jana Pawła II –uchwalonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polski, ogłaszamy konkurs dla uczniów naszej szkoły.

Cele Konkursu

      Celem konkursu jest:

1.  Przybliżenie osoby św. Jana Pawła II, jako człowieka miłującego Boga i bliźniego oraz jako przyjaciela dzieci i młodzieży –              ( dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły, działalność duszpasterska, pontyfikat Jana Pawła II, pielgrzymki do Polski i świata, służba Bogu i człowiekowi, miejsca kultu).                                          .

2.  Pamięć o 100 urodzinach Karola Wojtyły.

3.  Wychowanie i kształtowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych głoszonych przez Papieża-Polaka. 

4.  Kształtowanie postaw religijno - patriotycznych

5.  Ukazanie św. Jana Pawła II jako wzorca osobowego i autorytetu dla dzieci i młodzieży.

6.  Wzbudzenie w młodych ludziach refleksji nad nauczaniem          św. Jana Pawła II.

7.  Rozwój umiejętności plastycznych, kreatywności i wyobraźni.

8.  Rozwijanie postawy wdzięczności Bogu za dar św. Jana Pawła II

 

              Założenia organizacyjne:
Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas, V-VI i VII –VIII naszej szkoły, która jest organizatorem tego konkursu.

1.    Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej                     pt. „Św. Jan Paweł II – „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”.

2.  Wymagania konkursowe:

·       technika wykonania prac: wydzieranka, malarstwo, rysunek, płaskorzeźba lub wypalanie w drewnie, kolaż, witraż.

·       kategorie wiekowe i technika wykonania:

- klasa V - VI (rysunek, malarstwo - dowolna technika, kolaż - format A4 lub A3, płaskorzeźba lub wypalanie w drewnie, witraż).

 - klasa VII - VIII (rysunek, malarstwo - dowolna technika, kolaż - format A4 lub A3, płaskorzeźba lub wypalanie                  w drewnie, witraż).

 4. Zgłoszenie prac (przesłanie zdjęć z prac) jest równoznaczne                       z przekazaniem praw autorskich.

5. Każda  praca  powinna  zostać  opatrzona  opisem  zawierającym:  tytuł  pracy,  imię  i nazwisko  autora,  klasę  i  szkołę,  do  której  uczęszcza  oraz  tel.  kontaktowy.  Opis  taki umieścić należy na odwrocie pracy plastycznej, w przypadku prac dostarczanych pocztą elektroniczną (foto z pracy) opis umieścić należy w temacie e-maila.

6.Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu tj. szkoły swoich danych osobowych.                                                                                                    7.  Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Ocena prac konkursowych

1.    Prace(zdjęcia z prac-w formie elektronicznej)  należy składać               w terminie do dnia 31.05.2020 r. na adres teresaborkowska12@wp.pl .

2.   O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.

3.   Jury pod uwagę  weźmie:
      zgodność z tematem konkursu,

      jakość wykonania,

      oryginalność i samodzielność,

      nie będą przyjmowane prace wyklejane makaronem, kaszą, plasteliną,

4.  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

5.  Prace przechodzą na własność organizatora.

6.  Najlepsze prace będą przesłane do Kurii Diecezji Ełckiej.

Ogłoszenie wyników konkursu

1.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 01.06.2020 r. na stronie internetowej szkoły.

2.  Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni ocenami i punktami                 z zachowania, otrzymają także dyplom elektroniczny.

3.  Zwycięzcy konkursu – otrzymają także drobne nagrody rzeczowe       i ich prace będą przedstawione w dalszym etapie w Kurii Diecezji Ełckiej.

4.  Organizator przyzna trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.

5.  Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.

6.  Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej          w na stronie internetowej szkoły i parafii.

                                                                                                                       Organizatorzy

 

11.05.2020r. - klasaVb, 13.05.2020r. - klasa Va,14.05.2020r. - klasaVb                                 i 15.05.2020r. - klasa Va

Witam wszystkich bardzo serdecznie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Zapraszam na katechezę o Wielkim Polaku. O kim mowa, dowiesz się klikając i  aktywnie uczestnicząc w zajęciach.

https://view.genial.ly/5eb577a4c6ddfc0d172ad6d0/presentation-jan-pawel-ii-wielki?fbclid=IwAR3pZMMStF3DUls937VFWjg9fDsiQYoklLd7SmyC_ilXTyRSY3VUJoPCWKo

 

Praca domowa jest zapisana tutaj:

ŁAŃCUCH DOBRYCH UCZYNKÓW

Z OKAZJI

100 ROCZNICY URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Drodzy Uczniowie, święty Jan Paweł II był wyjątkowym człowiekiem, wzorem do naśladowania dla młodych ludzi. Pokazał nam, czym jest dobro i zachęcał do jego czynienia.

Z okazji 100 rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II podejmijcie wyzwanie                    i włączcie się do akcji tworzenia łańcucha dobra!!! A wszystko po to, by Papież Polak w niebie cieszył się z nas tu na ziemi.

Na żółtych i białych paskach papieru (30cm/7cm) zapiszcie swój dobry uczynek, gest skierowany do drugiej osoby, pozytywną postawę, ogólnie wszelki przejaw dobra, który mógłby być Waszym prezentem dla świętego Jana Pawła II.   

Proszę, zróbcie zdjęcie z Waszej pracy – kartki bądź kartek z zapisem dobrych uczynków i przyślijcie na adres  teresaborkowska12@wp.pl . Po powrocie do szkoły połączymy paski i powstanie piękny łańcuch dobrych uczynków w kolorach papieskich.

Uwaga!

·         Treść uczynku zapisujecie odręcznie i bardzo starannie.

·         Kartkę możecie ozdobić.

·         Nie trzeba się podpisywać.

·         Termin składania prac – przesyłania zdjęć  od 14.05 do 18.05.2020r.

·         Zgłoście wychowawcy, że wzięliście udział w akcji.

 

Pamiętajcie! Dobro czyni dobro! Bądźcie ogniwem łańcucha dobra!

                                                                                                                     

Życzę cierpliwości. Serdecznie pozdrawiam.

 

 

 

04.05.2020r. i 07.05.2020r. -  klasa Vb i 06.05.2020r. i 08.05.2020r. - klasa Va

Witam Was w majowy słoneczny dzień.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dzisiaj zapraszam na majową katechezę. Trzeba trochę poklikać i poczytać, także zapisać do zeszytu.

https://view.genial.ly/5e9eb4b0bc1ba60db2fc7478/horizontal-infographic-lists-katecheza-majowa-kl-4-6?fbclid=IwAR0icZrmyydOPRyWlhUWtCg9Gi6W8KDDeD4JRyh8nFtq9w_rdG4XR6fkvJE

1. Mam nadzieję, że treśc tematu jest odkryta. zadania do wykonania też.

2. W zeszycie zapisz temat i notatkę - kilka ulubionych wezwań z Litanii Loretańskiej.

3. Spróbuj rozpoznać zdjęcie na jednym ze slajdów, jest z naszych stron ( może poproś o pomoc rodziców)- zapisz, co to jest.

4. Jeśli w pobliżu Twojego domu, drogi jest krzyż lub kapliczka, proszę wykonaj zdjęcie może być telefonem komórkowym i przyślij na teresaborkowska12@wp.pl  do 11.05.2020r.

5. Przypominam o zaległych pracach.Jeśli są problemy w przesłaniu, proszę o telefon.

Do usłyszenia. Zostańcie z Bogiem!

 

 

29.04.2020r - klasaVa i 30.04.2020r. - klasa Vb

                                             

Witam Was bardzo serdecznie. Tutaj jesteśmy tylko do 24 maja...

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dzisiaj zapraszam do poklikania i czytania, może śpiewania...

https://view.genial.ly/5ea6c35a2bbd100db04d7536/interactive-image-tydzien-biblijny?fbclid=IwAR2P0fCrkX7a9-Kp1pshZBbnGzYUe4-fF7p1zRhG9UtFX3_nKlHC-hlUTBw

Proszę o przysłanie foto  z pracy domowej (1zadanie  do wyboru) do czwartku 7.05.2020r. na adres teresaborkowska12@wp.pl

Serdecznie pozdrawiam!                               

 

24.04.2020r.- klasa VA i 27.042020r. - klasa VB

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W piękny słoneczny poranek zapraszam na kolejną e-katechezę:

https://view.genial.ly/5ea05ce342b8b70da806935a/presentation-chrystus-zaspokaja-ludzki-glod?fbclid=IwAR32rt7pqMXsYvvv2n5sve4_lU_ELTmz_6ZXHDOOjlWmoMLnJJv0Vmbd1PA

Proszę o zapisanie tematu katechezy w zeszycie, także dzisiejszą datę i 2-3 zdania notatki.

Gratuluję pięknych prac z katechezy.  Piękne prace z katechezy zostały nagrodzone 6 i 5.

Przypominam o zaległych pracach, niektórzy z Was nie przysłali ani jednej. Mamy czas pracy - nauki, więc też należy się wynagrodzenie za pracę, oczywiście stosownie do wysiłku wkładanego i efektów. Czekam do czwartku - 30.04. 2020r.

Radosnego dnia! Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Teresa Borkowska

 

22.04.2020r. klasa Va i 23.04.2020r. klasaVb

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

Dzisiaj zapraszam na katechezę:

Zmartwychwstanie Jezusa naszą nadzieją na życie wieczne.

(podręcznik ucznia, katechezanr46)

Cieszy nas życie – nasze własne i wszelkie inne. Szczególnie odczu-
wamy to wiosną, gdy przygrzeje słońce i świat – jak mówimy – budzi
się do życia. Istnienie, życie – to cenne dobro, które może podarować
tylko Ten, Który Jest. Naszą radość życia mogą jednak przyćmiewać
różne  trudne  doświadczenia,  na  przykład  choroba,  starość,  śmierć.
W czasach Pana Jezusa ludzie też cierpieli z powodu śmierci bliskich
im osób. Jezus był z nimi, towarzyszył ich cierpieniu i mocą Bożą do-
konywał  cudów  wskrzeszenia,  wywołując  tym  zdumienie  i  radość
przyglądających się temu osób.

Zapraszam na krótkie filmiki o cudach Pana Jezusa:

Wskrzeszenie młodzieńca z Nain:

https://www.youtube.com/watch?v=dXO_uKsu8QE

Wskrzesznie córki Jaira:

https://www.youtube.com/watch?v=U206EAHeMQE

Wskrzeszenie Łazarza:  https://www.youtube.com/watch?v=OMVvpO2TIMY

Tych wskrzeszeń Jezus dokonał przed Paschą: córki Jaira, młodzieńca z Nain, Łazarza. Te fakty
były  wydarzeniami  cudownymi,  ale  osoby  cudownie  wskrzeszone mocą Jezusa powróciły do „zwyczajnego” życia ziemskiego. W pewnej chwili znów umrą.

Przypomnjmy wydarzenie zmartwychwstania:

https://view.genial.ly/5e9724fbd82ffd0dbf06e1dc/interactive-image-jezus-zwyciezyl-smierc-alleluja?fbclid=IwAR1Cv24qSD7j9RV4pZk9Ycrs1jUaWp3njZqVPxH1BN3t-E51y8ufmc3bNzQ

Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, któ-
rzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie
mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł
i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie,
Bóg wyprowadzi wraz z Nim. (...) i w ten sposób na zawsze
będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi sło-
wami. 1 Tes 4, 13-14.17-18

Jezus, poprzez swoje zmartwychwstanie, pokonał śmierć i dał nam w ten sposób pewność, że w Nim żyć
będziemy wiecznie.W swoim zmartwychwstałym ciele Jezus przechodzi ze stanu śmier-
ci  do  innego  życia  poza  czasem  i  przestrzenią.  Ciało  Jezusa  zostaje
w Zmartwychwstaniu napełnione mocą Ducha Świętego” (KKK 646).
Zmartwychwstały  Jezus  Chrystus  otwiera  nam  dostęp  do  nowego
życia,  życia  wiecznego.  Dlatego  w  chwili  śmierci  życie  człowieka
zmienia się, ale się nie kończy.
Człowiek rodzi się do nowego życia,
w  Bogu.  By  uzyskać  świętość  konieczną  do  obcowania  z  Bogiem,
potrzebne  jest  oczyszczenie  duszy,  zmycie  wszelkiego  grzechu  do-
konujące się w czyśćcu. Powinniśmy więc modlić się za zmarłych, aby
mogli oni wejść do wiecznego królestwa i radować się przebywaniem
z Bogiem w niebie.

Na czym opieramy wiarę w nasze zmartwychwstanie?

„Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli.
To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb,
będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało wydane
za życie świata” (J 6, 48-51).
 Jezus żyje i jest z nami zawsze. W Komunii Świętej jednoczymy się
z Nim najpełniej. To zjednoczenie jest dla nas źródłem pewności, że
i my będziemy żyć Jego życiem. Jezus zapewnia nas: „Każdy, kto żyje
i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” (J 11, 26). Czy
wierzymy Chrystusowi?

https://opoka.news/jezusa-ukrytego-mam-w-sakramencie-czcic-poruszajace-serce-wykonanie-piesnihttps://opoka.news/jezusa-ukrytego-mam-w-sakramencie-czcic-poruszajace-serce-wykonanie-piesni

Proszę o zapisanie tematu do zeszytu:

Zmartwychwstanie Jezusa naszą nadzieją na życie wieczne.

I rozwiązanie zadania 2.

Życzę dobrego dnia . Zostańcie z Bogiem!

 

15.04.2020r. i 17.04.2020r.- klasaVa, 16.04.2020r. i 20.04.2020r.- klasa Vb

Witam po świętach. Mam nadzieję, że odpoczęliście od lekcji zdalnych. A więc do pracy. Przygotujcie dzisiaj różaniec. Zaczynamy, klikajcie:

https://view.genial.ly/5e9709b8fd084a0da9609d04/interactive-image-boze-milosierdzie-lagiewniki

Różaniec potrzebny do modlitwy: Koronka do Bożego Miłosierdzia. W jednym z zadań jest pomoc, jak modlić się tą modlitwą. Zaproście kogoś z Waszych bliskich, by razem tą modlitwą pomodlić się o 15.00 dowolnego dnia. W tym trudnym czasie dla nas – pandemii koronawirusa, w całej Polsce w kościołach księża modlą się tą modlitwą, Wasz ksiądz proboszcz też i wielu ludzi w swoich domach całymi rodzinami, ja też.

Tu krzyżówka do rozwiązania na ocenę: https://progmar.net.pl/szkola/narzedzia/krzyzowki/emanuela-tomczak/2108/2. Proszę o wysłanie na mój adres: teresaborkowska@wp.pl  do 23.04.2020r.

W zeszycie proszę zapisać temat: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach i wpisać lub wkleić krzyżówkę.

To słowa piosenki Jezu, ufam Tobie:

Ref:
Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię!
W miłosierdziu Swoim nie opuszczaj mnie!
Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię!
Do Swojego serca mocno przytul mnie!
1. (x2)
Tak jak jasne słońce, patrzysz na mnie z góry.
Nie zasłonią Ciebie, nawet ciemne chmury.
2. (x2)
Przyjaźń Twa serdeczna zawieźć mnie nie może.
Grzechy me wybaczasz Miłosierny Boże.

Życzę przyjemnej pracy – nauki. I dużo cierpliwości. Pozdrawiam Teresa Borkowska

6.04.2020r. klasaVb i 8.04.2020r. klasaVa

Witam w Wielkim Tygodniu.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Zapraszam na e-katechezę o Triduum Paschalnym:

https://view.genial.ly/5e858d5dba81d90dfb335c11/presentation-triduum-paschalne?fbclid=IwAR2nzL4o0FygxeFyxv9lcCww-wv9D6XEVB_sdM_XjwAE7qka1EZ-Nfvmb7Y

Zapraszam jeszcze do obejrzenia i przeżycia poraz kolejny niezwykłych dni:

https://parafiajeleniewo.blogspot.com/p/blog-page_27.html

https://parafiajeleniewo.blogspot.com/p/blog-page_29.html

https://parafiajeleniewo.blogspot.com/p/30.html

https://parafiajeleniewo.blogspot.com/p/blog-page_55.html

https://parafiajeleniewo.blogspot.com/p/31032018-wielka-sobota_3.html

Mam nadzieję, że lektura była interesująca.

Możesz utrwalić wiadomości w katechezie nr47 -Zbawcze dzieło Jezusa ze str.138-141..

Życzę błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

 

2.04.2020r. klasa Vb i 3.04.2020r.klasa Va

Witajcie!  Dzisiaj zapraszam na katechezę, która jest tutaj;

https://view.genial.ly/5e864d04ba81d90dfb3ee13d/interactive-image-interactive-image.

Mam nadzieję, że była interesująca. Pozdrawiam i życzę zdrowia i wytrwałości.

 

 

30.03.2020r. klasa Vb i 1.04.2020r.klasaVa

Mam kolejną katechezę. - "Do czego jest podobne królestwo Boże?"   Proszę o kliknięcie w link i rozpocząć od 1.

https://view.genial.ly/5e73e367640e6d144c21d9fb/interactive-image-krolestwo-boze?fbclid=IwAR1lldeQ6w0U9P3ckZgaO8l_I5LuASLpagI28dH5wwX3-xrGaKlggde1eRM

Przyjemnej pracy życzę. Jeśli ktoś nie ma zeszytu, proszę o zapisanie notatki na kartce.Serdecznie pozdrawiam.

26.03.2020r.  klasa Vb i  27.03.2020r. klasa Va 

Kochani Uczniowie!

Witam Was serdecznie i mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Ostatnie informacje wysłałam na „Religia”, jak spotkać się z Panem Bogiem podczas kwarantanny nie wychodząc z domu. Wierzę, że wiele z tych propozycji wypełniliście. Mam nadzieję, że zaciekawiły Was katechezy o św. Józefie i o Zwiastowaniu.

 Dzisiaj chcę wam zaproponować pracę dotyczącą pomocy sobie nawzajem w rodzinie, w tym trudnym czasie, byście wzrastały i rozwijały w sobie dobro. Postarajcie się wykonać codziennie dobre uczynki. W zeszycie do religii wpiszcie datę i serduszka przy dacie, jeżeli zrobicie dobry uczynek. Można taką pracę wykonać w formie drzewa dobrych uczynków. Poniżej podam propozycję, zapewne Wy Kochani będziecie kreatywni i wykonacie ich jak najwięcej. Pomysły na dobre uczynki: pomogę mamie..., tacie.., posprzątam..., zadzwonię do dziadków..., powiem moim najbliższym, że ich kocham, pobawię się z rodzeństwem..., pomodlę się za rodzinę, chorych, cierpiących, za księdza proboszcza, zaopiekuję się młodszym rodzeństwem, odrobię lekcje zadane online,  wykonam polecenia rodziców.... i wiele, wiele innych dobrych uczynków, które robicie na co dzień.

Życzę dla Was i Waszych Bliskich przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. Trzymajcie się dzielnie.  Serdecznie pozdrawiam Teresa Borkowska

 Jeżeli macie jakieś pytania to piszcie na teresaborkowska12@wp.pl lub Messengera albo po prostu dzwońcie.

 

 

Zapraszam ponownie!

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć