MENU:

Radosław Modzelewski

Klasa VIII - WOS

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - 24.06.2020 r.

Temat lekcji: Czy znam swoje prawa? - obowiązek, przywilej czy może coś jeszcze innego - wybory prezydenckie w Polsce.

Kochani ósmoklasiści - jesteście młodymi i dojrzałymi ludźmi, którzy zapewne wiedzą, jak ważna jest wiedza o świecie współczesnym. Codziennie oglądacie TV, serfujecie w sieci Internet i czytacie gazety. Wiecie, że już za kilka dni w naszym kraju odbędą się wybory prezeydenckie. O roli i znaczeniu urzędu prezydentamówiliśmy na lekcji. Dzisiaj mam dla Was zadanie - napiszcie w swoich zeszytach krótkie wystąpienie do mieszkańców naszej gminy, w którym spróbujecie przekonać ( w oparciu o argumenty) do ich aktywnego udziału w głosowaniu wyborczym.

_________________________________________________________________________________________________________

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - 10.06.2020 r.

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości z rozdziału VI - "Sprawy międzynarodowe".

Witam Was drodzy uczniowie klasy ósmej. Powoli zbliżamy się do końca roku. Przed Wami egzaminy - na których życzę Wam połamiania pióra i jak najwyższych wyników. Potem - długo oczekiwane wakacje. I nowy etap życia - szkoła ponadpodstawowa. To wszystko za bliższą lub dalszą chwilę. Dzisiaj jednak jedne z ostatnich zajęć wiedzy o społeczeństwie. Wspólnie dokonamy powtórzenia rozdziału VI.

W tym celu, bardzo proszę, abyście wykonali w swoich zeszytach test znajdujący się na stronie 197.

Pozdrawiam i raz jeszcze życzę powodzenia na egzaminie ósmoklasisty.

Trzymam za Was

                                                    

_________________________________________________________________________________________________________

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - 05.06.2020 r.

Temat lekcji: Terroryzm we współczesnym świecie.

Serdecznie proszę o wykonanie notatki w Waszych zeszytach przedmiotowych wg poniższych punktów:

1. Pojęcie terroryzmu.

2. Podział grup terrorystycznych.

3. Metody walk terrorystów.

4. Sposoby zwlaczania terroryzmu.

Poniżej oczywiście "ściąga":

Zjawisko_terroryzmu.docx

Zagadka :)

Czy wiecie jakie wydarzenie zapoczątkowało współczesny terroryzm?

_________________________________________________________________________________________________________

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - 03.06.2020 r.

Temat lekcji: Konflikty zbrojne we współczesnym świecie - wojna

Serdecznie proszę o wykonanie notatki w Waszych zeszytach przedmiotowych wg poniższych punktów:

1. Wojna - pojęcie i cechy.

2. Konflikt zbrojny - powstawanie i rodzaje.

3. Fazy konfliktu zbrojnego.

4. Tła konfliktu zbrojnego.

5. Przyczyny konfliktów zbrojnych.

6. Pokojowe sposoby rozwiązywania konfliktów zbrojnych.

7. Skutki konfliktów zbrojnych.

 

Oczywiście materiał pomocniczy w załączeniu:

Konflikty_zbrojne_we_wspolczesnym_swiecie.docx

Praca domowa:

Opisz wybrany przez siebie konflikt zbrojny współczesnego świata.

_________________________________________________________________________________________________________

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - 29.05.2020 r.

Temat lekcji: Problemy współczesnego świata - głód, przeludnienie itp.

Serdecznie proszę o wykonanie notatki w Waszych zeszytach przedmiotowych wg poniższych punktów:

1. Problemy demograficzne na świecie.

2. Głód we współczesnym świecie.

3. Zagrożenia ekologiczne.

 

Oczywiście materiał pomocniczy w załączeniu:

Problemy_wspolczesnego_swiata.docx

Dawno, dawno temu... gdy jeszcze istniało gimnazjum Wasi już dorośli koledzy mieli obowiązek zrealizować tzw. projekt edukacyjny. Była to praca, prezentacja (forma dowolna) wykonana pod opieką nauczyciela na wybrany temat. Oto praca wykonana pod kierunkiem p. Emilii Turek i chociaż ma już kilka lat wciąż dotyka aktualnego problemu:

glod_na_swiecie.wmv

_________________________________________________________________________________________________________

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - 27.05.2020 r.

Temat lekcji: Problemy współczesnego świata.

Serdecznie proszę o wykonanie notatki w Waszych zeszytach przedmiotowych wg poniższych punktów:

1.Bogata Północ i biedne Południe.

2. Zjawisko Globalizacji we współczesnym świecie.

Oczywiście, jak zawsze pomoc:

Globalizacja.docx

Bardzo proszę, abyście:

- poszukali w dostępnych Wam źródłach informacji o: problemach demograficznych, żywnościowoych i ekologicznych współczesnego świata.

Praca domowa:

Bardzo proszę wykonajcie w swoich zeszytach ćwiczenie nr 1 ze str. 188

UWAGA!!!

Zapraszam do naszej wirtualnej klasy w google classroom - znajdziecie tam film pt.: "GLOBALIZACJA".

_________________________________________________________________________________________________________

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - 22.05.2020 r.

Temat lekcji: Polska w Unii Europejskiej

Serdecznie proszę o wykonanie notatki w Waszych zeszytach przedmiotowych wg poniższych punktów:

1. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.

2. Fundusze unijne.

3. Europejski rynek wewnętrzny.

4. Swobodny przepływ osób.

No i jak zawsze... materiał edukacyjny:

Polska_w_Unii_Europejskiej.docx

_________________________________________________________________________________________________________

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - 20.05.2020 r.

Temat lekcji: Unia Europejska - organy i prawo.

Serdecznie proszę o wykonanie notatki w Waszych zeszytach przedmiotowych wg poniższych punktów:

1. System prawny Unii Europejskiej (zasady prawa i prawo wspólnotowe).

2. Instytucje UE.

3. Budżet UE.

No i jak zawsze... materiał edukacyjny:

Prawo_i_instytucje_Unii_Europejskiej.docx

_________________________________________________________________________________________________________

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - 15.05.2020 r.

Temat lekcji: Unia Europejska.

Serdecznie proszę o wykonanie notatki w Waszych zeszytach przedmiotowych wg poniższych punktów:

1. Przyczyny integracji europejskiej.

2. Historia integracji (EWWiD, EWG i Euroatom).

3. Ojcowie założyciele UE.

https://www.youtube.com/watch?v=_mbRbX1YP6I

4. Symbole Unii Europejskiej.

 

Uwaga!!!

Organy i instytucje UE omówimy na zajęciach w środę - 20.05.2020 r.

Jak zawsze przesyłam materiał, który z pewnością pomoże w przygotowaniu notatki i zrozumieniu tematu lekcji:

Sprawy_miedzynarodowe_-_Unia_Europejska.docx

Bardzo proszę o zapozanianie się z przygotowaną prezentacją multiedialną. Obejmuje ona również zagadnienia, które omówimy na kolejnych zajęciach:

Unia_Europejska.pptx

_________________________________________________________________________________________________________

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - 13.05.2020 r.

Temat lekcji: Organizacje międzynarodowe - NATO.

Serdecznie proszę o wykonanie notatki w Waszych zeszytach przedmiotowych wg poniższych punktów:

1. Powstanie NATO (data, państwa założycielskie).

2. Cele i zadania NATO (trzy wybrane).

3. Organy NATO (charakterystyka jednego wybranego)

Poniżej materiał edukacyjny oraz  prezentacja multimedialna, która powinny Wam pomóc w zrozumieniu omawianego zagadnienia:

Organizacje_miedzynarodowe_-_NATO.docx

NATO_jako_filar_polskiej_polityki_obronnej.pptx

a za tydzień mała kartkóweczka - i nie chcę odczytywać meili w stylu: "nie wiedziałem, się spóźniłem"!!!

UWAGA!!!

Zapraszam do wirtualnej klasy w GOOGLE CLASSROOM - znajdziecie tam dodatkowo materiał filmowy. Pozwoli Wam on utrwalić wiadomości dotyczące Paktu Północnoatlantyckiego, ale również wprowadzi w temat, który omówimy na lekcji piątkowej - a mianowicie w zagadnienie Unii Europejskiej.

_________________________________________________________________________________________________________

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - 08.05.2020 r.

Temat lekcji: Organizacje międzynarodowe.

Serdecznie proszę o wykonanie notatki w Waszych zeszytach przedmiotowych wg poniższych punktów:

1. Pojęcie polityki zagranicznej.

2. Pojęcie organizacji międzynarodowej.

3. Wybrane zadania ambsadorów i konsulów (po 3 przykłady).

4. Organizacja Narodów Zjednoczonych - powstanie, cele działaloności, organy.   

Uwaga!!!

Część tematu poświęcona Paktowi Północnoatlantyckiemu (NATO) omówimy na lekcji kolejnej.

 

Przesyłam Wam również materiał, który pomoże w wykonaniu notatki:

Organizacje_miedzynarodowe.docx

_________________________________________________________________________________________________________

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - 06.05.2020 r.

Temat lekcji: Praca klasowa z rozdziału V - "Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej".

_________________________________________________________________________________________________________

 

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - 29.04.2020 r.

 

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości z rozdziału v - "Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej".

Bardzo proszę o wykonanie w swoich zeszytach przedmiotowych  zadań znajdujacych się w podręczniku na str. 165. Test.

_________________________________________________________________________________________________________

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - 24.04.2020 r.

Temat lekcji: Media i opinia publiczna- REKLAMA.

Na ostatnich zajęciach prosiłem Was o zapoznanie się z pięcioma wybranymi reklamami. Czy wykonaliście to zadanko? Mam nadzieję, że przyjrzeliście się im bardzo dokładnie - zwróciliście uwagę na szatę graficzną, zastosowany język, bohaterów itp.

Jakie wnioski nasunęły Wam się po obejrzeniu tychże reklam? Ja często zauważam stosowaną przez twórców grę słów. Proponuję Wam obejrzeć reklamę jakiegokolwiek preparatu medycznego, np. kolejnego cudownego środka na odchudzanie.

Czy zauważyliście, że nigdy nie pojawiają się sformułowania gwarantujące skuteczność działania reklamowanego produktu. Dlaczego Pan czy Pani z reklamy nie mówi: "zgubisz",  "stracisz" a używa sformułowań w stylu: "wspomaga", "wspiera" itp.?

Odpowiedź jest prosta: Pan czy Pani nie mówi tak, żeby potem Pani Krysia, która to kupiła kolejny 127 cudowny preparat na odchudzanie bez zmiany nawyków żywieniowych, czy zastosowania ćwiczeń nie podała producenta do sądu za to, że preparat ów nie działa.

O reklamie często mówi się, że jest dźwignią handlu. Czy zgadzacie się z tym stwierdzeniem?

Na dzisiejszych zajęciach chciałbym abyście przeczytali stosowny fragment w podręczniku i wykonali notatkę wg poniższych punktów:

1. Pojęcie reklamy.

2. Rodzaje reklamy (wyjaśnijcie pojęcia: reklama podprogowa i kryptoreklama).

3. Funkcje reklamy.

Chcąc ułatwić Wam to zadanie załączam kolejny już materiał edukacyjny.

Reklama.docx

Zapraszam Was również do obejrzenia filmu, który wyjaśni CZYM JEST REKLAMA.

https://www.youtube.com/watch?v=jYVEwo-pqXU

Jako, że KOCHAM WAS DRĘCZYĆ WOS-EM pracka domowa także będzie. Proszę Was o wykonanie projektu reklamy.

Forma jest dowolna- plakat, prezentacja, wiersz, filmik itp.

Chciałbym, abyście sami wybrali produkt, który zareklamujecie. Może to być kolejny proszek do prania, ale również taki produkt, którego jeszcze na rynku nie ma. Pamiętajcie, że reklamy kierujemy do określonej grupy odbiorców. Jeżeli będzie to młodzież, to stosujemy znany dla nich język przekazu, ciekawą szatę graficzną, krzykliwe hasła reklamowe. Jeżeli będzie to produkt dla osób starszych wiadomym jest, że forma przekazu również będzie inna. Weźcie to proszę po uwagę.

TERMIN WYKONANIA PRACY: 06.05.2020 r.

A na koniec coś miłego, żebyście też mieli dzisiaj dobry humor i zrealizowali zajęcia w-fu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zve3Ga3SW3o

 

Ps. Mam nadzieję, że ten mój dobry humor udzielił się Wam.

_________________________________________________________________________________________________________

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - 22.04.2020 r.

Temat lekcji: Media i opinia publiczna.

Serdecznie proszę o wykonanie notatki w Waszych zeszytach przedmiotowych wg poniższych punktów:

1. Czym jest życie publiczne?

2. Pojęcie opinii publicznej.

3. Sondaże i ich funkcje.

4. Mass media - dlaczego media nazywamy mass mediami.     

5. Funkcje mediów.

6. Dziennikarz jako zawód.

Przesyłam Wam również materiał, który pomoże w wykonaniu notatki i dostarczy ciekawych informacji o mediach w Polsce i na świecie - począwszy od ich historii

Media_i_opinia_publiczna.pdf

                                                                  

Uwaga!

nie czytamy informacji dotyczącej reklamy - to zagadnienie będzie omawiane na lekcji w piątek.

Praca domowa

1. W zeszycie przedmiotowym wykonaj ćwiczenia nr 1 - 3 ze strony 162 (podręcznik).

2. Obejrzyj w: Internecie, TV, wysłuchaj w radiu pięciu reklam różnych produktów: zwróć uwagę, m.in. na język reklamy, formę, szatę graficzną. Będzie to pomocne podczas kolejnych naszych zajęć.

_________________________________________________________________________________________________________

UWAGA!!!

Informuję, iż upłynął już czas przesyłania niżej wymienionych prac domowych:

1. Karta pracy "Polska państwem demokratycznym".

2. Tekst źródłowy - ćwiczenie nr 7 str. 139.

3. Obliczanie mandatów.

                                                      Osoby, które nie dostarczyły tych prac/ tej pracy otrzymują ocenę niedostateczną.

_________________________________________________________________________________________________________

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - 17.04.2020 r.

Temat lekcji: Organizacje obywatelskie.

Serdecznie proszę o wykonanie notatki w Waszych zeszytach przedmiotowych wg poniższych punktów:

1. Czym jest społeczeństwo obywatelskie?

2. Charakterystyka organizacji pozarządowych:

a) stowarzyszenie

b) fundacja

3. Główne cele działalności organizacji pozarządowych.

4. Wolontariat - pojęcie i rodzaje.

5. Wybrane organizacje młodzieżowe.

6. Związki zawodowe i ich charakterystyka.

Chcąc ułatwić Wam pracę załączam krótki materiał edukacyjny, który z pewnością pomoże Wam w wykonaniu notatki.

Organizacje__stowarzyszenia_i_zwiazki_zawodowe.docx

Ponadto przesyłam również dwa link do ciekawych filmów, które pozwolą zrozumieć Wam to zagadnienie i odpowiedzieć chociaż na część pytań, które mogą się Wam nasunąć po przeczytaniu informacji zawartych w podręczniku:

1. https://www.youtube.com/watch?v=RPL4EM__r2A

2. https://www.youtube.com/watch?v=j4iiNCQX0qw             

Uwaga :)

Jak wiecie, lubię Was "dręczyć" zmuszając do tego, byście nauczyli się wypowiedzi argumentacyjnej. Każdy człowiek warto, by miał własne zdanie - oczywiście oparte na merytorycznej wiedzy w zakresie danego zagadnienia i rzeczowych argumentach popierających jego stanowisko.

Od kilku lat Państwo Polskie "pozwala" swoim obywatelom na przekazanie 1% ze swoich podatków na wybraną organizację pożytku publicznego - może nią być fundacja czy stowarzyszenie. Zastanów się, na jaką fundację TY przekazałbyś swój 1 %???

Bardzo proszę  o wykonanie pracy, w której wskażecie taką organizację, ale też postaracie się wykorzystać argumenty, w których "udowodnicie" dlaczego swoje pieniążki przekazalibyście na tę, konkretną organizację.

Mam nadzieję, że powyższa praca domowa nie sprawi Wam trudności. Zawsze pamiętajcie, że pozostaję do Waszej dyspozycji. Możecie do mnie napisać e-maila. Nie zawsze jednak odpiszę Wam na "już". Uzbrójcie się więc w cierpliwość :)

Termin wykonania pracy: 24.04.2020 r.

Tak, tak - dobrze myślicie - prackę jak zawsze przesyłamy na mojego e-maila.

_________________________________________________________________________________________________________

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - 15.04.2020 r.

Temat lekcji: Sądy i trybunały.

Witam Was serdecznie po świątecznej przerwie. Jakże inne to były święta niż te, które obchdziliśmy dotychczas.

Jak wiecie decyzją Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezesa Rady Ministrów do dn. 26.04.2020 r. nadal kontynuujemy naukę zdalną. W związku z tym zaplanowałem powolne wejście na wyższy level.

Rozpoczynamy pracę z platformą GOOGLE CLASSROOM. Platforma ta przynajmniej dla części z Was nie powinna być obca. Korzystacie z niej podczas nauki języka angielskiego. Jedynym warunkiem jest posiadanie przez Was konta pocztowego na gmail. Bardzo więc proszę Was o to, byście takie konto sobie założyli.

Przesyłam wam KOD DOSTĘPU do naszej wirtualnej klasy: tbajvpp

Poniżej link do filmu instruktażowego - jak zalogować się w wirtualnej klasie google classroom.

 

https://www.youtube.com/watch?v=9TJWtJ4F4wI

Uwaga!

Na razie nasze lekcje będą znajdowały się zarówno w mojej zakładce na stronie www szkoły, jak i w google classroom. Jednakże na platformie znajdować się będą materiały dodatkowe.

W przypadku dzisiejszej lekcji bedzie to prezentacja multimedialna oraz film edukacyjny.

Przechodzimy do dzisiejszej lekcji.

Uprzejmie proszę o wykonanie w Waszych zeszytach przedmiotowych notatki wg poniższych punktów:

1. Organy sprawujące władzę sądowniczą w RP.

2. Struktura sądów w Polsce.

3. Zasady funkcjonowania sądów i trybunałów.

4. Struktura Sądu Nawyższego (skorzystaj ze strony www tegoż sądu).

5. Prokurator i obrońca.

6. Trybunały - ich rodzaje i zadania.

 

Praca domowa

Wykonaj załączoną kartę pracy

Uwaga!

Karty pracy nie przesyłamy - sprawdzę ją po powrocie do szkoły.

KP_-_Wladza_sadownicza.docx

________________________________________________________________________________________________________

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - 08.04.2020 r.

Temat lekcji: Prezydent i Rada MInistrów - analiza tekstów źródłowych.

Witajcie Kochani,

     dzisiejsza lekcja rozpoczęła się kartkówką - mam nadzieję, że nie była ona trudna??? Jeśli tak - to obiecuję poprawić się:)

No a teraz na poważnie :)

Bardzo proszę o wykonanie analiy załączonych tekstów źródłowych. Można je zrobić w pliku WORD, można wydrukować, można zapisac na dysku swojego komputera, można również odpowiedzieć na pytania w zeszycie przedmiotowym.

TZ_-_Wladza_wykonawcza.docx

 

Kochani, życzę Wam

  radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny.
Pogody w sercu i radości płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego

_________________________________________________________________________________________________________

UWAGA!!!

Szanowni uczniowie klasy VIII - w najjbliższą środę, tj. 08.04.2020r. o godz. 08:15 odbędzie się katkówka on-line z następujących tematów:

1. Polska państwem demokratycznym.

2. Sejm i senat.

3. Prezydent i Rada Ministrów.

________________________________________________________________________________________________________

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - 03.04.2020 r.

Temat lekcji: Prezydent i Rada MInistrów.

Do opracowania tego tematu wykorzystaj swój podręcznik przedmiotowy.

Bardzo proszę o sporządzenie w swoich zeszytach notatki wg podanych poniżej punktów.

UWAGA!

przy opracowywaniu niektórych punktów będziesz musiał posłużyć się wiedzą z poza podręcznika, np. stron Kancelarii Prezydenta RP czy Prezesa Rady Ministrów.

1. Prezydent RP

a) kadencja Prezydenta RP;

b) ilość kadencji sprawowanych przez jedną osobę (uwaga! pod rząd!)

c) czynne i bierne prawo wyborcze.

2. Zgłaszanie kandydata na Prezydenta RP

a) kto może zgłosić

b) niezbędna, minimalna liczba podpisów popierających kandydata

3. Przebieg wyborów:

a) ogłoszenie terminu wyborów ; nazwa organu

b) przebieg wyborów - I i/lub II tura

3. Kompetencje Prezydenta RP

a) w zakresie polityki wewnętrznej (3 przykłady);

b) w zakresie polityki zewnętrznej (3 przykłady).

4. Wyjaśnij pojęcia: "kontrasygnata" , "prerogatywa/y"

5. Prezydenci Polski po 1989 r. ( w kolejności chronologicznej).

6. Rząd RP, czyli Rada Ministrów:

a) Premier, czyli Prezes Rady Ministrów;

b) MInistrowie: resortowi oraz "bez teki"

7. Procedura tworzenia rządu.

8. Administracja rządowa i korpus służby cywilnej (uwaga!!! tego nie ma w Waszych podręcznikach)

a) administracja zespolona;

b) administracja niezespolona.

Proszę również zapoznać się ze składem polskiego rządu - warto wiedzieć, że ten Pan czy Pani, którą widzimy w tv, słyszymy w radiu nazywa się tak, a nie inaczej i jest ministrem jakiego resortu.

https://www.gov.pl/web/gov/rada-ministrow

Praca domowa:

Nauczę się nazwisk ministrów Polskiego rządu (warto byłoby, gdybyście znali wszystkich), ale poproszę obligatoryjnie tych, którzy stoją  "na czele" najważniejszych resortów, tj:

- Prezes Rady Ministrów - Mateusz Morawiecki;

- Wiceprezes Rady Ministrów, Minister kultury i dziedzictwa narodowego - Piotr Gliński;

- Wiceprezes Rady Ministrów, Minister aktywów państwowych - Jacek Sasin  (jest to nowe ministerstwo - obejmuje swoim zakresem nadzór i kontrolę nad spółkami skarbu państwa i firmami, w których skarb państwa ma swoje udziały - pakiety);

- Wiceprezes rady Ministrów, Minister nauki i szkolnictwa wyższego - Jarosław Gowin;

- Minister Infratruktury - Andrzej Adamczyk;

- Minister rolnictwa i rozwoju wsi - Jan Krzysztof Ardanowski;

- Minister Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak ( uwaga! to tzw. resort siłowowy, czyli taki, który sprawuje nadzór nad umundorowanymi siłami zbrojnymi);

- MInister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusz Kamiński;

- Minister spraw zagranicznych - Jacek Czaputowicz;

- Minister rozwoju - Jadwiga Emilewicz;

- Minister finasów - Tadeusz Kościński;

- Minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Marlena Maląg;

- Minister zdrowia - Łukasz Szumowski;

- Minister cyfryzacji - Mariusz Zagórski;

- Minister edukacji narodowej - ................................................... (to "nasz" minister - więc wierzę, że wszyscy tego Pana znają);

- Minister sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro.

Do zobaczenia na kolejnej lekcji.

Ps. przypominam o kartkówce w środę :)

_________________________________________________________________________________________________________

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - 01.04.2020 r.

Temat lekcji: Obliczanie mandatów według różnych metod prawa wyborczego: metoda d'Hondta, metoda Sainte - Lague oraz metoda Hare - Niemeyera.

 

Drodzy uczniowie na wcześniejszej lekcji poznaliśmy stosowaną w polskim prawie wyborczym metodę obliczania głosów - była to metoda d'Hondta. Poniżej załączam ponownie materiał do jej przypomnienia.

Obliczanie_mandatow_metoda_d-Hondta.docx

Dzisiaj poznamy dwie nowe metody, które starałem się Wam wyjaśnić na przykładzie konkretnego zadania - krok po kroku

1. Metoda Sante - Lague

Obliczanie_mandatow_metoda_Sainte_-_Lague.docx

2. Metoda Hare - Niemeyera

Obliczanie_mandatow_metoda_Hare_-_Niemeyera.docx

Mam nadzieję, że powyższe metody nie sprawią Wam trudności z ich zrozumieniem. W razie pytań i wątpliwości: radoslawmodzelewski1@wp.pl

Poniżej praca domowa:

Praca_domowa_-_obliczanie_mandatow..docx

Ponownie zachęcam Was do założenia poczty na gmail. W przyszłości być może rozpoczniemy pracę w aplikacji google classroom

UWAGA!!!!!

Dnia 08.04.2020 r. o godzinie 8:10  odbędzie się kartkówka z tematów:

1. Polska państwem demokratycznym;

2. Sejm i Senat.

O formie jej przeprowadzenia poinformuję Was z wyprzedzeniem.  - Plik na stronie www szkoły, plik google - metodę znajdę !

________________________________________________________________________________________________________

Szanowni uczniowie klasy ósmej

- informuję, iż w dniu dzisiejszym (do godz. 23:59) oczekuję na wszelkie zaległe prace z wiedzy o społeczeństwie. W przypadku ich braku ocena jest znana.

________________________________________________________________________________________________________

Uwaga uczniowie!

Informuję, iż prace przesyłane po terminie (bez uzasadnienia powodu - bo taki zdarzyć się może) będą oceniane na taką samą ocenę jak te, których w ogóle nie otrzymuję.

_________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Uczniowie!

Informuję, iż niektórzy z Was nie przesyłają zadawanych prac - a nawet nie przesłali ani jednej - w związku z tym, informuję o wystawieniu ocen niedostatecznych. Dalsze takie postępowanie - mniemam, że świadome! - skutkuje wystawieniem ocen niedostatecznych i możliwością otrzymania takiej oceny na zakończenie roku szkolnego.

Jednocześnie dziękuję ZDECYDOWANEJ WIĘKSZOŚCI UCZNIÓW KLASY ÓSMEJ za dojrzałe podejście do nauki w tym trudnym okresie - Wasze prace otrzymuję terminowo!

Pozdrawiam

R. Modzelewski

_________________________________________________________________________________________________________

Kochani Uczniowie!!!

Serdecznie proszę, byście rozpoczęli procedurę zakładania kont pocztowych w serwisie gmail.

_________________________________________________________________________________________________________

DRODZY UCZNIOWIE KLASY ÓSMEJ - BARDZO PROSZĘ O PRZESYŁANIE WASZYCH PRAC - SĄ ONE OCENIANE - UNIKNIJMY ROZCZAROWANIA, GDY NAGLE W DZIENNIKU POJAWIĄ SIĘ NIEKONIECZNIE CHCIANE PRZEZ WSZYSTKICH JEDYNKI!!!

 

W dalszym ciągu kilkoro uczniów regularnie nie przesyła prac!!!

_________________________________________________________________________________________________________

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - 27.03.2020 r.

Temat lekcji: Papa Smerf czy Gargamel... a może Smerfetka - kto zostanie posłem? - o metodzie d'Hondta słów kilka.

Moi Kochani, na dzisiejszej lekcji dowiecie się, jak przyznaje się mandaty w Polskim parlamencie. Jeszcze nie byliście na wyborach, a może towarzyszyliście Waszym rodzicom i zauważyliście, że tata czy mama stawiają znak "X" przy nazwisku konkretnego kandydata. Nie zawsze jednak jest tak, że kandydat też będzie pełnił zaszczytny i jakże odpowiedzialny urząd Posła Rzeczpospolitej Polskiej.

Obejrzyjcie dwa krótkie filmiki dotyczące obliczania mandatów z zastosowaniem metody d'Hondta. Mam nadzieję, że pozwolą Wam one ją zrozumieć. Spokojnie... ja też postaram się Wam ją wytłumaczyć zdalnie na konkretnym przykładzie.

Oto linki do filmów:

https://www.youtube.com/watch?v=tjJgVN--Bpg

 

https://www.youtube.com/watch?v=7hD2SrQXR68

 

Materiał instruktażowy:

Obliczanie_mandatow_metoda_d-Hondta.docx

U W A G A !!!

Nie zadaję Wam żadnej pracy domowej - ale proszę, abyście poćwiczyli tę metodę na samodzielnie skonstruowanym zadaniu. Gdyby były jakieś problemy, trudności ze zrozumieniem proszę o kontakt. Postaram się w miarę możliwości wyjaśnić. Nauczycie się tej metody, gdyż na kolejnej lekcji w środę poznamy jeszcze dwie inne metody obliczania głosów i wówczas dostaniecie do wykonania w domku zadanka z zastosowaniem tychże trzech metod.

Pozdrawiam i wszystkim życzę dużo sił, energii i zdrowia.

Do zobaczenia na kolejnych zajęciach!

_________________________________________________________________________________________________________

Witam moi kochani ósmoklasiści - czas na Wasz ulubiony przedmiot - WIEDZĘ O SPOŁECZEŃSTWIE.

       Tak jak wspominałem na zajęciach weszliśmy w trudny dział poświęcony ustrojowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dział, w którym będzie dużo informacji, ale jak mniemam w związku z tym, że wiele czasu spędzacie w świecie wirtualnym to czytacie informacje przekazywane przez różne media - w związku z czym część omawianych zagadnień będzie Wam znana.

23.03.2020 r.   (lekcja z dn. 25.03.2020 r.)

Temat lekcji: Sejm i senat.

Serdecznie proszę o sporządzenie w Waszych zeszytach przedmiotowych notatki (w oparciu o informacje w podręczniku - str. 134 - 136).

1. Struktura polskiego Parlamentu (izby i ich liczebność).

2. Zgromadzenie Narodowe.

3. Organy polskiego parlamentu:

a) marszałek;

b) prezydium;

c) konwent seniorów;

d) komisje stałe;

e) komisje nadzwyczajne;

f) komisje śledcze (Zapamiętaj! - mogą być tworzone jedynie w Sejmie RP.).

4. Funkcje polskiego parlamentu.

W tym celu skorzystaj z ciekawego wykładu umieszczonego w serwisie youtube.pl

https://www.youtube.com/watch?v=61MJIFTZTVc

5. Zasady wyborów do sejmu i senatu.

Praca domowa

Bardzo proszę o wykonanie - w programie WORD lub ewentualnie pisemnie (scan, foto) ćwiczenia 7 ze str. 139 w Waszych podręcznikach. Liczę, iż nie ograniczycie się jedynie do krótkiej odpowiedzi - wierzę, że będziecie również swoją odpowiedź argumentować i uzasadniać.

Prace proszę przesłać na mój adres e-mail do końca tygodnia - tj. do 27.03.2020 r.

Na kolejnych zajęciach dowiecie się, dlaczego głosując w wyborach na konkretnego kandydata z danej partii nie zawsze zostaje on posłem lub senatorem.

                                                            Poznamy metodę d'Hondta i nauczymy się obliczać mandaty.

Pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnej lekcji on - line.

_________________________________________________________________________________________________________

Oto temat na naszą pierwszą zdalną lekcję .

19.03.2020 r.

Temat lekcji: Polska państwem demokratycznym.

W związku z tym, iż macie pewnie dużo pracy związanej z pozostałymi przedmiotami szkolnymi - chcąc Wam troszkę ułatwić naukę wiedzy o społeczeństwie opracowałem notatkę związaną z tym tematem. Macie ją do pobrania poniżej. Bardzo proszę o jej wydruk i wklejenie do zeszytu lub przepisanie (kto, jak woli).

Gdyby były trudności z jej otworzeniem poproszę o informację zwrotną.

Notatka_-_Wos_-_Polska_demokratycznym_panstwem_prawa..docx

Na koniec to, co lubię najbardziej - karty pracy. Poniższa będzie wymagała od Was troszkę wysiłku - do rozwiązania zadań będą Wam potrzebne informacje znajdujące się w zasobach sieci Internet. Trudności ze znalezieniem odpowiedzi nie powinny jednak występować.

Na karcie macie również informację, w jakiej formie i do kiedy należy ją mi odesłać (oczywiście wypełnioną :) ). Bardzo proszę o przestrzeganie wyznaczonego terminu. Karta będzie podlegać ocenie!. Można ją wykonać ręcznie i odesłać scan, ale prościej będzie wykonać ją w programie Word.

Oto karta:

 Karta_pracy_-_Polska_panstwem_demokratycznym.docx

 

Obiecałem Wam również, że na kolejnej lekcji obejrzymy film dotyczący funkcjonowania państwa totalitarnego na przykładzie Korei Północnej. Film nie jest już dostępny w serwisie youtube ale w vimeo. W związku z zaistniałą sytuacją oczywistym jest, że nie obejrzymy go na lekcji ale zachęcam do obejrzenia go w domu - może wywoła on w Was jakieś refleksje?

 

https://vimeo.com/16583570

Do zobaczenia wkrótce! na kolejnych zdalnych lekcjach :)

Radosław Modzelewski

 

PRZYPOMINAM O PRZESŁANIU KARTY PRACY  - DO GODZ. 23:59 !!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć