MENU:

UKS SZELMENT

REGULAMIN

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ UKS "SZELMENT" PRZY ZS W JELENIEWIE

 

 1. Zajęcia odbywają się w hali Zespołu Szkół w Jeleniewie, a w przypadku piłki nożnej również na boisku gminnym w Jeleniewie oraz na obiekcie "Orlik" przy ul. Szpitalnej w Suwałkach.
 2. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność rodzica / opiekuna prawnego.
 3. Dowóz na zajęcia oraz powrót z zajęć odbywa się we własnym zakresie.
 4. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach deklarują, że dzieci są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do brania w nich udziału.
 5. W przypadku pojawienia się zmian w stanie zdrowia mogących wpłynąć na przebieg treningu rodzic / opiekun prawny powiadomi niezwłocznie trenera.
 6. Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń prowadzącego dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
 7. Uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 8. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego.
 9. Uczestnicy i ich rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem zajęć sportowych i do jego przestrzegania.

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć