MENU:

UKS SZELMENT

PROGRAM "KLUB"

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało program pomocowy pn. „KLUB”, polegający na wsparciu sportowych środowisk lokalnych, których filarem funkcjonowania jest klub sportowy. Szkoła i klub to dwa kluczowe miejsca kształtujące sportowo dzieci i młodzież. Dlatego ważne jest wsparcie środowisk, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie tych obszarów, szczególnie klubów sportowych działających w trudnych warunkach ekonomiczno – organizacyjnych.

Jak stwierdził minister sportu Witold Bańka:

"Wsparcie trafi tam, gdzie odbywa się praca u podstaw. Gdzie kształtują się charaktery, postawy prozdrowotne, gdzie wynajduje się i szlifuje talenty sportowe. Wspieramy miejsca, gdzie przyszli sportowcy stawiają swoje pierwsze kroki".

 

Głównymi celami programu są:

·         upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

·         wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

·        wsparcie podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.

 

Wśród klubów, które otrzymały wsparcie finansowe jest też UKS Szelment przy ZS w Jeleniewie. Cieszymy się, że napisany przez nas projekt na rozwój sportu w Jeleniewie został doceniony.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć