MENU:

SK PCK

Sprawozdania z działalności SK PCK


Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK za I półrocze roku szkolnego 2017/2018

Szkolne koło PCK działa w oparciu o Program SK PCK opracowany i wdrożony w życie w roku szkolnym 2009/2010 jak również w oparciu o Plan Pracy na rok szkolny 2017/2018 uwzględniający zgłaszane propozycje członków i opiekunów, potrzeby dydaktyczne i wychowawcze szkoły oraz nowe wytyczne Zarządu Regionalnego PCK.

We wrześniu pozyskano nowych członków Koła, wybrano Zarząd oraz utworzono Plan Pracy Koła na rok szkolny 2017/2018.

Pierwszą wielką akcją był udział wolontariuszy w kweście pieniężnej na rzecz „Wyprawki dla Żaka” - była to akcja ogólnopolska w supermarkecie „Stokrotka”. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na wyprawkę dla dzieci z domów dziecka. W akcji wzięło udział 5 wolontariuszek i 2 opiekunów, dzięki ofiarnej postawie wolontariuszy, którzy poświęcili na akcję swój wolny czas.

Dzięki wydatnym działaniom Szkolnego Koła PCK Zarząd Regionalny PCK w ramach akcji „Mała Paczka - wielka radość” ufundował potrzebującej uczennicy wyposażenie pokoju, a w tym: biurko szkolne, lampka na biurko, fotelik do biurka, kołdra na zimę, pościel, ręczniki. Wolontariusze Zarządu oraz opiekun Koła zawieźli i zamontowali w/w rzeczy. Rodzina została wytypowana przez Komisję z udziałem Pedagoga i Dyrektora Szkoły.

Uczniowie najbardziej potrzebujący z naszej szkoły zostali zaopatrzeni w paczki rzeczowe składające się z ubrań i artykułów szkolnych. Przekazanie paczek odbyło się 16 października 2017 r. Zakupu ubrań – po wcześniejszej konsultacji z Pedagogiem szkolnym - dokonała pani Elżbieta Jurewicz.

Wzorem lat ubiegłych w dniach 15-16 listopada 2017 r. SK PCK przeprowadziło akcję charytatywną „Dziady” polegającą na sprzedaży przyniesionych do szkoły przez uczniów i Rodziców zabawek, maskotek, książek, biżuterii, płyt, ubrań itp.

W tym roku zbieraliśmy fundusze na tablicę upamiętniającą nadanie imienia i sztandaru szkole. Przekazano Szkole 300 złotych.

W tym roku szkolnym Szkolne Koło PCK  przystąpiło do Ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” - owocem tego było spotkanie z pracownikiem Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach 24.10.2017 r. Uczniowie klas I-III oraz oddział przedszkolny 5-latków mogli zdobyć więcej informacji na temat bezpiecznego poruszania się po drogach.
Drugie spotkanie z tej serii odbyło się 28.11.2017 r. przez pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach z uczniami klas 0-III i dzieci z oddziału przedszkolnego. Pracownicy przeprowadzili pogadankę na temat profilaktyki przeciwpożarowej oraz występujących zagrożeń, uczniowie dowiedzieli się jak postępować podczas pożaru lub wypadku.

W grudniu do opiekunów Szkolnego Koła PCK zwrócił się anonimowy darczyńca, który zaproponował pomoc potrzebującej rodzinie z naszej szkoły. Komisja, po zapoznaniu się z sytuacją bytową kandydatów, wytypowała rodzinę dwójki uczniów naszej szkoły. Rodzinie przekazano pomoc rzeczową w postaci zakupionych produktów żywnościowych i środków chemicznych.

W grudniu ruszyła akcja „Nasza Szlachetna Paczka” obejmująca swym zasięgiem najbardziej potrzebujące dzieci. Po konsultacji z Pedagogiem i Dyrektorem Szkoły postanowiono uzyskane produkty spożywcze, ubrania, chemię gospodarczą przekazać dla rodziny przedszkolaka z oddziału 5-latków.

W ramach akcji „Godne Dzieciństwo” doceniając aktywność członków SK PCK Zarząd Rejonowy przekazał naszej szkole pomoc rzeczową w postaci paczek żywnościowych. Pomoc uzyskało 10 uczniów.

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018 pracę Szkolnego Koła PCK należy odnotować jako niezwykle widoczną na tle działań organizacji szkolnych. Niewątpliwie przyczynia się do tego ogromna chęć współpracy młodzieży na rzecz osób potrzebujących, aktywność Zarządu i różnorodność proponowanych akcji.

 

                                                                         Elżbieta Jurewicz

                                                                           Justyna Walendzik

                                                                               Brygida Konikowska

 

Sprawozdanie_SK_PCK_-_I_semestr_2016-2017.doc

Sprawozdanie_SK_PCK_-_I_semestr_2015-2016.docx

Zdjęcia - I semestr 2015-2016

                                                                  

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć