MENU:

Brygida Konikowska

Klasa V  rok szkolny 2020/2021

Witam serdecznie wszystkich uczniów klasy V-tej.

W pierwszym tygodniu nauki lekcje będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły. Mam nadzieję, że wszystkim  uda się zalogować na platformie TEAMS i bez problemów będziemy mogli wspólnie pracować.

27.10.2020

W dniu dzisiejszym zaplanowany był sprawdzian z rozdziału 2. Mam nadzieję, że uda się go napisać na platformie Teams bez problemów technicznych. Do otwarcia sprawdzianu potrzebny będzie program WORD zainstalowany na komputerze. Do zobaczenia  o 10.05. 

 

26.10.2020

Zapiszcie w zeszytach:

Lesson

Subject: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości z rozdziału drugiego.

Otwórzcie podręczniki na stonie 33.

Ćwiczenie 2

Uzupełnij zdania wyrazami: a, some, any.

Zapisz zdania w zeszycie.

Ćwiczenie 3

Które rzeczowniki są policzalne, a które niepoliczalne?

Udziel odpowiedzi ustnie.

Ćwiczenie 4

Uzupełnij dialog wyrazami some i any.

Zapisz dialog w zeszycie.

Ćwiczenie 5

Uzupełnij pytania  wyrażeniami How much i How many.

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Ćwiczenie 1 strona 34

Wysłuchaj nagrania. Przepisz zdania do zeszytu i uzupełnijcie luki.

Steps_Plus_Grade_5_CD_1.41.mp3

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć