MENU:

Brygida Konikowska

logopedia

 

Drodzy rodzice

Poniżej zamieszczam karty pracy do ćwiczeń artykulacyjnych w domu. 

 

06.04.2020

07.04.2020

Witam serdecznie

W celu gimnastyki buzi i języka zapraszam na stonę:

http://www.brzeczychrzaszcz.pl/2020/03/gimnastyka-buzi-i-jezyka-karty/

Polecam również ligopedyczne gry planszowe:

gra-planszowa-z-gloska-cz.pdf

Gra-planszowa-z-gloska-G.pdf

Gra-planszowa-z-gloska-r.pdf

Gra-planszowa-z-gloska-s.pdf

Gra-planszowa-z-gloska-Z.pdf

03.04.2020

Proszę zapoznać się również z ćwiczeniami przygotowującymi do mówiemia głoski "r"

Obejrzyjcie też bajkę logopedyczną podczas której wykonujcie szystkie ćwiczenia z panią.

 Podrawiam serdecznie

 

30.03.2020-31.03.2020

Karta pracy "Tabela ..."

Zadaniem dziecka jest powtórzenie danego wyrazu (lub przeczytanie go, jeżeli mówimy o uczniach),
pamiętając o poprawnej artykulacji. W celu ułatwienia pracy rodzica w domu, nad tabelą znajdują się
proste instrukcje dla danej głoski.
Po powtórzeniu wyrazu, dziecko stawia sobie znak plus/rysuje coś/odbija pieczątkę lub
paluszek/wykleja plasteliną/inne, w zależności od tego, co rodzice mają w domu. Prosimy rodzica, by
raz dziennie powtórzył z dzieckiem wszystkie wyrazy. Kolejne kolumny są do uzupełnienia w kolejne
dni.

 KARTY „POŁĄCZ I ODPOWIEDZ”
W tych kartach, dziecko lub rodzic odczytuje wyraz zapisany w środkowej kolumnie. Zadaniem dziecka
jest wskazanie poprawnej ilustracji, nazwanie jej (pamiętając o właściwym ułożeniu narządów
artykulacyjnych), pokolorowanie (lub połączenie kropek na kole). Kolejnym etapem jest zadanie przez
rodzica pytania znajdującego się po lewej, które jest przyporządkowane do ilustracji po prawej stronie.
Dziecko ma tutaj za zadanie udzielenie odpowiedzi pełnym zdaniem, pamiętając o gramatyce i
poprawnej artykulacji.

KARTA „KOŁA” + sylweta tęczy
Sylwetę tęczy wysyłamy wraz z kołami do utrwalania danej głoski. Rodzi drukuje koła na kolorowym
lub białym papierze. Zadaniem dziecka jest pokolorowanie kół w 3-4 kolorach (jeżeli są wydrukowane
na białym papierze), wycięcie (dla młodszych robi to rodzic), nazwanie ilustracji i wklejenie w pasy tęczy. Tęczę również można wcześniej wyciąć

c_kola-skonwertowany.pdf

cz_-_kola-skonwertowany.pdf

DR_kola-skonwertowany_(1).pdf

dz_-_kola-skonwertowany.pdf

POLaCZ_I_ODPOWEDZ_POLaCZ_I_ODPOWEDZ_-_r_-_srodglos_(1)-skonwertowany.pdf

r_-_naglos-skonwertowany.pdf

POLaCZ_I_ODPOWEDZ_-_r_-_srodglos_(1)-skonwertowany(1).pdf

POLaCZ_I_ODPOWEDZ_-_r_-_wyglos-skonwertowany.pdf

POLaCZ_I_ODPOWIEDZ_-_br-skonwertowany.pdf

POLaCZ_I_ODPOWIEDZ_-_C-_naglos-skonwertowany_(1).pdf

DR_kola-skonwertowany_(1).pdfdz_-_kola-skonwertowany.pdf

POLaCZ_I_ODPOWIEDZ_-_C-_srodglos-skonwertowany.pdf

 

23.03.2020- 27.03.2020

ZABAWY I ĆWICZENIA

1. Logopedyczne kolorowanki
Wycinamy obrazki po obwodzie ramki (jeśli jest taka potrzeba, można kartę podkleić brystolem) i rozdajemy je dzieciom do pokolorowania. Następnie każde z dzieci mówi głośno, jakie pokolorowało przedmioty – i układa z danymi wyrazami zdania.

2. Układanie zdań
Kładziemy wycięte obrazki białym tłem do góry. Dzieci losują po dwa obrazki i układają zdanie zawierające oba wylosowane słowa.

Przykład:
Ania wylosowała nóż i żelazko. Jej zdanie brzmi: „Nie wolno naprawiać żelazka nożem.”

3. Lista zakupów
Każde z dzieci losuje jeden obrazek, patrzy, co wylosowało i nie pokazuje pozostałym. Następnie dzieci siadają w kole, każde dziecko kolejno mówi zdanie „Dzisiaj musimy kupić ...” – tutaj podaje nazwę wylosowanego przedmiotu i kładzie wylosowany obrazek przed sobą tak, by wszyscy go widzieli. Następne dziecko zaczyna zdanie w identyczny sposób, tylko do „listy zakupów” dodaje swój przedmiot. itd.

Przykład
Asia wylosowała grzebień; Mateusz wylosował ciężarówkę, Milena ma odkurzacz, a Sebastian – talerze.

Ciąg zabawy bedzie następujący:
Asia: Dzisiaj musimy kupić grzebień.
Mateusz: Dzisiaj musimy kupić grzebień i ciężarówkę.
Milena: Dzisiaj musimy kupić grzebień, ciężarówkę i odkurzacz.
Sebastian: Dzisiaj musimy kupić grzebień, ciężarówkę, odkurzacz i talerze – itd.

Wersja 2 (poziom trudny)
Jeśli grupa nie jest zbyt liczna, dzieci nie kładą przed sobą obrazków. W ten sposób kolejne osoby będą musiały z pamięci wymieniać „listę zakupów”.

W przypadku, gdy słówka na obrazkach nie są odpowiednie do tematu zakupów (np. drzewo, żaba), można zmienić zdanie na "Dziś widziałem ...", "Potrafię narysować ..." lub dowolne inne, które pasuje do zestawu obrazków.

4. Niecodzienne historie
Dzielimy dzieci na grupy w taki sposób, by każde z nich miało 4-5 obrazków. Następnie dajemy dzieciom chwilę czasu na zastanowienie się. Zadaniem dzieci jest wymyślić krótką historyjkę, która zawierać będzie wszystkie posiadane przez nich przedmioty. Natomiast zadaniem pozostałych grup jest uważne wysłuchanie opowieści i wymienienie wszystkich wyrazów zawierających daną głoskę (uwaga – może ich być więcej, niż wylosowanych obrazków!). Wygrywa ta grupa, która zapamięta jak najwięcej słow.

5. Kalambury
Dzieci kolejno losują obrazki, a nastepnie pokazują pozostałym dzieciom gestami, opisują lub rysują to, co wylosowały. Zabawę można także przeprowadzić z podziałem na grupy i przyznawać punkty za odgadnięte hasła.

6. Gonitwa
Dzieci losują obrazki i przypinają je sobie do ubrania tak, by były one dobrze widoczne. Następnie wszyscy siadają w kole. Wychowawca wskazuje osobę, która zacznie zabawę. Wskazana osoba nazywa głośno i wyraźnie jeden z przedmiotów z obrazka, np. „żelazko”. Osoba, która „jest żelazkiem” zrywa się z miejsca i obiega całą grupę dokoła. Następnie siada i wywołuje kolejną osobę – i tak dalej.

Wariant 2
Opisaną zabawę można przeprowadzić z zabieraniem fantów za: wywołanie swojego poprzednika; za zagapienie się; za wywołanie siebie samego. Ceną za wykupienie fantów jest układanie zdań zawierających słowa z obrazków.

7. Głuchy telefon (ćwiczenie poprawnego szeptania wyrazów z daną głoską)
Dzieci siadają w rządku. Pierwsza z osób podchodzi do stolika i losuje kartkę z obrazkiem. Następnie siada na swoim miejscu i przekazuje szeptem wylosowany wyraz swojemu sąsiadowi – i tak dalej. Ostatnie dziecko mówi głośno usłyszany wyraz (następuje weryfikacja z obrazkiem), po czym podchodzi do stolika, losuje nową kartkę, siada jako pierwsze – i zabawa toczy się od nowa.

8. W muzeum, w domu i na dworcu (potrzebne są dwa arkusze identycznych kart)
Dzieci dzielimy na dwie grupy. Rozdajemy dzieciom obrazki w taki sposób, by każde z nich miało swoją parę (inaczej mówiąc – w każdej z dwóch grup będą jedne nożyczki, jedna filiżanka, jedna żarówka, itd). Dzieci zapoznają się ze swoim obrazkiem i trzymają go tak, by pozostali go nie widzieli. Zadaniem dzieci jest znaleźć wśród pozostałych swoją parę (dzieci pytają się wzajemnie, kim są). Połączone pary siadają na podłodze i czekają na koniec gry.

Sedno zabawy:
Na hasło „W muzeum” dzieci chodzą po sali i szukają swojej pary szeptem, jakby były w muzeum.
Na hasło „W domu” dzieci szukają swojej pary mówiąc w sposób naturalny, ani głośno, ani cicho.
Na hasło „Na dworcu” dzieci przekrzykują się wzajemnie w poszukiwaniu swojej pary.

Ćwiczenie ma za zadanie utrwalać poprawną wymowę danej głoski artykułowanej z różnym natężeniem dźwięku.

9. Co było dalej? - zabawa w parze.
Dziecko i rodzic lub dwoje dzieci siadają na przeciwko siebie. Pośrodku, między nimi, leży stosik wyciętych obrazków, białym tłem do góry. Pierwsza osoba z pary wyciąga obrazek i układa zdanie z danym wyrazem. Druga osoba z pary wyciąga kolejny obrazek i kontynuuje rozpoczętą historię, wypowiadając zdanie z nowym wyrazem. Zdanie to powinno być logiczną konsekwencją zdania poprzedniego. I tak na przemian gracze wyciągają obrazki i tworzą dalszy ciąg opowieści, wypowiadając za każdym razem jedno zdanie z wyciągniętym przez siebie słowem. Wykorzystane obrazki układamy kolejno w drugi stosik.

Gdy obrazki skończą się i historyjka dobiegnie końca, można spróbować opowiedzieć ją od końca, zdanie po zdaniu, wspomagając się kolejnymi obrazkami ułożonymi w stosiku wykorzystanych słów.

Wesołej zabawy!

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć