MENU:

Marta Paciorkowska

 


01.06.2020

Lesson

Subject: Writing exercises.

Class book p. 109

Ex. 5 Przeczytaj e-mail i odpowiedz na pytanie - "Kto wygrał mecz?"

Ex. 6 Udziel krótkich odpowiedzi na pytania.

Ex. 7 Przeczytaj informację w tabelce i wykonajcie zadanie w zeszycie.

Ex. 8 Zapiszcie zdania w zeszycie rozpoczynając od słówka "When".

Ex. 9 Przerysujcie tabelkę do zeszytu i wpiszcie  potrzebne informacje wybranego przez siebie wydarzenia.

Ex. 10 Napisz e-mail do kolegi/ koleżanki opisując wybrane  przez siebie wydarzenie. Użyjcie informacji zawartch w Ex.9.

29.05.2020r. piątek

Lesson

Subject: Skills steps.

Class book p. 108

Ex 1 - posłuchaj CD 3.24 Steps_Plus_Grade_5_CD_3.24.mp3 i przeczytaj tekst o Białowieży, dlaczego Białowieża jest wyjątkowym miejscem?

Ex 2 – Odpowiedz na pytania do tekstu. Odpowiedzi zapisz do zeszytu.

Ex 3 – Posłuchaj nagrania i znajdź opisane miejsca na mapie CD 3.25 Steps_Plus_Grade_5_CD_3.25.mp3

Ex 4 – Posłuchaj ponownie i do każdego pytania dobierz poprawną odpowiedź


27.05.2020r.  środa

Lesson

Subject: The superfriends.

Class book p. 107

Ex 8 – posłuchaj nagrania CD 3.23 Steps_Plus_Grade_5_CD_3.23.mp3

Ex 9 – przeczytaj zdania i w każdym wybierz odpowiednie uzupełnienie zdania

Ex 10 – Poukładaj zdania z rozsypanki wyrazów

Practice book p.47

Ex 1 0 –rozumienie tekstu pisanego

Ex 2 – słuchanie ze zrozumieniem. CD37 Steps_Plus_Grade_5_PB_Track_37.mp3


26.05.2020r – wtorek  gddw

Lekcja

Temat: Pierwsza pomoc przedmedyczna – film instruktażowy WOPR.

https://www.facebook.com/watch/?v=729260734495678


25.05.2020r. poniedziałek

Lesson

Subject: Talking about holidays.

Class book p. 105 i 106

Ex 1 – Posłuchaj dialogu CD 3.20 Steps_Plus_Grade_5_CD_3.20.mp3, przeczytaj go i wybierz prawidłowe uzupełnienie zdania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Ex 4- posłuchaj dialogów CD 3.21 Steps_Plus_Grade_5_CD_3.21.mp3, które kraje Ryan i Imogen odwiedzili?

Ex 5 – Posłuchaj jeszcze raz i zdecyduj, które zdania są TRUE, a które FALSE

Ex 6 – Wybierz najlepsze zdanie do opisanej sytuacji

Ex 6 p. 106 – uzupełnij tekst piosenki czasownikami z ramki w formie przeszłej, następnie wysłuchaj i sprawdź swoje odpowiedzi CD 3.22 Steps_Plus_Grade_5_CD_3.22.mp3

Practice book p. 46

Ex 1 i 2 – praca z tekstem

Ex 3, 4 i 5 – rozumienie ze słuchu CD 36 Steps_Plus_Grade_5_PB_Track_36.mp3


22.05.2020r. piątek

Nie wszyscy wysłali mi rozwiązania ćwiczeń zadanych we środę. Czekam dzisiaj!!!

Lesson

Subject: Ćwiczenia na czas Past Simple.

Załączam Wam kartkę, na której znajdują się czasowniki nieregularne. Ich formę (drugą kolumnę) używacie w zdaniach twierdzących. Jeśli jakiegoś czasownika nie ma w tej tabelce, są duże szanse, że jest on czasownikiem regularnym i wtedy dodajecie do niego końcówkę –ed.  Zaczynacie się uczyć tych czasowników na pamięć. Wszystkich trzech kolumn razem z polskim znaczeniem J

Taką tabelkę, a nawet bardziej obszerną znajdziecie w każdym słowniku oraz w internecie. Was obowiązuje ta, którą załączam:

Czasowniki nieregularne: irregular_verbs.pdf

Ćwiczenia online, tych ćwiczeń nie odsyłacie do mnie, trenujecie i sami sprawdzacie odpowiedzi.

Affermative –twierdzenia, interrogatice – pytania, negative - przeczenia

https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-simple.htm

https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-simple2.htm

https://lingbase.com/en/english/grammar/past-simple/exercises/393

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple-regular

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/affirmative-regular-verbs-write

https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-simple-past.php

https://lingbase.com/en/english/grammar/past-simple/exercises/395

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_mix.htm

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/affirmative-negative-questions

https://elt.oup.com/student/solutions/preint/grammar/grammar_02_012e?cc=pl&selLanguage=pl

https://english.lingolia.com/en/grammar/tenses/simple-past/exercises

https://speakspeak.com/english-grammar-exercises/elementary/past-simple-tense

http://www.focus.olsztyn.pl/past-simple-exercise-elementary-1a.html

http://www.learnenglish-online.com/grammar/tests/simplepast.html

A tutaj kartkówka z czasu Past Simple w formie karty pracy, w klasie właśnie taką byście mieli J:

quiz_on_Past_Simple.docx - na to czekam do poniedziałku:) 

Miłego weekendu:)


20.05.2020r. środa

Lesson

Subject: Ćwiczenia na czas przeszły – karta pracy.

Tutaj masz kartę pracy do rozwiązania, możesz ją edytować, uzupełnić i odesłać, zapisać odpowiedzi do poszczególnych zdań, lub wydrukować, wypełnić i zrobić zdjęcie, które mi wyślesz.

Ja po sprawdzeniu tej karty pracy skontaktuję się z Tobą i omówię te ćwiczeniaJ

Miłej pracyJ

Karta pracy Past Simple: Past_Simpl_Vb.docx


18.05.2020r. poniedziałek

Lesson

Subject: Pytania i przeczenia w czasie Past Simple.

Do tworzenia przeczeń i pytań w czasie Past Simple używamy operatora DID. Jest on taki sam dla wszystkich osób. W pytaniach wędruje na początek, a w przeczeniach łączy się ze słówkiem ‘not’ – didn’t. Gdy w zdaniu pojawia się operator DID, czasownik wraca do formy podstawowej (traci –ed lub z II formy zamienia się na formę podstawową).

Tutaj filmiki  o pytaniach, krótkich odpowiedziach i przeczeniach:

https://www.youtube.com/watch?v=B-Wezk_7jPo

https://www.youtube.com/watch?v=xNd3gIc_7gI

https://www.youtube.com/watch?v=NV7iYc96xlw&list=UUR0aMYewZJ-etNM189gPz0A&index=14

Tutaj angielski dla wzrokowców:

https://www.youtube.com/watch?v=6nXuvznCFYE

W podręczniku na stronie 104 w ćwiczeniu 1 macie tabelkę przedstawiającą tworzenie przeczeń, zaś ćw. 1 str. 106 – przedstawia tworzenie pytań i krótkich odpowiedzi.

W ramach treningu proszę rozwiązać zadania z zeszytu ćwiczeń – Practice book p. 45.

Jeżeli tworzenie tych zdań jest dla Ciebie problemem, nie rozumiesz proszę o kontakt. Postaram się pomóc.


15.05.2020r. piątek

Lesson

Subject: Agata and friends.

Class book p. 102

Ex 1 – Wysłuchaj komiksu i przeczytaj go sobie na głos CD3.17 Steps_Plus_Grade_5_CD_3.17.mp3

Ex 2 – Zdecyduj, czy podane zdania są TRUE czy FALSE, zgodnie z komiksem.

Ex 3- Przetłumacz podane zdania na polski i podaj numer obrazka, na którym możemy to zdanie znaleźć.

Ex 4 – Połącz wyrażenia Everyday English w pary. Zapisz całe zdania w zeszycie.

Practice book p.44

Ex 1 i Ex 2


13.05.2020r. środa

Lesson

Subject: Around the Word.

Class book p. 101

Ex 1 – połącz nazwy krajów z ramki z numerkami na mapie oraz dopisz ich polskie odpowiedniki. Następnie wysłuchaj  CD 3.14  Steps_Plus_Grade_5_CD_3.14.mp3, sprawdź i powtórz nazwy po angielsku.

Ex 2 - Do podanych krajów dopisz inny kraj, który graniczy z nim, pierwsze litery masz już podane.

Ex 3 – Posłuchaj i powtórz nazwy narodowości CD 3.15 Steps_Plus_Grade_5_CD_3.15.mp3

Nazwy narodowości tworzymy poprzez końcówkę –ish (np. Polish), -an (np. German) oraz jest kilka form nieregularnych (np. Greek)

Ex 4 – Posłuchaj i wskaż na mapie kraj, dopasowując go do narodowości, która pojawi się w zdaniu. Pamiętaj możesz słuchać kilka razyJ

Practice book p.43

Ex 1, 2 i 3.

Zdjęcie tej strony ćwiczeń proszę przesłać do mnie do piątkuJ


12.05.2020r. wtorek gddwk

Lekcja

Temat: „Moje miejsce na ziemi.”

Dzisiaj zapraszam Was do podzielenia się ze mną swoimi refleksjami na temat twojego miejsca na ziemi. Czy to jest twój pokój, mieszkanie, dom, miejscowość, kraj czy może w ogóle coś innego. Powiedz – nagraj lub zadzwoń, napisz, narysuj, zrób prezentację multimedialną (trenujesz na informatyceJ) lub jeszcze coś innego. Wiem, że ogranicza Cię tylko twoja wyobraźnia.

Czekam z niecierpliwością na Wasze praceJ postarajcie się odezwać w tym temacie do poniedziałku najpóźniej.


11.05.2020r. poniedziałek

Lesson

Subject: Sprawdzian wiadomości z rozdziału 7.

Jak zwykle Pin prześlę indywidualnie. Macie czas do 19.00 dzisiaj. 27 pytań.

Dodatkowo proszę rozwiązać dwa zadania na stronie 42 w zeszycie ćwiczeń i przesłać mi zdjęcie lub rozwiązania tych zadań. Potraktuję te ćwiczenia jako uzupełnienie testu – czytanie i słuchanie ze zrozumieniem (na sprawdzianach macie także zadania ze słuchu i czytaniaJ) OBOWIĄZKOWO!

Nagranie do zadania 2 p.42 – CD 34 Steps_Plus_Grade_5_PB_Track_34.mp3

GOOD LUCKJ


08.05.2020 piątek

Lesson

Subject: Powtórzenie wiadomości.

Class book p. 99 i 100

Ex 1 – uzupełnij nazwy zawodów brakującymi literami.

Ex 3 – uzupełnij zdania czasownikami z ramki w formie przeszłej

Ex 5 – uzupełnij luki czasownikami z nawiasów w formie przeszłej.

Ex 1 p.100 – przeczytaj teksty i wybierz poprawną odpowiedz do każdego zdania.

W razie pytań proszę o kontakt:)


06.05.2020r. środa

Lesson

Subject: Mikołaj Kopernik

Class book p. 96

Przeczytaj takst i zrób zadanie 2. Wybierz poprawną odpowiedż.

Ex 3- posłuchaj CD 3.12 Steps_Plus_Grade_5_CD_3.12.mp3  i powiedz w którym pomieszczeniu znajdują się nasi bohaterowi

Ex 4 – posłuchaj jeszcze raz nagranie z ex 3 i odpowiedz na pytania w zeszycie

Kartkówka na kahoot.

Pin wyślę indywidualnie do godziny 10. Czas wykonania quizu – dziś do 19.00. wyniki jutroJ


04.05.2020r. poniedziałek

Lesson

 Subject: The Superfriends.

Class book p. 95

Ex 6 – posłuchaj i przeczytaj komiks CD3.10 Steps_Plus_Grade_5_CD_3.10.mp3

Ex 7 – Zdecyduj czy podane zdania są TRUE czy FALSE, odpowiedzi zapisz do zeszytu

Ex 8 – uzupełnij zdania czasownikami z ramki w formie przeszłej

Środa 06.05.2020r. Kartkówka na kahoot z nazw zawodów

11.05.2020r – poniedziałek - Sprawdzian wiadomości z unitu 7: słówka, tworzenie czasowników regularnych i nieregularnych (ex 1 p. 94), wyrażenia ze strony 93 oraz ex 4 p.91 PB (everyday English)


29.04.2020r. środa

Witam

Dzisiaj pochylamy się nad zagadnieniem czasowników nieregularnych w czasie przeszłym. Jak już wam mówiłam w swoim filmiku czasowniki nieregularne musimy znać na pamięć! Ich formy trzeba po prostu zapamiętać. Jeden już znacie, a jest to czasownik be, który w czasie przeszłym ma formę was lub were

Tutaj nie ma zasady tworzenia, żadnej reguły, je trzeba po prostu ZAPAMIĘTAĆ!

Class book p. 94

Ex 1- połącz w pary czasowniki – forma teraźniejsza z przeszłą i zapisz je do zeszytu, np. have – had. Wysłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi CD3.8 Steps_Plus_Grade_5_CD_3.08.mp3

Ex 2 – Uzupełnij zdania przeszłą formą czasowników oraz informacjami, aby były prawdziwe o tobie

Ex 5 – uzupełnij tekst piosenki przeszłą formą czasowników z nawiasów, posłuchaj i sprawdź swoje odpowiedzi

CD 3.9 Steps_Plus_Grade_5_CD_3.09.mp3

Practice book p. 40

Ex 2,3.4.5 Cd 31 Steps_Plus_Grade_5_PB_Track_31.mp3

Na tę chwilę uczycie się na pamięć czasowników z zadania 1.

Po majówce ciąg dalszy nieregularnychJ

Pozdrawiam cieplutko i życzę WAM miłego weekenduJ


28.04.2020r. wtorek gddwk

W świecie wartości.

W dzisiejszym pędzącym świecie dobrze jest się na chwilę zatrzymać i zastanowić się nad tym co jest wokół  nas. Zapraszam do obejrzenia filmu pt. „Drzewo, które umiało dawać.”

https://www.youtube.com/watch?v=rZ_W3LdFwsw&t=13s

Zastanówcie się nad tym co to jest przyjaźń i na czym polega? Jakie mamy marzenia i pragnienia? Czy dbamy o otaczająceą nas przyrodę? Czy myślimy o innych, czy może tylko o sobie?


27.04.2020r. poniedziałek

Uważnie czytajcie informacje zawarte w tej zakładce. Proszę o systematyczne przesyłanie mi zdjęć, które zadaję. Brak wysłanego zdjęcia równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej z języka angielskiego.

Lesson

Subject: On the phone.

Class book p.93

Ex 1 – wysłuchaj i przeczytaj dialog CD3.6Steps_Plus_Grade_5_CD_3.06.mp3 zdecyduj, które zdanie (1 czy 2) jest zgodne z nagraniem.

Ex 2 – Posłuchaj dwóch dialogów CD 3.7 Steps_Plus_Grade_5_CD_3.07.mp3 , następnie w każdym zdaniu wybierz jedno poprawne uzupełnienie zdania – odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Ex 3 – Uzupełnij zdania wyrazami z ramki – uzupełnienie luk zapisz w zeszycie.

Ex 4 – w każdym dialogu wybierz odpowiednie uzupełnienie

Practice book p. 41

Tutaj rozwiązujecie zadania praktyczneJ Ex 1,2,3,4  nagranie do zadania 3 i 4 CD33 Steps_Plus_Grade_5_PB_Track_33.mp3


24.04.2020r. – piątek

Lesson

Subject: Czasowniki regularne w czasie przeszłym.

Na początek zapraszam do obejrzenia filmików, które pokazują tworzenie formy przeszłej czasowników regularnych:

https://www.youtube.com/watch?v=GGNnvnMS4NQ

https://www.youtube.com/watch?v=bZAu1wNayYQ

W ramach notatki przepisujecie do zeszytu tabelkę z podręcznika z ćwiczenia 3 na str. 92. Do czasowników znajdujących się pod tabelką dopisujecie formę przeszłą i zapisujecie je do zeszytu.

Dodatkowo robicie także zadanie 2 str. 92, zapisujecie do zeszytu tylko czasowniki.

Tutaj macie filmik, w którym Pan wyjaśnia poprawną wymowę końcówki –ed, w zależności od głoski stojącej na końcu czasownika:

https://www.youtube.com/watch?v=55nyrEo3x94

Linki do ćwiczeń online w dodawaniu końcówki –ed:

http://www.focus.olsztyn.pl/pre-intermediate-07-03.html

https://engbook.pl/exercise/12218

https://www.liveworksheets.com/xu78089yl

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_simple._Regular_verbs._ba5022ls

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_simple_jc64560ce

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/regular-forms

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple-regular

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/affirmative-regular-verbs-write

Dla mnie należy przesłać zdjęcie rozwiązanej karty pracy, zamieszczonej poniżej, mogą być same odpowiedzi:

Należy to zrobić do poniedziałkuJ

Vb_karta_pracy061.pdf

Z razie trudności proszę o kontaktJ


22.04.2020r. środa

Lesson

Subject: Agata and friends.

Class Book – p. 90 J

Ex. 1 – proszę wysłuchać opowiadanie CD 3.3Steps_Plus_Grade_5_CD_3.03.mp3 przeczytać je i wykonać zadania 2  i 3

Ex. 2 – wybierz najlepsze streszczenie do komiksu

Ex. 3 – zdecyduj czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe

Ex. 4 – Napisz wyrażenia w parach, angielskie z ich polskimi tłumaczeniami.

Practice Book p.39 ex 1 i 2


 21.04.2020r. wtorek gddw

Cyberprzemoc.

Chciałabym dzisiaj przypomnieć wam jak ważne jest bezpieczne korzystanie z Internetu i jakie niebezpieczeństwa się tam kryją. Obejrzyjcie proszę krótkie filmiki i przypomnijcie sobie nasze wspólne rozmowy na ten temat.

Cyberprzemoc część 1 https://www.youtube.com/watch?v=lRN4UbgV7k4
Cyberprzemoc część 2 https://www.youtube.com/watch?v=rd4XrSJjUII
Cyberprzemoc część 3 https://www.youtube.com/watch?v=W-tmi6oGNqE
Małe zdjęcie duży problem https://www.youtube.com/watch?v=WR6AWpbaJAc
Znajomi nieznajomi https://www.youtube.com/watch?v=QPv4YtB-78E.

Jeśli chodzi o konkurs na wierszyk o naszej klasie. Wszystkie, które dostałam zajmują I miejsce. Nie mogłam się zdecydować:). Autorom serdecznie gratuluję! Nagrody wręczę osobiście przy najbliższej okazji:)20.04.2020r. poniedziałek

Lesson

Subject: Sprawdzian wiadomości z rozdziału 6.

Zapraszam na www.kahoot.com

Zakładka play, kod PIN,  wpisujecie username i wykonujecie kolejne zadania. Przypominam, że macie czas dzisiaj do godziny 19.00. Jest 39 pytań. Po zakończonym podejściu nic nie wysyłacie. Ja będę miała wszystkie dane.

Kod PIN dostaniecie przed 10.00.

Liczą się poprawne odpowiedzi, a nie szybkość!!!

PowodzeniaJ


17.04.2020r. piątek

Lesson

Subject: People.

Podręcznik (CB) strona 89

Ex. 1 -  wypisać do zeszytu wyrazy z ćwiczenia i przetłumaczyć na język polski. Proszę odsłuchać sobie te wyrazy CD 3.1.Steps_Plus_Grade_5_CD_3.01.mp3 Numerki z obrazka dopisać do odpowiednich wyrazów.

Ex. 2 – do numerków kolejnych obrazków dopisać nazwę zawodu jaki się z tym przedmiotem wiąże.

EX. 3 – proszę odsłuchać na granie i wypisać wyrazy z ramki w kolejności zgodnej z nagraniem CD 3.2Steps_Plus_Grade_5_CD_3.02.mp3

Extra Steps – do podanych miejsc dopisz nazwy zawodów jakie się z tym miejscem kojarzą.

Zeszyt ćwiczeń (PB) str. 38

Exercise: 1,2,3,4,5 

CD 30 - nagranie do ex. 4 Steps_Plus_Grade_5_PB_Track_30.mp3

Proszę o przesłanie zdjęcia z rozwiązanymi zadaniami ze strony 38, najpóżniej w poniedziałek, najwygodniej na messanger:)


15.04.2020r. środa

Witam po świętachJ

Lesson

Subject: Powtórzenie wiadomości z unitu 6.

Dzisiaj mam kolejny quiz na kahoot do zrobienia dla was. Procedura jest taka sama jak zawsze. Wykonujecie to zadanie o dowolnej porze do godziny 19.00 w dniu dzisiejszym i macie jedno podejście. Kod pin zaraz wyślę.

Good luckJ

Zanim podejdziecie do quizu proszę przypomnieć sobie wiadomości, o których pisałam przed świętami i przypominam również, że w poniedziałek 20.04.2020r. dostaniecie kod PIN do testu z rozdziału 6.

Przyjemnej pracyJ


08.04.2020r. środa

Witam

Dzisiaj do zrobienia dwie strony w zeszycie ćwiczeń. Strona 36.

Zadanie 1 i 2 (CD 29) Steps_Plus_Grade_5_PB_Track_29.mp3

Oraz zadania powtórzeniowe ze strony 37 od 1 do 5.

Dzisiaj kartkówka z WAS i WERE. Robicie tak jak w poniedziałek. Krok po kroku:

 1. Wchodzisz na stronę: www.kahoot.com
 2. Na górze po prawej stronie klikach PLAY
 3. Wpisujesz indywidualny PIN, który dostaniesz osobiście ode mnie dzisiaj
 4. Wpisujesz username, czyli swoje NAZWISKO
 5. Wyświetlać ci się będzie zdanie, a zaraz za nim dwie możliwe odpowiedzi, klikasz poprawną odpowiedz. Na każde pytanie masz 30 sekund. Jest 15 zdań.

Przypominam, każdy podchodzi do kartkówki tylko jeden raz. Robicie to o dowolnej porze, aby wyrobić się do godziny 19.00 w dniu dzisiejszym.

Na po świętach proszę powtórzyć wiadomości z unitu 6:

 1. Słówka strona 75CB
 2. Przyimki: next to –obok, opposite – naprzeciwko, between – pomiędzy.
 3. Użycie WAS i WERE w zdaniach. Układanie wyrazów w odpowiedniej kolejności.
 4. Pytania i krótkie odpowiedzi z WAS i WERE.
 5. Everyday English – układanie dialogu w odpowiedniej kolejności.

Jeśli wciąż zostaniemy w domu po świętach, to w piątek 17.04 udostępnię wam quiz powtórzeniowy – trening na kahoot, a 20.04 będzie test z unitu 6.

Pozdrawiam i życzę spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych.


06.04.2020r.

Lesson Subject: Skills steps.

Podręcznik (CB) strona 82.

Zadanie 1 – Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania w zeszycie.

Zadanie 2 – Uzupełnij luki w zdaniach liczbami z tekstu. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Zadanie 3. - Wysłuchaj nagranie (Cd 2.54) Steps_Plus_Grade_5_CD_2.54.mp3 i odpowiedz na pytanie kto miał bardziej ekscytujący weekend? (Agata czy Marcus)

Zadanie 4. – Wysłuchaj nagranie raz jeszcze i wybierz poprawną odpowiedz.

Zeszyt  ćwiczeń (PB) strona 35

Zadanie 1 i 2  - Przeczytaj tekst (zad 1)  i w zad 2 zakreśl popraną formę.

Zadanie 3 i 4 wykonaj według polecenia. Nagranie Cd 28.Steps_Plus_Grade_5_PB_Track_28.mp3

Dzisiaj mam dla was ChallengeJ

Wykonać je musicie wszyscy dzisiaj do godziny 18.00!

We środę (08.04.2020r.) podobnie będzie wyglądała wasza kartkówka z WAS i WERE.

Co trzeba zrobić?

 1. Wchodzisz na stronę: www.kahoot.com
 2. Na górze po prawej stronie klikach PLAY
 3. Wpisujesz indywidualny PIN, który dostaniesz osobiście ode mnie dzisiaj do godziny 12.00
 4. Wpisujesz username, czyli swoje NAZWISKO
 5. Wyświetlać ci się będzie zdanie, a zaraz za nim dwie możliwe odpowiedzi, klikasz poprawną odpowiedz. Na każde pytanie masz 30 sekund. Jest 10 zdań.
 6. Masz jedno podejście. Nie liczy się czas, w jakim wykonasz zadanie, ale poprawność odpowiedzi. Kto dobrze, ten lepszy stopień dostanie!
 7. Nie stresuj się J O wynikach powiadomię was indywidualnie jutro. W razie niejasności proszę o kontakt.

Jeśli nasz pobyt w domu przedłuży się, tak będą wyglądały wasze kartkówki, a po Świętach test z Unitu 6. Już widzę radość na waszych buziach i tez się cieszę JJJ

Pozdrawiam cieplutko.


03.04.2020r.

Lesson

Subject: Utrwalenie użycia czasownika was i were.

Dzisiaj utrwalamy użycie czasownika was i were w zdaniach. Tutaj macie przykładowe linki do ćwiczeń online.

https://engelsklaslokaal.nl/en/english-grammar-exercises/modal-verbs/to-be-was-were/

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=8659

https://test-english.com/grammar-points/a1/was-were/

http://www.my-english.edu.pl/index.php?id=66

http://a4esl.org/q/h/lb/was.html

Przypominam o ćwiczeniach online, do których macie link w zeszycie ćwiczeń.

Ponadto załączam wam ćwiczenia, które należy rozwiązać i wysłać do mnie odpowiedzi.

WAS_iWERE_03.04.20r..docx

Nie musicie ich drukować, wystarczy podesłać do mnie w mailu tylko uzupełnienia luk.

To zadanie obowiązuje wszystkich uczniów!!! Do poniedziałku 06.04.2020r.!!!

Miłego weekenduJ


01.04.2020r. środa

Lesson

Subject: The Superfriends.

Na początku proszę uzupełnić zdania w dialogu w ćw 4 str 80 (CB) wstawiając odpowiednią formę czasownika was lub were, a następnie proszę wysłuchać nagranie i sprawdzić swoje odpowiedzi (cd2.50).

Steps_Plus_Grade_5_CD_2.50.mp3

Ćw. 6 str. 80 to piosenkaJ proszę uzupełnić tekst piosenki wyrazami z ramki w trakcie słuchania nagrania

(Cd 2.51)

Steps_Plus_Grade_5_CD_2.51.mp3

Podręcznik str. 81. Proszę wysłuchać nagranie komiksu (Cd 2.52), a następnie wykonać zadanie 8 – wybierz odpowiednią formę czasownika. Odpowiedzi zapisz w zeszycieJ

Steps_Plus_Grade_5_CD_2.52.mp3


31.03.2020r. wtorek GDDW

Witam the BeściakiJ

Dzisiaj ogłaszam konkurs na wierszyk o naszej klasie. Macie czas do Świąt, żeby coś napisać, oczywiście pozytywne pomysły są tutaj mile widziane. Liczy się pomysłowość i dobry humor. Uwzględnijcie mocne strony swoich kolegów i koleżanek. Jeśli ktoś ma problem z napisaniem wiersza, może stworzyć „wizytówkę” naszej klasy lub wymyśleć jakiś znak rozpoznawczy. Niech ogranicza was tylko wasza wyobraźnia.

Czekam na wasze pomysłyJ


30.03.2020r. poniedziałek

Dzisiaj dostaniecie filmik, który należy obejrzeć i zapoznać się z materiałem w nim zawartym. Następnie wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 34 (PB). Zadania od 2 do 5.

Mam nadzieję, że teraz forma przeszła czasownika ‘be’ nie jest wam obcaJ

Informacje dotyczące tworzenia przeczeń, pytań oraz krótkich odpowiedzi znajdziecie w tabelce w podręczniku na stronie 80 w ćwiczeniu 1. Proszę sobie to przeczytać, aby utrwalić wiadomości o formie przeszłej czasownika ‘be’.

Pozdrawiam i życzę owocnej pracyJ


27.03.2020 r. piątek

Lesson

Subject: Giving directions.

Podręcznik

Przeczytaj dialog z ćwiczenia 1 str. 79 CB oraz odpowiedz na pytania z tego ćwiczenia.

Przepisz wyrażenia z zadania 2 do zeszytu i przetłumacz na język polski, następnie zrób zadanie 3 str. 79 CB.

Zrób zadanie 4 z podręcznika str. 79.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 1 i 2i str. 33 PB.


25.03.2020r.

Przepisujemy do zeszytu:

Lesson

Sucject: Forma przeszła czasownika ‘be’.

Czasownik ‘be’ w czasie przeszłym przyjmuje formę ‘was’ i ‘were’. Forma ‘was’ używana jest dla pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej (I, she, He, it), zaś ‘were’ dla drugiej osoby liczby pojedynczej oraz dla całej liczby mnogiej (you, we, they).

WAS - I, she, he, it

WERE - we, you, they

Ćw. 2 str. 78 CB (wpisujemy tylko to co wstawić)

Wyrażenie There was używamy w czasie przeszłym dla liczby pojedynczej, zaś wyrażenie tere were używamy w czasie przeszłym dla liczby mnogiej.

np. There was a library in the town ten years ago. , There were some cars in the street.

Ćw. 5 str. 78 CB, ćw. 6 str. 78 CB (wpisujemy tylko to co wstawić) oraz ćw. 1 str. 34 PB.

Dodatkowo w ramach treningu proponuję ćwiczenia online:

https://www.usingenglish.com/quizzes/77.html

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/was_were.htm

Do piątkuJ


23.03.2020R.

Witam ponownie

Dzisiaj załączam wam następujące karty pracy (reinforcement worksheet).  Można je wydrukować, rozwiązać i wysłać mi zdjęcia na messanger lub w mailu wpisać odpowiedzi do poszczególnych ćwiczeń i odesłać na mój adres: martapaciorkowska1@wp.pl .

Rozwiązanie zadań i nadesłanie odpowiedzi dotyczy wszystkich uczniów klasy V b. Należy to zrobić do środy 25.03.2020r.

Steps_Plus_dla_klasy_V_Reinforce_Ext5.pdf

Dla uczniów, którzy szybko pracują i jest im zbyt mało pracy zachęcam do zrobienia drugiego załącznika - Catach up exercises - praca dodatkowa

steps_plus_dla_klasy_v_catch_up_units.pdf

Owocnej pracyJ


16.03.2020r. 

Witam,

Przypominam moim uczniom z klasy Vb i VI a, że powinni korzystać z ćwiczeń online. Instrukcja wraz z kodem dostępu znajduje się w na okładce zeszytu ćwiczeń.

Ponadto polecam stronę internetową WWW.agendaweb.org, tam znajdziecie mnóstwo ćwiczeń na słownictwo, gramatykę oraz czytanie i słuchanie. Zachęcam do skorzystania.

Życzę owocnej pracyJ


16.03.2020r.

Dopisz stopień wyższy i najwyższy podanych przymiotników:

fast

slim

happy

intelligent

nice

big

good

careful

lazy

little*

old

hard

clever

beautiful

bad

hot

crazy

tall

large

wet

dry

expensive

slow

cheap

early

pretty

small

ugly

many*


Czas_Present_Simple_vs_Cont.docx


 


 


 


 


 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć